Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ny fasadeløsning fra Weber

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ny fasadeløsning fra Weber"— Utskrift av presentasjonen:

1 Ny fasadeløsning fra Weber
Weber VentiGuard

2 Webers fasadesystemer
Weber Fasade Puss Serpomin Serpotherm WLK ..og den nye Puss systemer Isolerte systemer Ventilerte systemer

3 Klimatilpasninger for framtiden
Weber Fasade 1960 År 2100 2,4 millioner bygninger vil ligge i risikosonene for høy råteskade i 2100 (Byggforsk, 2010) temperaturøkning på mellom 2,3 til 4,6 grader innen 2100, en økning i gjennomsnittlig årlig nedbørsmengde på fem til 30 prosent og en generell havstigning.

4 Weber er opptatt av gjennomtestede løsninger tilpasset norsk klima
Weber Fasade Weber har Teknisk Godkjenning og utvidete klimatester Lang erfaring på markedet Referanseprosjekter fra hele landet Eitillstad Heistad Bryne Drøbak Weber Fasade

5 Webers Fasadeaktiviteter
Flere fasadesystemer Ventilerte løsninger er en helårsaktivitet Weber VentiGuard Levert kvm siden 1.sept. 2014 Tilbud på 60+ prosjekter Fra 50 til kvm Tromsø til Kristiansand- Bergen til Oslo Produktsjef Mørtel/Fasade Jonas Jalmerbrandt presenterer de to ventilerte fasadesystemene. 15 måneder med utvikling ligger bak det nyeste systemet Weber VentiGuard

6 Detaljene som teller Spesialdesignete vinduslister Fugefritt system*
Mineralsk jevn overflate* Gode arbeidsdetaljer

7 Mosking Entreprenør, Nordstrand

8 ABC Pussteknikk, Nordstrand
Johs. Nores vei, Oslo Arkitekt 3D ABC Pussteknikk, Nordstrand

9 Darren Saines, Hagedesign, Jessheim
Bilder fra Adressa.no Darren Saines, Hagedesign, Jessheim

10 Våre to Weber VentiGuard Systemer
VentiGuard Extreme VentiGuard Tidligere Weber Luftet Kledning Robust og fleksibelt For alle typer bygg To-trinns tetting for bygg i hardt klima For nybygg og rehabilitering Store variasjonsmuligheter i overflatebehandlinger Slankt og fleksibelt fasadesystem To-trinns tetting sikrer ventilering og drenering Enkelt, rimelig og hurtig Ideelt for større bygg

11 Forskjeller og likheter VG og VGE
Weber VentiGuard Forskjeller Likheter Arbeidstid Utførelse Pusstykkelse Pusstype Organisk/ mineralsk basert Slagfasthet Tørketid Antall arbeidsoperasjoner Totalpris Estetikk/ finish Valgmuligheter estetiske variasjoner (f.eks. fliser el.l. utenpå) Ventilerte/ to-trinns tetting Samme plate Samme innfesting Like klimaegenskaper Likt vedlikeholdsbehov

12 Når velge hva?

13 Vårt desidert mest robuste system
Weber VentiGuard Extreme Egenskaper og fordeler To-trinns tetting av fasaden Meget god slagregntetthet Slank og fleksibel konstruksjon Slagfast, robust og ubrennbar Kan stå upusset i inntil 6 mnd. Stort utvalg av farge og struktur på sluttpuss (silikat og silikonharpiks) Tekn. godkj.fra Sintef Byggforsk (nr. 2529) Utvidet testing med 48 uker i klimakarusell Weber VentiGuard Extreme (tidl. Weber Luftet Kledning) Dette er en løsning for nybygg og rehabilitering for både tunge og lette vegg-konstruksjoner og for hele Norge.

