Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hva har jeg lært?.  Læring knyttet til egne skjemaer. Praksis Forelesninger Oppgaver  Perm til perm vs. ”Oppslagsverk”  Kollokviegruppe  Lært å lære.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hva har jeg lært?.  Læring knyttet til egne skjemaer. Praksis Forelesninger Oppgaver  Perm til perm vs. ”Oppslagsverk”  Kollokviegruppe  Lært å lære."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hva har jeg lært?

2  Læring knyttet til egne skjemaer. Praksis Forelesninger Oppgaver  Perm til perm vs. ”Oppslagsverk”  Kollokviegruppe  Lært å lære

3  Del 1: Observasjon Hovedsakelig 30 min observasjon, men drar inn ting som er observert tidligere.  Del 2: Drøfting a intervju, observasjon og notater. Autoritativ lederstil Forbereder timene med tanke på det uforberedte Tydelig ramme i form av klare regler med konsekvenser Relasjonsbygging (lærer – elev, elev – elev) Konfliktløsning Skole – hjem samarbeid Personlig, ikke privat Kollektive arbeidsformer Engasjement som motivasjonsfaktor (Markedsføring) Ros og positive forsterkere Blikkkontakt og åpent kroppsspråk ovenfor elever

4  Begrepet relasjon  Lærer – elevrelasjonen Asymmetrisk relasjon Ansvar for sosial og faglig utvikling Selvoppfatning og mestringsfølelse Gjensidig respekt /tillit  Positiv relasjon Personlig involvering Kjennskap til elevens bakgrunn og forutsetninger Positive tilbakemeldinger og ros  Negativ relasjon Mistillit og konflikter Dominerende/autoritær lærer Tidligere utrygge voksenrelasjoner Positive lærer- elev relasjoner vil styrke min posisjon som klasseleder og kunnskapsformidler.


Laste ned ppt "Hva har jeg lært?.  Læring knyttet til egne skjemaer. Praksis Forelesninger Oppgaver  Perm til perm vs. ”Oppslagsverk”  Kollokviegruppe  Lært å lære."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google