Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Valgforums årsmøte 23. mars 2015 Nytt fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet Ragnhild Indreeide og Siri Dolven.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Valgforums årsmøte 23. mars 2015 Nytt fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet Ragnhild Indreeide og Siri Dolven."— Utskrift av presentasjonen:

1 Valgforums årsmøte 23. mars 2015 Nytt fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet Ragnhild Indreeide og Siri Dolven

2 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Lovproposisjon – endringer i valgloven Fremmes i statsråd fredag 27.3. Foreslåtte endringer: KMD overtar ansvar for utsendelse og produksjon av valgkort Mindre språklige/tekniske endringer Omtale av for sent innkomne forhåndsstemmer Evaluering av stortingsvalget 2013 2

3 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Endring av regler for personvalg ved stortingsvalg Anmodningsvedtak i Stortinget vår 2012: Stortinget ber regjeringen utrede endringer av valgordningen for stortingsvalg slik at velgerne gis mulighet til å påvirke rekkefølgen av partienes kandidater, samtidig som hensyn til partienes mulighet til å sikre innflytelse over hvilke kandidater som velges, sikres. Stortinget ber om at en slik reform for stortingsvalg utredes slik at den eventuelt nye valgordningen kan innføres ved stortingsvalget i 2017. 3

4 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Valgobservasjon Tilbakemelding til OSSE, konklusjon: ”Valget hadde en høy grad av tillit både blant politiske deltakere og offentligheten generelt. Lovgivningen gir et solid grunnlag for å gjennomføre demokratiske valg. Gjennomføringen av valget var profesjonelt og effektivt, og hadde høy tillit blant interessegrupper. Valgmyndigheten fortsetter å gradvis modernisere valgprosessen, blant annet gjennom ulike pilotprosjekter” Kommer det observatører i år? 4

5 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Evaluering 2015 Ekstern evaluering Forsøk For sent innkomne forhåndsstemmer Spørreundersøkelser 5

6 Rammeavtaler

7 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Avrop på skannere og skanningtjenester 7 Alle kommuner og fylkeskommuner kan benytte EVA Skanning ved valget i 2015. Kan gjøre avrop på KMDs rammeavtale Frist for å ha kontrakt signert: 1. mai. Over 150 kommuner/fylkeskommuner har gjort avrop (pr. 20.3.)

8 Kommunal- og moderniseringsdepartementet EVA Skanning Består av: EVA Jobbstyring EVA Skann EVA Verifisering Tilgjengeliggjøres 1. april Prøvevalg den 27. august 2015 for alle kommunene og fylkeskommunene som skal skanne. 8

9 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Avrop på trykking av stemmesedler Alle kommuner/fylkeskommuner kan gjøre avrop på KMDs rammeavtale. Andvord Grafisk as er valgt som leverandør Det åpnes for å gjøre avrop via valgmedarbeiderportalen rett over påske 9

10 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Informasjon til velgere 10

11 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Valgkort som en integrert del av en folder med informasjon om hvem har stemmerett når hvor og hvordan stemme fremme hos alle velgere innenriks innen 10. august Egne valgkort til 16- og 17-åringer i forsøkskommuner, og til velgere i Oslo kommune 11

12 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Valgkort 12

13 Kommunal- og moderniseringsdepartementet 13

14 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Brosjyre 14 Finnes på bokmål, nynorsk, nordsamisk, lulesamisk, sørsamisk, arabisk, engelsk, persisk (farsi), polsk, russisk, serbisk/bosnisk/kroatisk, somali, tyrkisk, urdu og vietnamesisk. Bestilles via valg.no og distribueres lokalt Samiske versjoner distribueres til husstandene i forvaltningsområdet for samiske språk

15 Kommunal- og moderniseringsdepartementet 15 Valg.no

16 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Valglokaler.no 16 Illustrasjonene over viser valglokaler.no fra valget i 2013

17 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Nettannonser 17 Illustrasjonene over viser nettannonser fra valget i 2013

18 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Informasjonsfilm 18 Om det norske demokratiet, hvem som har stemmerett, når man kan stemme og hvordan man går fram for å stemme. Filmen vil finnes i flere språkversjoner på valg.no og YouTube.com

19 Kommunal- og moderniseringsdepartementet 19 Facebook: Valg i Norge Twitter: @valgiNorge

20 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Andre informasjonstiltak Kunngjøringsannonser: Frist for å levere inn listeforslag Tidligstemmegivningen starter 1. juli Ordinær forhåndsstemmegivning fra 10.8. Regler for stemmegivning på valgdagen Tekst-tv Oppfordring til videregående skoler om å informere via sine læringsplattformer Tilskuddsordningen Samarbeid med IMDi 20

21 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Informasjon til velgere utenriks 21 Valg.no Utenriksstasjonenes nettsider ANSAs nettsider Kommunene nettsider Foto: Colourbox.com

22 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Takk for oss! 22


Laste ned ppt "Valgforums årsmøte 23. mars 2015 Nytt fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet Ragnhild Indreeide og Siri Dolven."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google