Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

STARTPAKKE FOR REGULERINGSPLANAR Kan det vere nyttig med ein rettleiar til dei som utarbeider reguleringsplanar.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "STARTPAKKE FOR REGULERINGSPLANAR Kan det vere nyttig med ein rettleiar til dei som utarbeider reguleringsplanar."— Utskrift av presentasjonen:

1 STARTPAKKE FOR REGULERINGSPLANAR Kan det vere nyttig med ein rettleiar til dei som utarbeider reguleringsplanar

2 Døme: frå Bømlo, Etne, Fitjar, Kvinnherad, Stord og Sveio Pakken er inndelt i 4 hovuddelar: 1.Planprosessen 2.Kommunen sine krav til Forslagsstillar/planleggar 3.Internettlenker til regelverk, rettleiarar, faglege nettstader der aktuelt fagstoff er tilgjengeleg. 4.Vedlegg 2. Kommunen sine krav til Forslagsstillar/planleggar 2.1 Faglege krav 2.2 Plannamn/ planident 2.3 Kunngjering av oppstart av planarbeid 2.4 Planforslaget 2.5 Pålage kart-/ oppmålingsarbeid 2.6 Andre pålegg 2.7 Klage på pålegg i pkt. 2.5 og 2.6 3. Internettlenker 4. Vedlegg A. Tingingsskjema for oppstartsmøte B. Referat frå oppstartsmøte i plansaker C. Mal for oppstartsmelding D. Mal for kunngjeringsannonse E. Planleggar si sjekkliste i høve innlevert planforslag. Del 1 Planinnhaldet Del.2 Planmaterialet F. Utforming av planomtale G. Digital planframstilling H. Erklæring om kostnadsdekking for fornminneundersøking J. Adresseliste K. Døme på teiknforklaring

3 Oppstartsmøte Forslagsstillar/planleggar ber om slikt møte ved å nytta tingingsskjema for oppstartsmøte. Meldinga skal innehalda opplysing om aktuelle gards- og bruksnummer for aktuelt planområde, framlegg til planavgrensing og hovudformålet med planarbeidet. Kommunen kallar inn til slikt møte i løpet av ca.14 dagar etter at det er bedt om møte. Til hjelp i førebuinga til møtet.., er det laga ein standard referatmal med tilhøyrande sjekkliste. Kommunen skriv referat frå møte... Både forslagsstillar og fagkunnig skal stilla i oppstartmøtet.

4 Kvar er vi Kor mange har slike sjølve eller i samarbeid? Kva nytteverdi vil vere viktig for: Kommunen? Forslagsstiller/konsulent? Er det ønskje om å utarbeide slike her?


Laste ned ppt "STARTPAKKE FOR REGULERINGSPLANAR Kan det vere nyttig med ein rettleiar til dei som utarbeider reguleringsplanar."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google