Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kva?Kvifor?Korleis? Kva? Trasé o Hamnsundsambandet skal gå med fyllingar og småbruer frå Hamnsund til Kalvøya og vidare via undersjøisk tunell til Kverve.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kva?Kvifor?Korleis? Kva? Trasé o Hamnsundsambandet skal gå med fyllingar og småbruer frå Hamnsund til Kalvøya og vidare via undersjøisk tunell til Kverve."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Kva?Kvifor?Korleis?

3 Kva?

4 Trasé o Hamnsundsambandet skal gå med fyllingar og småbruer frå Hamnsund til Kalvøya og vidare via undersjøisk tunell til Kverve på Ellingsøya.

5 Tidsbesparande o Med ei slik løysing vil reisande mellom Nordøyane/Nordre og Ålesund spare inntil 45 minutt reisetid kvar veg. o Reisetida til Vigra blir betydeleg nedkorta for alle som nyttar sambandet. (Inntil 45 minutt nedkorting.)

6 Tidsbesparande o Med ei slik løysing vil reisande mellom Nordøyane/Nordre og Ålesund spare inntil 45 minutt reisetid kvar veg. o Reisetida til Vigra blir betydeleg nedkorta for alle som nyttar sambandet. (Inntil 45 minutt nedkorting.)

7 – kortaste vegen mellom Nordre og Ålesund. Kva?

8 Kvifor?

9 Verdiaksen o Verdiaksen vil vere svært viktig for utviklinga på Nordre, og utviklinga i regionen. o Hamnsundsambandet vil knyte regionen tettare saman til ein stor bu- og arbeidsmarknad.

10 Verdiaksen o Med sambandet vil næringsutviklinga og verdiskapinga i regionen verte styrka og knytt tettare saman. o På Nordre – Tilsette i industrien (2013) : ca 3000 – Total omsetnad: ca 12 mrd NOK

11 Nokre bedrifter – I. P. Huse AS – Rostein AS – Finnøy Gear & Propeller AS – Rolls Royce Marine AS - Automation Longva – Rolls Royce Marine AS –Deck Machinery Brattvaag – Brattvaag Electro AS – Johansen AS – Gjendemsjø Fisk AS – Adima AS – Marine Ingredients AS – Vard Group AS avd Brattvåg – Vard Group AS avd Søviknes – Vard Electro AS – Ulmatec Pyro AS – Nogva Motorfabrikk AS – Pharma Marine AS – Mørenot AS – Martin Uggedal AS – Valaker Konditori og Bakeri AS – Grytastranda Fiskeindustri AS

12 Nokre bedrifter o I.P. Huse AS o Rostein AS o Finnøy Gear & Propeller AS o Rolls Royce Marine AS – Automation Longva o Rolls Royce Marine AS – Deck Machinery Brattvaag o Brattvaag Electro AS o Johansen AS o Gjendemsjø Fisk AS o Adima AS o Marine Ingredients AS o Vard Group AS avd. Brattvåg o Vard Group AS avd. Søviknes o Vard Electro AS o Ulmatec Pyro AS o Nogva Motorfabrikk AS o Pharma Marine AS o Mørenot AS o Martin Uggedal AS o Valaker Konditori og Bakeri AS o Grytastranda Fiskeindustri AS

13 Næringsutvikling o Den maritime klynga: – 20 rederi – 14 skipsverft – 13 designselskap – 169 utstyrsleverandørar – 22500 dyktige medarbeidarar – 55 mrd NOK omsetnad – 65% varer og tenester til eksport – 70 land som bedriftene opererer i

14 Større arbeidsregion o Med Hamsundsambandet vil 70 000 innbyggjarar vere innanfor ein 30 min radius av Ålesund. o Fra Søvika til Ulsteinvik vil det ta under 1 time med Hamnsund- sambandet, Borgund- fjordtunnelen, Vedde- markstunnelen og Hafast.

15 Byutvikling «Ålesund er i dag den byen i fylket som veks fortast, men skal denne positive utviklinga fortsette må infrastrukturen fungere. Viss ikkje vil mange bedrifter og privatpersonar søkje seg andre stadar, og utviklinga vil snu.»

16 Byutvikling o Hamnsundsambandet legg til rette for ytterlegare byutvikling og urbanisering. o Hamnsundsambandet vil bidra til utvikling av Ålesund som regionsenter, og vil knyte byen og nabokommunane tettare saman. o Sambandet gir tilgang til bynære boligareal og friluftsområde.

17 Byutvikling o Saman med Borgundfjord – tunnelen, Veddemarks- tunnelen og Nordøyvegen vil Hamnsundsambandet gje viktig næring til Ålesund. o Fleire brukarar til byen bidreg til eit aktivt, variert og urbant bymiljø o Dette er attraktivt, særleg for ungdom.

18 Miljø Hamnsundsambandet vil gi store miljøgevinstar. Ein får trafikk bort frå bumiljø rundt Grytafjorden, sparer drivstoff og sparer kostnader for bedrifter og private.

19 Strukturering av kommunar o Debatten om ny kommunestruktur er høgaktuell i dag. o Hamnsundsambandet vil legge til rette for ei framtidsretta utvikling.

20 Trafikkutfordring i Ålesund o Hamnsundsambandet vil avlaste den nye og etterlengta Lerstadvegen, som har vore på planleggjarbordet i meir enn 40 år. o Hamnsundsambandet bidrar til å gi byen eit meir fleksibelt transport- system.

21 Trafikkutfordring i Ålesund o I dag er det ei tydeleg aust/vest retning på vegane rundt Ålesund. o Samband nord-sør vil avlaste byen og dempe trafikkbelastninga aust- vest.

22 – ein slagkraftig by-, bolig- og arbeidsmarknadsregion Kvifor?

23 Korleis?

24 2008 Hamnsundsambandet A/S stifta

25 2011/12 Planprogrammet vedtatt 2012 Kommunedelplan- arbeidet igangsett 2013 Løyve til vidare planarbeid: Møre og Romsdal fylkeskommune: 1.000.000 kr Haram kommune: 100.000 kr Ålesund kommune: 100.000 kr Giske kommune: 20.000

26 2015 Status Det gjenstår følgjande utredningar av kommunedelplanarbeidet: * Kulturminneundersøking, landskapsanalyse, støy mv. * Utarbeide planomtalen og plankart. Det gjenstår å fullfinansiere kommunedelplanarbeidet. Det gjenstår å fullfinansiere reguleringsplanarbeidet.

27 2016 Godkjent kommunedelplan 2016 Oppstart reguleringsplan 2018 Godkjent reguleringsplan

28 2022 Oppstartsår bygging? (Avhengig av at planarbeidet følgjer framdrift og at Hamnsundsambandet blir finansiert. For å få på plass finansieringa må Møre og Romsdal fylkeskommune og Staten verte involvert.)

29


Laste ned ppt "Kva?Kvifor?Korleis? Kva? Trasé o Hamnsundsambandet skal gå med fyllingar og småbruer frå Hamnsund til Kalvøya og vidare via undersjøisk tunell til Kverve."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google