Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Foreløpig rapport om samfunnsmessige utfordringer i Aurskog-Høland mot 2050 Folkemøte 6. mai 2015 Rådmann Siri Hovde.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Foreløpig rapport om samfunnsmessige utfordringer i Aurskog-Høland mot 2050 Folkemøte 6. mai 2015 Rådmann Siri Hovde."— Utskrift av presentasjonen:

1 Foreløpig rapport om samfunnsmessige utfordringer i Aurskog-Høland mot 2050 Folkemøte 6. mai 2015 Rådmann Siri Hovde

2 Aurskog-Høland Befolkning:15.726 (SSB 01.01. 2015) Areal:961,66 km² 894,67 km² land, 66,99 km² vann 100.000 dekar dyrka mark, 760 000 dekar skog Nabokommuner:Trøgstad, Rømskog, Eidsberg, Marker, Fet, Sørum, Nes, Eidskog Kommunesenter: Bjørkelangen Andre tettsteder: Aurskog, Lierfoss, Setskog, Fosser, Løken, Momoen, Hemnes Foto: no.wikipedia.org

3 Foto: Sten Ivar Tønsberg Overordnete utfordringer Land- og skogbrukskommune i en region med sterk vekst Spredt tettsteds- og boligmønster Flere folk = økt behov for tjenester Å være attraktiv for alle aldersgrupper Økonomisk handlingsrom

4 Oppvekst og utdanning Barnehagen som trygg og god lærings- og mestringsarena Bedre basisferdigheter i grunnskolen Kvalitet i SFO-tilbud Styrket foreldrekompetanse og barnevern Redusert frafall i videregående opplæring

5 Helse og rehabilitering Økende eldre befolkning Bo i samme nærområdet i ulike livsfaser Tilrettelegging for aktivt liv Sammenheng utdanningsnivå, materielle levekår og helse Frivillige og pårørende Foto: UIO

6 Teknisk drift og kultur Kommunal infrastruktur: vei, vann, avløp Vedlikehold av eiendom Flere kommunale gjennomgangsboliger Mangfoldig kultur- og fritidstilbud Kulturminner Foto: Gjermund Nilsen/BSU life

7 Samfunn og utvikling Forvaltning av ressursene Utbygging i tettstedene, vedlikeholdsvekst ellers Attraktiv bokvalitet Folkehelse: godt nærmiljø, fellesskap, aktiv deltakelse og gode levevaner Offensiv næringskommune Foto: Stian Sandbekkbråten

8 Hvordan møter vi utfordringene? Vi er rustet! Effektiv organisasjon Styrket likviditet og egenkapital Tilpasser seg endring i bruk Bruker ny teknologi og metodikk Samarbeid på tvers Løsninger Fra lav til høyinntekt Økt utdannelsesnivå Redusert reisetid til Lillestrøm/Oslo Konsentrert tettstedsutvikling, god internkommunikasjon Variert boligmasse tilpasset bredt spekter i befolkningen Inkluderende fellesskap foto: sotrahea.blogspot.com

9 De fem store: Skape en moderne kommune arealforvaltning natur- og kulturarv servicetilbud bosetting Folkehelse i bredt perspektiv helsebringende tiltak mestring av egen hverdag sosiale møteplasser og aktivt liv sykdomsforebygging Økte inntekter = økt økonomisk handlingsrom Økt utdannelsesnivå Næringsutvikling færre pendlere lokale arbeidsplasser tilpasset bredt kompetansespekter bedret servicetilbud færre unge sosialmottakere Foto: Stian Sandbekkbråten/fotofreak.no/Indre/ndla.no/hugs.no

10 Du finner mer informasjon om kommunereformen på: www.aurskog-holand.kommune.no/politikk/kommunereform www.facebook.com/ahkommune www.twitter.com/ahkommune www.instagram.com/ahkommune (kun smarttelefon/nettbrett) www.instagram.com/ahkommune Snapchat: ahkommune (kun smarttelefon/nettbrett) Har du spørsmål eller synspunkter? Kontakt oss på: kommunereform@ahk.no


Laste ned ppt "Foreløpig rapport om samfunnsmessige utfordringer i Aurskog-Høland mot 2050 Folkemøte 6. mai 2015 Rådmann Siri Hovde."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google