Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oppsummering - DRI DepartementerDirektorater / tilsyn Kommuner Domstoler Styring av IKT Offentlighetsprinsippet RettssikkerhetPersonvern IKT Beslutninger.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oppsummering - DRI DepartementerDirektorater / tilsyn Kommuner Domstoler Styring av IKT Offentlighetsprinsippet RettssikkerhetPersonvern IKT Beslutninger."— Utskrift av presentasjonen:

1 Oppsummering - DRI DepartementerDirektorater / tilsyn Kommuner Domstoler Styring av IKT Offentlighetsprinsippet RettssikkerhetPersonvern IKT Beslutninger ved hjelp av Vekt på rettslige beslutningssystemer: Transformering fra rettsregler til programkode Innvirkning på og valg av arbeidsdeling Offentlighet for dokumenter, enkeltopplysninger, møter og informasjonssystemer Riktig rettsanvendelse og skjønnsutøvelse, forutberegnelighet, upartiskhet, betryggende beslutningsgrunnlag, hensynsfullt/raskt unngå umyndiggjøring, demokratisk kontroll Selvbestemmelse, innsyn og kunnskap, opplysnings- og behandlingskvalitet, forholdsmessig kontroll bruker- vennlig behandling

2 Offentlig og privat Off. myndighetssfære Privat, personlig sfære Privat, virksom- hetssfære Offentlig rom Offentlighetsprinsippet Privatlivets fred Næringsfrihet Organisasjonsfrihet innsyn ytringer publisering informasjon Ytrings- og informasjonsfrihet er garantert/understøttet i EMK art. 10, Grunnloven § 100, og lovgivning (offentleglova, forvaltningsloven, person- opplysningsloven, kommuneloven mv)

3 Off. myndighetssfære Privat, personlig sfære Offentlig rom Offentlighetsprinsippet Privatlivets fred innsyn tilgjengeliggjøring ytringer Forenklet, alternativ figur

4 Noen avsluttende ord om eksamen 12. desember kl. 10.00, 5 timer skriftlig eksamen Tidligere oppgaver finnes semestersidene for de ulike årene. Bruk dem! Oppgaver har gjerne 2 – 4 deler som alle må besvares Å lære seg figurer er uansett alltid en fin måte å huske/formidle stoffet. Dessuten hender det at det i oppgaven blir angitt ”tom figur” som skal forklares Det gis ikke oppgaver som kun er basert på forelesningspresentasjoner, men slike presentasjoner er klart relevante Vektlegging av emner ved eksamen vil gjenspeile vektleggingen i undervisning/pensum Det er ikke tillatt å ha med seg lover og forskrifter, men dersom oppgaveteksten forutsetter tilgang til lovtekst e.l., deles dette ut som del av oppgaven Husk å les oppgaveteksten godt og bruk tid på å disponere før du skriver besvarelsen Er oppgaveteksten uklar: Prøv alltid å forstå den slik at den gjelder sentrale spørsmål i pensum; forklar og begrunn din fortolkning Dag kommer på trøsterunde ca kl 10.15 Eksempler (reelle eller konstruerte) og figurerer (i kombinasjon med tekst) er alltid populært blant sensorene! Legg ved disposisjonen dersom du ikke rekker å skrive ferdig


Laste ned ppt "Oppsummering - DRI DepartementerDirektorater / tilsyn Kommuner Domstoler Styring av IKT Offentlighetsprinsippet RettssikkerhetPersonvern IKT Beslutninger."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google