Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Gi Adgang Tilsyn Alle Inkludere En Ekskludere Overvåking Hindre Ordinære sikkerhetsfunksjoner Ekstraordinær sikkerhetsfunksjoner "Løpende protokoll" Høyt.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Gi Adgang Tilsyn Alle Inkludere En Ekskludere Overvåking Hindre Ordinære sikkerhetsfunksjoner Ekstraordinær sikkerhetsfunksjoner "Løpende protokoll" Høyt."— Utskrift av presentasjonen:

1 Gi Adgang Tilsyn Alle Inkludere En Ekskludere Overvåking Hindre Ordinære sikkerhetsfunksjoner Ekstraordinær sikkerhetsfunksjoner "Løpende protokoll" Høyt konfliktsnivå Lavt konfliktsnivå Kompetanse Planlegging Informasjon HEMMELIG

2 Prosedyre (hvem gjør hva, Når) Må Trenes og effekt vurderes løpende Må være basert på oppdatert, gyldig kunnskap Utøvelse og gjennomføring må kunne dokumenteres - Må være lovlig (bygge På Lovverk og regler

3 Å presentere noe Å informere om noeÅ formidle noe Henge opp et oppslag Sende noe i en epost Forklare noe i en dialog Kvalitetsvinkel

4 Kamp om betydning. Partyene ønsker at den andre skal la seg styre Partene mener at den andre tar feil. Partene ønsker at den andre skal forandre mening Meningsutvekslinger om ulike syn. Partene ønsker at den andre skal forstå Krangler / krig konflikt Uenighet Diskusjon Veike syn T.R.T Tid ro trygghet Megling Overstyring Jeg vil at du skal høre og forstå min mening Jeg vil at du skal være enig med meg, og innrømme at du tok fil! «Jeg vil ha det slik jeg vil»

5 Hvordan gjøres en risikoanalyse? Finne ut hva som kan gå gald Identifiser: sted- handling- person (hvor i handling rekkefølgen? ) Hvordan forhindre skade ved hjelp av - gode prosedyrer - god informasjon - god opplæring / trening

6 Risikoanalyse i Nille butikken Brann Tyveri svinn svindel underslag Vannskader -strømbrudd Datasnoking sette et brannslukning sapparat på forskjellige steder. riktig temperatur passform oppsett rommet slik beskyttelse mot skader. Og sjekk fra varmesystem. tap av data: sensitive personopplysninger skal behandles og lagres og Kun ansatte har tillatelse til å få tilgang lage kamerat i forskjellig steder i butikken for beskytte mot tyveri (kunder eller ansatte).

7 Organisasjonsmodell bygger på : ( skal ivareta) OrganisasjonOrganisasjon Ansvar (lovverk) Økonomi (lovverket) Personal forvaltning (kompetanse) (kompetanse)(lovverket) Hensiktmåloppnåelse (Lovverket begrenser praksis) Daglig ledelse Faglig kompetanse og utvikling Markedsføring Administrasjon

8 Globale spenningslinjer Krig Trass Ateisme Endring/ omveltning/ forandring «revolusjon» Sulten Frykt Fattigdom Ingen eiendom Ensomhet Globalt miljø Fred Lydighet Religion Stabilitet Mett Trygghet Rikdom Mye eiendom Rikt sosial liv Nærmiljø

9 Verdikonservatisme FRP – Høyre – KrF SOSIALDEMOKRATISKE- RADIKALE PARTIER «RØDE-SV-AP Sp v

10 Å komme som «NY» inn i noe som er der fra før. Det er vanskelig for ny person når kommer han til en gruppe, det bli forandrer alt seg. En god arbeidsplass er en arbeidsplass som har god evne til å forandre seg, når det kommer en ny medarbeider. Hva skal du ha når du skal til yrkesliva - konsekvens : den nye blir umiddelbart en del av noe nytt for deg

11 Inkludering betyr å bli en del i det som blir nytt, når noen nye kommer. Hva kan true inkludering? At noen tenker : Du får bli som oss. «da får du det bra her». At folk er «kameratklikker». « vi pleier a gjøre det sånn, vi …. ! Det som gjelder her skal fremgå av forskrifter, Reglement og prosedyrer. Hver gruppe tenke at konsernet ikke vil endre seg Hvis alle tenker at når nytt kommer inn for å være en del av gruppen skal bli som oss, for å opprettholde gruppe. noen sier vi vil ikke han, han er ikke som oss. ( noen vil ikke han være med oss)

12 Å ansette noen er en investering Forventningen til den ansatte er at han/ hun skal være produktiv. (skape verdier) Forventningene må være formuler( skrive det si det ) Når man ansette none for å tjene penger, og skape verdier. Forventningen til den ansatte er at han, og hun skal være produktiv ( Skape verdier?  Forventningene må være formuler. Det betyr at å skrive det, og si det. Forventningen må formidles. Man må kunne formidle til stillingsutlysning. Må formidle til et intervjuet. Formidle til resten av personalet. Stillingsutlysning Intervjuet Resten av personalet God generell tilgang på info om ledige jobber ( NAV.no Finn.no) «Overload» Derfor: målstyring av utlysing.! Presentere utlysningen i riktig miljø

13 Når en respondent tar kontakt Da er det viktig å : Bruke den tiden respondenten trenger. Være tilgjengelig. Tilleggsinformasjon (bolig, parkplass, sosialt liv … ) må være lik til alle. ( formell, ikke «privat» )

14 Hvordan sortere søkerne Kriterier du må tenke hvilken kriterier skal du velge eller skal du bruke : Kompetanse Resultater Motivasjon intervju Papir Faglig- formell (utdanning ) (Personlig egnethet ) «Passe inne her hus oss» «En person kan like» Noen inviteres til intervju de andre får « avslag» I brevs form høflig Begrunnelse

15 I intervju: Hvordan skal du svare? Ærlig Svar med god motivasjon for utvikling. Aldri klage på/over noen. Ikke diskuter i polemisk form. Forberede deg Hva skal jeg frammane noe meg selv? Hva er viktig kunnskap å ha (vis at du har) om denne arbeidsplassen?

