Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Agenda - innhold 1.Om Senter for seniorpolitikk 2.Hvorfor seniorpolitikk? 3.Hvordan jobbe med seniorpolitikk?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Agenda - innhold 1.Om Senter for seniorpolitikk 2.Hvorfor seniorpolitikk? 3.Hvordan jobbe med seniorpolitikk?"— Utskrift av presentasjonen:

1 www.seniorpolitikk.no ssp@seniorpolitikk.no

2 Agenda - innhold 1.Om Senter for seniorpolitikk 2.Hvorfor seniorpolitikk? 3.Hvordan jobbe med seniorpolitikk? 2

3 Agenda - innhold 1.Om Senter for seniorpolitikk 2.Hvorfor seniorpolitikk? 3.Hvordan jobbe med seniorpolitikk? 3

4 Hva er SSP? Senter for seniorpolitikk (SSP) er et nasjonalt kompetansesenter som arbeider med stimulering og utvikling av god seniorpolitikk i privat og offentlig virksomhet Partene i arbeidslivet er våre ”eiere” Finansiert over statsbudsjettet Initierer forsknings- og utviklingsprosjekter Pådriver-, koordinerings- og formidlingsrolle 4

5 Hvem står bak SSP: LO, NHO, Unio, KS, Akademikerne, YS, HSH, NITO, Arbeidsgiver-foreningen Spekter, Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening, Finansnæringens Arbeidsgiverforening, Arbeidsdepartementet, Kunnskapsdepartementet, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet, NAV Til sammen 30 tilsluttede organisasjoner 5

6 Mål for seniorpolitikk i arbeidslivet- SSPs samfunnsoppdrag 1.Høyere yrkesaktivitet blant eldre arbeidstakere. 2.Seniorpolitikk som en integrert del av de fleste virksomheters personalpolitikk. 3.Større seniorpolitisk bevissthet i samfunnet, i arbeidslivet og hos den enkelte. MER INFORMASJON PÅ: www.seniorpolitikk.no 6

7 Agenda - innhold 1.Om Senter for seniorpolitikk 2.Hvorfor seniorpolitikk? 3.Hvordan jobbe med seniorpolitikk? 7

8 Hvorfor seniorpolitikk? 1.For samfunnet –Løse arbeidskraftbehov, sikre tjenester til befolkningen og bidra til å finansiere velferd 2.For arbeidslivet og den enkelte arbeidsplass –Sikre kompetanse og arbeidskraft, omdømme i et fremtidig rekrutteringsmarked 3.For den enkelte senior –Det er alltid lønnsomt å fortsette lenger, arbeid og aktivitet fremmer for mange både helse og livskvalitet

9 Vi trenger seniorer for å få jobben gjort 9

10 10 50-59 år øker med 100.000 60-69 år øker med 170.000

11 God seniorpolitikk bidrar til finansiering av velferd Flere årsverk og økt verdiskapning Færre pensjonister og reduserte offentlige utgifter Ved å øke gjennomsnittlig pensjoneringsalder med 6 mnd vil den samfunnsøkonomiske gevinsten være ett sted mellom 8 og 10 milliarder pr. år. (Econ Pöyry 2009) 11

12 Hva får vi for 10 milliarder? 12 Hele skole- og utdannings- budsjettet i Oslo Kommune Hele politi- og lensmannsetaten i Norge

13 Nye seniorbilder Bedre helse Lenger levetid Høyere utdanning Senere oppstart i yrkeslivet Mindre fysisk krevende jobber Ønsker utfordringer og interessante arbeidsoppgaver Vil være involvert og inkludert Ønsker større frihet og fleksibilitet Forventer likestilling 13

14 Kan vi tenke nytt om seniorpolitikken? Fra et arbeidsevne- perspektiv ? –Fokus på helse, tilrettelegging og målinger Til et ressursperspektiv? –Kompetanse –Seniorer som en ressurs –Seniorpolitikk som utvikling Et uutnyttet potensial? 14

15 15 Eksempel -seniorkompetanse Seniorpatruljen i Oslo: Etablert sommeren 2009 Lang og variert erfaring fra politiet Patruljerer i ”beryktede” områder for narkotikaomsetning Kan vise til gode resultater Kanskje et spørsmål om modenhet og problemkompetanse ??

16 Eksempel -seniorkompetanse 16

17 Gleder du deg til å gå på jobben? Andeler som svarer ja, alltid Arbeidsglede- og lyst øker med alderen!

18 Hva kan arbeid bety for den enkelte senior? 1.Man tjener opp ytterligere pensjon ved å jobbe lenger. Gjelder både for folketrygd, tjenestepensjon og AFP(privat sektor). Regelverket legger til rette for at det skal lønne seg å jobbe lenger. 2.For mange vil arbeidsdeltakelse ha nær sammenheng med både helse og livskvalitet. 18

19 Veldig mange seniorer kan og vil arbeide lenger 19

20 Kan du tenke deg å fortsette i arbeid etter at du får rett til pensjon? Andeler som svarer ja Økende interesse for å arbeide for de over 60 år!

