Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Møte med Installatører

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Møte med Installatører"— Utskrift av presentasjonen:

1 Møte med Installatører 4.2.2015
Informasjon om Prekvalifisering

2 Agenda Presentasjon av «Team Tilknytning»
Info fra HK: - Hva innebærer Prekvalifiseringsordningen - Bakgrunn - Prekvalifisering Nivå Elsmart Installatørmodul - prosessflyt - Målere - Byggestrøm - Elsmart - nye moduler (bl.a. kart m/linjenett) - Plan framover Referansegruppe på 5 personer med deltakelse fra NELFO/ Medlemsbedrifter og andre bedrifter

3 Referansegruppe Store og små bedrifter NELFO / Ikke medlemmer
Hele Helgeland Aktiv bruk av Skype/Lync/Jabber for møter Samarbeide med HK for å finne beste løsninger/praksis Februar – Mai Mål for møtet 4.2: Referansegruppe etablert med 5 navn

4 Prekvalifisering HK vil sette ut montasje av direktemålte anlegg til prekvalifiserte installatører, samt utleie av byggestrømskap til kunder For våre kunder og installatørbransjen mener vi dette vil medføre enklere og mer effektive prosesser Disse endringer skal ifølge ledelsen i HK ikke ha noen betydning for HK’s egne folk med tanke på trygge arbeidsplasser. Nettselskaper rundt om i hele landet har praktisert dette i mange år

5 Bakgrunn Byggestrømskap i HK – prosess analysert og anbefaling gitt vår 2014 En fordel for kunden med et kontaktpunkt (Installatør) Samordning av oppgaver (installasjon, måleroppsett, tilkobling osv) - Mindre transport, færre involverte HK Montasje sin kapasitet er presset, mange vedlikeholds- og kundeoppdrag AMS-utrulling (timesavleste målere) fram til 2019 en stor utfordring for HK, krever store ressurser.

6 Prekvalifisering nivå 1 og 2
Nivå 1: Gjelder til- / frakobling i isolerte kabelskap - permanente anlegg og byggestrømskap (< 80A) Gjelder måleroppsett/endring (< 80A) Nivå 2: Gjelder til-/frakobling i isolerte kabelskap og (u)isolerte luftnett - permanente anlegg og byggestrømskap (< 80A) Gjelder måleroppsett/endring (< 80A) Spesielle jobber som riving av linjer etc skal fortsatt utføres av HK

7 Elsmart Installatørmodul
Prekvalifiserte installatører utfører målerarbeid og stikkabel på direktemålte anlegg Definerte produktpakker med standard pris (eksempler/forslag) Produktpakkene er en del av nettmelding Når ferdigmelding er godkjent av HK, er produktpakkene fakturerbare. Fakturagrunnlag dannes i Elsmart Installatør fakturerer HK i henhold til avtale (mnd/kvartal?) Materiell besørges av installatør – Grossister/Avtaler HK ønsker å bidra til rammeavtaler / gode innkjøpsvilkår

8 Elsmart Installatørmodul - forts
Meldinger: Krav til vedlegg/dokumentasjon Forhåndsmelding: Kart hvor ny installasjon/byggestrømskap er merket av, Nettleiebestilling Ferdigmelding: Kart m/trase, samsvarserklæring, bilder av kabelskap/måler(e) Kunde besørger graving på egen tomt (som før) Stikkprøver vil bli tatt - kvalitetssikring Varslingsrutiner for til/frakobling

9 Målere: Ut- og innlevering
HK sender ut Måler for permanent oppsetting når «forventet tilknytningsdato» i melding nærmer seg. Hvis målerbytte, sender HK med frankert returemballasje for nedtatt måler. Denne returneres HK umiddelbart HK angir hvilken måler som skal på hvilket anlegg HK må ha kontroll med hvor alle målere befinner seg, færrest mulig «underveis» eller «på vent» hos installatør Meldingsflyt med målerstand og datoer er tidskritiske, skal registreres i HK’s kundesystem med en gang oppsett /nedtak er gjort

10 Byggestrømskap (<80A)
HK har ca 300 bestillinger pr. år, herav ca 270 stk direktemålte anlegg. HK eier ca 270 direktemålte byggestrømskap Byggestrøm framover – Vår 2015: HK’s skap selges til installatører med HK’s måler innsatt. Installatører melder ønsket antall, HK tilbyr antall/pris HK vil legge seg på et rimelig prisnivå pr. skap Overgangsfase pga at skap står ute hos kunder ved oppstart av ny ordning HK sørger for merking av skapene (egne anlegg)

11 Byggestrømskap (<80A) – Ny prosess
Kunde bestiller byggestrøm hos Installatør Installatør har ferdige skap med måler. Installatør er registrert som kunde hos HK Installatør setter opp byggestrømskap med måler ferdig montert, og kobler til i HK sitt Nett Installatør melder skapet oppsatt i Elsmart (og nedtatt) Installatør fakturerer KUNDEN for Skapleie, Montering/Demontering, Kraftforbruk (inkl. nettleie) HK fakturerer installatør for den tiden skapet er i bruk, ordinær nettleietariff og evt kraftforbruk (fritt valg av kraftleverandør) Installatør må sende måleravlesning til HK på oppmonterte skap HK vil ikke legge føringer for hvor mye installatørene tar for leie eller montering/demontering av byggestrømskap

12 Elsmart – Nye Moduler/Verktøy
P0 – Stikkledning og måler P0 – byggestrøm P0 - fakturagrunnlag Kartløsning Presentasjon

13 Prekvalifisering - plan framover
HK arrangerer KURS rundt på Helgeland for alle interesserte, hvor ordningen gjennomgås: avtale, prosedyrer, Elsmart med nye moduler etc Nedfiringskurs for Nivå 2 (årlig) HK sørger for detaljert kursmateriell Avtaler inngås: Firma er Prekvalifisert hos HK Prosjektarbeid: Februar – Mai 2015 Samarbeid med referansegruppe Installatører

14 www.hk-nett.no – her vil info ligge fra møtet ++


Laste ned ppt "Møte med Installatører"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google