16 Er det jeg gjør, viktig for noen? Er jeg flink nok? Gjør jeg ting riktig ? Er det noen framtid i dette, for meg ? Liker du meg ? Å være ny på en arbeidsplass. Sosiale Jobben karriere Betydning Usikkerhet Når noen er «Nye» så trenger de tydelige og ofte, svar på dette.

17 Hva skal en søknad innehold Pers. info :- navn, bosted, alder Kompetanse: utdanning- sertifikater Resultater: tidligere jobber- resultater- positive opplevelser (jobben) Motivasjon: hvorfor du søker denne jobben:  Hva du vet om arbeidsstedet  Har positive forventninger til oppgavene.  Ha positive forventninger til fagmiljø og arbeidermiljø kontakt. Info Epost mobil møter gjerne til en samtale

18 Hva er en organisasjon på/av en arbeidpass? Å ordne / fordele oppgaver, Roller, ansvar i en felles produksjon, er å etablere en organisasjon. Å organisere arbeidet. 1- ringstruktur 2- delegasjonsstruktur Makt Ansvar Hvem bestemmer Hvem har ansvarlig Organisere en produksjonsprosess organiseringen styrer -Informasjon -Utvikling -Medbestemmelse Dette skal følge organisasjon mønstret = Tjenestevei Å alltid oppover/ herover i organisasjonen

19 Organisering på arbeidsplass Overvåker Arbeidslivets Aktører (organisasjonene) N-H-O 10 ++ Lover Politikk parter

20 Ledelse i produksjon Lede personalet mot et mål Mål Økt økt Produksjon kompetanse Trissel God ledelse Beholde organisasjonen personalet Opplevelse Blir sett av lederen Arbeidet de gjør blir sett på som viktig Med bestemmelse

21 Motstand- Konflikt ØDELEGGEØDELEGGE UTVIKLEUTVIKLE FremskrittTilbakeslag Innovasjon = endring av praksis til noe som er bedre All endring møte motstand Neglisjere Bruke autoritet God leder Dialog for løsning

22 Terror mennesker symboler i form av bygninger og organsiner Media Samferdsel Teknologi – NET - Uventet ødelegge Mot hvem kan bruke terror? Hvem? Rekruttere Hvorfor? Skape frykt Ustabilitet Ønsker å bli sett (skremmer flest mulig )

23 Hva kreves av en person som skal egne seg til sikkerhets arbeid God fysikk Doven lat God oppmerksomhet Respons God Fantasi Even til å forestille deg hva som kan skje Erfaring og kompetanse Informasjonsflyt - Respons umiddelbart - Info til Riktigtid Entusiasme «glede i arbeid» «tro på produkt» Skille mellom privat og prefasjon «Jobben» Oppdatert Faglig

24 Mangfold samfunn Forskjellige kulturer Forskjellige verdier Forskjellige Språk Folk forstår ikke hverandre Hvorfor behovet for sikkerhets arbeidere øker? Terror Fysisk angrep Skyting midt i masse folk Digitalt Stjele data eller slette viktige data Nett Transport Fly Tog Skip Kontroll og styring Klare orden Tydelige instrukser Sikkerhetstiltak og prosedyrer på plass

25 Post Etter Post Morten = Etter døden Postludium = Etter gudstjenesten Post romantiske = Etter romantiske Post brev Stå på post = holde vakt et sted -Idrett -Militære -……………… A- Budstikke B- Brevdue – Falk C- Herold Mann som leser opp noe for mange 1855: Norge fikk frimerke. Egen posttjeneste som tok ansvar for å levere post dit den skulle, mot betaling. Det som sies i et brev må avsender ta ansvar for Formell gyldighet et brev flytter ansvaret fra avsender til mottager @#@# Du har ansvar for å sjekke din post Løpende oppdatert Moderne verden Historikk:

26 Dersom du ikke svarer så blir du ikke likt Dersom du ikke svarer, så er du uhøflig Dersom du ikke svar, så stopper du utvikling som noen ønsker. Respons: -Svar -Tilbake melding -Reaksjon -Effekt En negasjon å si noe på den negative måten. Svar i tekst / ord Blikk Motorikk (bevegelsers) Berøring Respons Er en av de viktigste sosiale handlingene. Respons kan gis som :

27 Et oppsett over ting (handlinger) som skal gjøres i en bestemt rekkefølge. Hvorfor lager vi prosedyrer? Sørge for sikkerhet for personer og gjenstander. Informasjonen skal være lik for alle Regler Instruks Fremgangsmåte Oppskrift RisikoanalyserLovene

28 Ansvar for ansattes trivsel Lovene: (Modell) - Medarbeidersamtaler to ganger pr. år. Tema: Modell for trivsel « Det moderne arbeidslivet» Arbeidsleders kompetanse og egenskaper En god Arbeidsleder Empati Kjenne og respektere lovverket «Leve seg inn i» andre personers følelser. Alene Gjøre det samme for alle


Laste ned ppt "Gi Adgang Tilsyn Alle Inkludere En Ekskludere Overvåking Hindre Ordinære sikkerhetsfunksjoner Ekstraordinær sikkerhetsfunksjoner "Løpende protokoll" Høyt."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google