14 Weber VentiGuard Vårt nyeste system Raskt, rimelig og rasjonelt
To-trinnstetting Pusset overflate For hele landet For alle bygningstyper- men spesielt godt egnet på store bygg

15 Produkt + tid = sparte kostnader
Weber VentiGuard Riktig system til riktig prosjekt 3-4% rimeligere 3000kvm prosjektpris Og.. 5 sparte arbeidsoperasjoner 7 dager spart stillasekostnader Åpninger og detaljer vil påvirke sluttsummen VGE VG Diff Hvit puss = Kr 346 Kr 334 -3,6% Pigm puss = Kr 360 -3,9%

16 Nye produkter og tilbehør
Weber VentiGuard Weber FlexiGuard Weber.Therm 117 Armeringsnett Weber 404 Startlist Weber 424 Vindusprofil Weber 414 Dilatasjonsfuge OBS! Vi benytter fremdeles Aquapanel Outdoor

17 5 færre arbeidsoperasjoner sammenlignet med tidligere
Tidsbesparende Weber VentiGuard 5 færre arbeidsoperasjoner sammenlignet med tidligere 7 dager kortere arbeidstid Og rimeligere produkter

18 Demo (Video) Weber VentiGuard Her kan dere snurre film. Link opp selv.

19 Tømreren, Byggmesteren, Murmesteren, Maleren…

20 Dokumentasjon og hjelpemidler
Weber VentiGuard Oppdatert Fasadebrosjyre Kalkulasjonsverktøy NS 3420 beskrivelser Montasjeveiledning Systemvelger Fargevelger Referanser på nett Weber VentiGuard

21

22 NB! Kan ikke erstatte oppstrøksprøve

23 Weber VentiGuard Extreme
Hønefoss Malmøya Kombinasjon Austevoll Buet fasade Molde Detaljer Varierte referanser Weber VentiGuard Extreme

24 Og våre andre fasadesystemer

25 Weber puss på isolasjon
Weber Isolerte Oussystemer Weber puss isolasjonssystemer er komplette løsninger som gir et sikkert og gjennomtestet resultat, og en varig, isolerende og pusset fasade.

26 Weber Serpomin og Weber Serpotherm
Weber Isolerte Oussystemer Puss på EPS Spesielt godt egnet på bakvegg av tegl, puss, betong og Leca. Til nybygg, rehabilitering og opp til 4-etasjers bygg Liten til moderat lagregnpåkjenning (f.eks. Østlandet). Egenskaper Rask og enkel montering Reduserte oppvarmingskostnader og CO2-utslipp Gjennomgående isolasjonssjikt som hindrer kuldebroer God bestandighet mot mekanisk påvirkning God lydreduksjon Testet i klimakarusell og innehar SINTEF Tekn. Godkj. (nr 2428) Puss på mineralull Spesielt godt egnet på bakvegg av tegl, puss, betong, Leca og fuktsikre platematerialer. Velegnet for nybygg og rehabilitering - og bygninger opp til 10 etasjer Liten til moderat slagregnpåkjenning (f.eks. Østlandet). Egenskaper Ideell løsning ved brannkrav (ubrennbar) Rask og enkel montasje Reduserte oppvarmingskostnader og CO2-utslipp Gjennomgående isolasjonssjikt hindrer kuldebroer God lydreduksjon Testet i klimakarusell og innehar SINTEF Tekn. Godkj. (nr 2428)

27 Hvilket system? Når velge hva?

28 Rehabiliteringsløsninger
Weber Puss og Rehabilitering Puss- og murmørtler tilpasset Underlag Kalkbaserte systemer Norske byggeskikker Rehabilitering av puss Tegl Leca Porebetong Betong Sluttbehandling Kalkbasert Silikatbasert Kalk/Sement basert Silikonharpiksbasert

29 Weber Puss og Rehabilitering
Referanser i tid og rom Barneslottet Akershus Festning Domus Media Armeens Depot Sofienberg Weber Puss og Rehabilitering

30 www.weber-norge.no Veiledninger
Teknisk dokumentasjon FDV NS 3420 Monteringsanvisninger EPD Referanser Fargevelger Kalkulasjon Veiledninger Systembeskrivelser og alle hjelpemidler Produktinformasjon

31 Din nye fasade blir levert av


Laste ned ppt "Ny fasadeløsning fra Weber"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google