Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Pedagogisk tekstrespons Lærarrespons på elevtekstar.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Pedagogisk tekstrespons Lærarrespons på elevtekstar."— Utskrift av presentasjonen:

1 Pedagogisk tekstrespons Lærarrespons på elevtekstar

2 Lese–skrive sambandet Whether a study is considered reading research or writing research has often been a function of the community to which the researcher belongs, the forum in which the report is published, and how the study is framed. (Nelson 2008, s. 436) Nelson, N. (2008) The reading-writing nexus in discourse research. I Bazerman (ed.): Handbook of writing research. NOLES 17.10.08, Mari-Ann Igland

3 Plan for økta NOLES 17.10.08, Mari-Ann Igland Tekstrespons Teoretisk tilnærming 1 Teoretisk tilnærming 2 Tekstarbeid – Fenomenet Generelle råd Vygotskij Bakhtin Phelps 1 + 2

4 Pedagogisk tekstrespons – ei avgrensing … tilbakemelding på elev- og studenttekstar med didaktisk mål (undervisning, læring, utvikling) skriftleg eller munnleg frå lærer eller elevar på utkast eller ferdig tekst NOLES 17.10.08, Mari-Ann Igland lærarrespons jf. responsgrupper prosessrespons produktrespons

5 Generelle råd Turn your comments into a conversation. Create a dialogue with the student on the page. Do not take control over the text: instead of projecting your agenda on student writing and being directive, be facilitative and help students realize their own purposes. Limit the scope of your comments. Limit the number of comments you present. Give priority to global concerns of content, context, and organization before getting (overly) with style and correctness. Focus your comments according to the stage of drafting and the relative maturity of the text. Make frequent use of praise. Tie your comments to the larger classroom conversation. Straub, R. (2000) The student, the text, and the classroom context: A case study of teacher response. Assessing writing 7(1), 23–55. NOLES 17.10.08, Mari-Ann Igland

6 Teoretisk tilnærming 1: Lærarkommentarar som medierande middel Teorien om kulturell utvikling (Vygotskij) Semiotisk mediering som grunnlag for læring og utvikling Sona for nær utvikling Dialogteori (Bakhtin): Ytringa knyter an til den som ytrar seg og den eller dei ho ytrar seg for er ledd i ein kjede av ytringar gjenbrukar ei kulturelt og historisk gitt form for ytringskonstruksjon Linell: dialogistiske dimensjonar 1.Sekvensiell organisering 2.Meiningsforhandling gjennom samhandling 3.Del og heilskap: handling og aktivitet, hending og praksis NOLES 17.10.08, Mari-Ann Igland

7 Lærarkommentar er studerte som  ei sekvensiell eining som skriv seg inn i ei kjede av ytringar  ei ytring med eit meiningsinnhald som blir skapt gjennom forhandling mellom ein kommenterande lærar og ein skrivande elev  ei konkret hending/handling som skriv seg inn i og bidreg til å konstituere meir omfattande og meir abstrakte aktivitetar og praksisar, så som felles bearbeidingsprosjekt ein tekstsjanger ein aktivitetstype ein responspraksis NOLES 17.10.08, Mari-Ann Igland

8 Teoretisk tilnærming 2: Phelps 2000 NOLES 17.10.08, Mari-Ann Igland LESE elevtekstar KOMPONERE kommentarar UTFØRE undervisning Temporal overlappingFunksjonell overlapping Pedagogisk hermeneutikk Pedagogisk kritikk Pedagogisk handling lesinga sin fenomenologi HAND- LING KUNST (tekst)ekspertise (tekst)kjensle retorikk reflekterande (undervisnings)praksis MÅL Innverk- nad på elev klasse lærar Verdsettingssystem Erfaringsbasert repertoar

9 Begrepsbruk Prosessrespons og produktrespons Margkommentar og sluttkommentar Prosjektforslag  Positiv vurdering  Endringsforslag Deltakande handlingar i felles bearbeidingsprosjekt Ei kommenteringshending som dreg vekslar på ein etablert kommenteringspraksis NOLES 17.10.08, Mari-Ann Igland


Laste ned ppt "Pedagogisk tekstrespons Lærarrespons på elevtekstar."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google