21 Agenda - innhold 1.Om Senter for seniorpolitikk 2.Hvorfor seniorpolitikk? 3.Hvordan jobbe med seniorpolitikk? 21

22 Hva påvirker tidligpensjonering? Arbeidsplassens betydning – hvordan er det på jobben? Individuelle faktorer – helse og familieforhold Pensjonsordninger – forventninger om tidlig pensjonering?

23 Ved hvilken alder vil du anslå at folk begynner å bli regnet som ”eldre i arbeidslivet”? Inntil 45 år: 5 % 46 – 50 år:17 % 51 – 55 år:19 % 56 – 60 år:35 % 61 år og eldre:13 % Gjennomsnittlig anser man 56,7 år som ”eldre” Norsk Seniorpolitisk Barometer (SSP 2010) 23

24 Som arbeidsgiver: når vil du anslå at folk er ”eldre i arbeidslivet”? Inntil 45 år: 7 % 46 – 50 år: 21 % 51 – 55 år:27 % 56 – 60 år:36 % 61 år og elde: 8% Gjennomsnitt: 55,6 år (økt fra 51,6 år i 2004) Norsk Seniorpolitisk Barometer (SSP 2010) 24 De eldre blir stadig eldre!

25 Verktøy for utvikling av seniorpolitikk i 25

26

27 Et eksempel fra en virksomhet Aldersfremskrivning 2007-2012: Alder antall 2007 antall 2012 under 20 2 20 – 29140 48 30 – 39256218 40 – 49228252 50 – 59221233 60 – 69 96192 I 2012:Andelen seniormedarbeidere (55+) øker med 35 % I 2007: Hver 3. i aldersgruppen 62 – 64 velger tidligpensjon, dvs en betydelig lekkasje av erfaring og arbeidskraft Hva med 2012? Hvordan beholde seniorer – hva kan vi bidra med slik at flere vil fortsette lenger i arbeid hos oss?

28 For å få til en vellykket seniorsatsning… Utvikle tiltak basert på arbeidstakernes konkrete behov –Medvirkningsbasert utviklingsarbeid –Både individuelt tilpassede tiltak og fellestiltak –Synlige tiltak med tydelige kriterier og prosedyrer Seniorsatsningen må forankres i ledelse og linje –Bevissthet om virksomhetens reelle handlingsrom –Langsiktighet – påvirke holdninger og faktisk atferd Kilde: Fafo rapport 534

29 Sluttrapport fra livsfaseprosjektet i trydgdeetaten. ”Fortell meg at jeg er ønsket!” Hvilke virkemidler kan få deg til å stå lenger i jobb: 61 %: Bli sett og verdsatt av nærmeste leder 54 %: Klare signaler fra etaten om at jeg er ønsket 34 %: Utvikling av kompetanse 34 %: Fleksibel arbeidstid AFI-rapport 2 / 2006 29

30 Sørum kommune – seniortiltak Utviklingssamtale - v/58 år: Innhold: hva som skal til for at de skal stå til 65 år Seniortillegg – v/62 år, kr 10 000 som et personlig tillegg Kompetanseutvikling - Seniorer inngår i opplærings- og kompetansetiltak på lik linje med andre Fleksibilitet - Gode muligheter for kombinasjon av arbeid og pensjon Tilrettelegging - Tiltak for å unngå belastningslidelser Seniorkurs – v/58 år, vekt på arbeidsglede og positive sider ved jobb Holdninger - Målrettet arbeid, ulike behov i forskjellige livsfaser Mangfold - bl.a. kjønns- og aldersmessig spredning Fadderordning - Erfarne medarbeiderne kan være fadder for yngre/nytilsatte Rapportering - Resultatene rapporteres løpende i tertial- og årsrapportene 30

31 Seniortiltak- flere eksempler Aker Stord: –Egne seniorsamlinger for 1-linjleledere og mellomledere om seniorpolitikk. –Egne medarbeidersamtaler for seniorer. –Egne motivasjonssamlinger for seniorer. –Et systematisk kompetanseoverføringsprogram. DNV Maritime –Rekrutteringskampanje rettet spesielt mot ingeniører med lang erfaring. –I virksomheten får seniorene, på lik linje med yngre kolleger,utfordringer, har interessante oppgaver og gis mulighet til faglig utvikling. –Senior-trainee-program for intern opplæring. 31


Laste ned ppt "Agenda - innhold 1.Om Senter for seniorpolitikk 2.Hvorfor seniorpolitikk? 3.Hvordan jobbe med seniorpolitikk?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google