Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kva? Kvifor? Korleis?. Kva? Kvifor? Korleis? Kva?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kva? Kvifor? Korleis?. Kva? Kvifor? Korleis? Kva?"— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Kva? Kvifor? Korleis?

3 Kva?

4 Trasé Hamnsundsambandet skal gå med fyllingar og småbruer frå Hamnsund til Kalvøya og vidare via undersjøisk tunell til Kverve på Ellingsøya.

5 Tidsbesparande Med ei slik løysing vil reisande mellom Nordøyane/Nordre og Ålesund spare inntil 45 minutt reisetid kvar veg. Reisetida til Vigra blir betydeleg nedkorta for alle som nyttar sambandet. (Inntil 45 minutt nedkorting.)

6 Tidsbesparande Med ei slik løysing vil reisande mellom Nordøyane/Nordre og Ålesund spare inntil 45 minutt reisetid kvar veg. Reisetida til Vigra blir betydeleg nedkorta for alle som nyttar sambandet. (Inntil 45 minutt nedkorting.)

7 – kortaste vegen mellom Nordre
Kva? – kortaste vegen mellom Nordre og Ålesund.

8 Kvifor?

9 Verdiaksen Verdiaksen vil vere svært viktig for utviklinga på Nordre, og utviklinga i regionen. Hamnsundsambandet vil knyte regionen tettare saman til ein stor bu- og arbeidsmarknad. Verdiaksen har vi kalla kyststripa frå Fosnavåg til Sandøy i denne samanhengen. Med Møreaksen kan den gjerne trekkast vidare nordover til Kristiansund.

10 Verdiaksen Med sambandet vil næringsutviklinga og verdiskapinga i regionen verte styrka og knytt tettare saman. På Nordre Tilsette i industrien (2013): ca 3000 Total omsetnad: ca 12 mrd NOK Dømet gjeld industribedrifter. Bedrifter som Martin Uggedal og Rostein er tatt med

11 Nokre bedrifter I. P. Huse AS Rostein AS Finnøy Gear & Propeller AS
Rolls Royce Marine AS - Automation Longva Rolls Royce Marine AS –Deck Machinery Brattvaag Brattvaag Electro AS Johansen AS Gjendemsjø Fisk AS Adima AS Marine Ingredients AS Vard Group AS avd Brattvåg Vard Group AS avd Søviknes Vard Electro AS Ulmatec Pyro AS Nogva Motorfabrikk AS Pharma Marine AS Mørenot AS Martin Uggedal AS Valaker Konditori og Bakeri AS Grytastranda Fiskeindustri AS

12 Nokre bedrifter I.P. Huse AS Rostein AS Finnøy Gear & Propeller AS
Rolls Royce Marine AS – Automation Longva Rolls Royce Marine AS – Deck Machinery Brattvaag Brattvaag Electro AS Johansen AS Gjendemsjø Fisk AS Adima AS Marine Ingredients AS Vard Group AS avd. Brattvåg Vard Group AS avd. Søviknes Vard Electro AS Ulmatec Pyro AS Nogva Motorfabrikk AS Pharma Marine AS Mørenot AS Martin Uggedal AS Valaker Konditori og Bakeri AS Grytastranda Fiskeindustri AS

13 Næringsutvikling Den maritime klynga: 20 rederi 14 skipsverft
13 designselskap 169 utstyrsleverandørar 22500 dyktige medarbeidarar 55 mrd NOK omsetnad 65% varer og tenester til eksport 70 land som bedriftene opererer i

14 Større arbeidsregion Med Hamsundsambandet vil innbyggjarar vere innanfor ein 30 min radius av Ålesund. Fra Søvika til Ulsteinvik vil det ta under 1 time med Hamnsund- sambandet, Borgund- fjordtunnelen, Vedde- markstunnelen og Hafast.

15 Byutvikling «Ålesund er i dag den byen i fylket som veks fortast, men skal denne positive utviklinga fortsette må infrastrukturen fungere. Viss ikkje vil mange bedrifter og privatpersonar søkje seg andre stadar, og utviklinga vil snu.»

16 Byutvikling Hamnsundsambandet legg til rette for ytterlegare byutvikling og urbanisering. Hamnsundsambandet vil bidra til utvikling av Ålesund som regionsenter, og vil knyte byen og nabokommunane tettare saman. Sambandet gir tilgang til bynære boligareal og friluftsområde.

17 Byutvikling Saman med Borgundfjord – tunnelen, Veddemarks- tunnelen og Nordøyvegen vil Hamnsundsambandet gje viktig næring til Ålesund. Fleire brukarar til byen bidreg til eit aktivt, variert og urbant bymiljø Dette er attraktivt, særleg for ungdom.

18 Miljø Hamnsundsambandet vil gi store miljøgevinstar. Ein får trafikk bort frå bumiljø rundt Grytafjorden, sparer drivstoff og sparer kostnader for bedrifter og private. Det er betydeleg pendling mellom haram og Ålesund – begge vegar I 2014 var det 1076 som pendla til kommunen, og 1343 som pendla ut av kommunen. I tillegg kjem betydeleg trafikk til og frå bedriftene (varetransport, tenesteyting/konsulentar, leigearbeiderar), trafikk som kostar bedriftene dyrt (må betale timelønn for tid i bil).

19 Strukturering av kommunar
Debatten om ny kommunestruktur er høgaktuell i dag. Hamnsundsambandet vil legge til rette for ei framtidsretta utvikling.

20 Trafikkutfordring i Ålesund
Hamnsundsambandet vil avlaste den nye og etterlengta Lerstadvegen, som har vore på planleggjarbordet i meir enn 40 år. Hamnsundsambandet bidrar til å gi byen eit meir fleksibelt transport- system.

21 Trafikkutfordring i Ålesund
I dag er det ei tydeleg aust/vest retning på vegane rundt Ålesund. Samband nord-sør vil avlaste byen og dempe trafikkbelastninga aust- vest.

22 – ein slagkraftig by-, bolig- og arbeidsmarknadsregion
Kvifor? – ein slagkraftig by-, bolig- og arbeidsmarknadsregion

23 Korleis?

24 Hamnsundsambandet A/S stifta
2008 Hamnsundsambandet A/S stifta

25 Planprogrammet vedtatt
2013 Løyve til vidare planarbeid: Møre og Romsdal fylkeskommune: kr Haram kommune: kr Ålesund kommune: kr Giske kommune: 2011/12 Planprogrammet vedtatt 2012 Kommunedelplan- arbeidet igangsett

26 2015 Status Det gjenstår følgjande utredningar av kommunedelplanarbeidet: * Kulturminneundersøking, landskapsanalyse, støy mv. * Utarbeide planomtalen og plankart. Det gjenstår å fullfinansiere kommunedelplanarbeidet. Det gjenstår å fullfinansiere reguleringsplanarbeidet.

27 Godkjent kommunedelplan 2018 Godkjent reguleringsplan
2016 Godkjent kommunedelplan 2018 Godkjent reguleringsplan 2016 Oppstart reguleringsplan

28 2022 Oppstartsår bygging? (Avhengig av at planarbeidet følgjer framdrift og at Hamnsundsambandet blir finansiert. For å få på plass finansieringa må Møre og Romsdal fylkeskommune og Staten verte involvert.)

29


Laste ned ppt "Kva? Kvifor? Korleis?. Kva? Kvifor? Korleis? Kva?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google