Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen til foreldremøte 1.trinn – Søre øyane skule

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen til foreldremøte 1.trinn – Søre øyane skule"— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen til foreldremøte 1.trinn – Søre øyane skule

2 Opningsdikt Lyden av en vakker barnestemme,  er det vakreste som finns. En uskyldig røst, som ingen vondt kan gjøre. Latter, kjærlighet, kinn i mot kinn. Et barn så fylt med kjærlighet, omtanke og lengsel. Et liv som nettopp har tatt form. Så glad, optimistisk og uten bekymringer. Så vakkert, rolig og fantastisk. Det er et barnesinn.

3 Agenda for møtet Velkommen Opningsdikt Litt om klassemiljøet og gruppa så langt denne hausten. Presentasjon av personalet på trinnet. Presentasjon av timeplan. Presentasjon av årsplan. Ulike rutinar i skulekvardagen. Presentasjon av dei ulike læreverka i norsk, mattematikk og engelsk. Presentasjon av faga norsk, mattematikk og engelsk i forhold til læreplanen. Bygging og vidareutvikling av klassemiljø. Klassekonto Evt..

4 Personalet på 1.trinn Kontaktlærar Hilde Vedholm Faste assistentar Annemor ( Anna Kristina Vangsnes ) Kari Hodnelid Vik Timelærar Bjarne Lund – 1 time gym for veka. Hilde Lyngstad – 1 time musikk for veka. Grete Hatvik – spes.ped norsk 3 timer pr veke. Eva Lunde – spes.ped mattematikk 3 timar pr veke.

5 Klassemiljøet så langt denne hausten.
1.trinn er ein flott gjeng på heile 20 elevar. Elevane på 1.trinn er sjølvstendige. Dei pakker sekken sjølve, limer inn bøker, finn bøkene sine i hylla, vasker pultar og tørkar mjølkekartongar. Elevane på 1.trinn er veldig snille, og kjekke med kvarandre. Elevane på 1.trinn er hjelpsame mot kvarandre. Elevane på 1.trinn er aktive og sprudlande. Elevane på 1.trinn er engasjerte og pratsame, me øver på å ta i mot kollektive beskjedar. Elevane på 1.trinn er trygge i skulekvardagen sin slik Hilde opplever dei. Elevane på 1.trinn ser ut til å trivast ute i friminutta, og er komen inn i mange av skulen sine rutinar.

6 Timeplan 1.trinn 1.TIME 08.30 – 09.15 FELLES VEKESTART.
MÅNDAG TYSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 1.TIME 08.30 – 09.15 FELLES VEKESTART. VEKESTART I KLASSEN HILDE OG ANNEMOR KUNST OG HANDVERK HILDE OG ANNEMOR. TEMA HILDE OG KARI HODNELID. RLE HILDE FRIMINUTT 09.15 – 09.30 2.TIME 09.30 – 10.15 GYM NORSK HILDE, KARI HODENLID OG GRETE HATVIK HILDE, OG ANNEMOR. ENGELSK HILDE OG SIV ARNESEN. 3.TIME 10.15 – 11.00 BJARNE LUND OG ANNEMOR. MATTE HILDE, KARI HODNELID OG EVA LUNDE. HILDE, ANNEMOR OG GRETE HATVIK. NORSK / DATA HILDE, ANNEMOR OG HILDE LYNGSTAD STORFRIMINUTT 11.00 – 11.35 4.TIME 11.35 – 12.20 HILDE, KARI HODNELID OG GRETE HATVIK. UTESKULE – TEMA. MUSIKK HILDE LYNGSTAD OG ANNEMOR 12.20 – 12.35 5.TIME 12.35 – 13.20 HILDE, OG KARI HODNELID. UTESKULE – MATTE. MATTE, 6.TIME 13.20 – 14.05 UTESKULE / TEMA

7 Start – og sluttider 1.trinn
Måndag – 13.20 Tysdag – 14.05 Onsdag – 13.20 Torsdag – 13.20 Fredag – 12.20

8 Oppbygging av skuledagen på Søre Øyane Skule
08.30 – time 09.15 – Friminutt 09.30 – time 10.15 – time + matøkt. 11.00 – Storfriminutt 11.35 – time 12.20 – Friminutt 12.35 – time 13.20 – time

9 Årsplan / Årshjul 1.trinn

10 Ulike rutinar i skulekvardagen vår
Felles vekestart i mediateket. På søre øyane skule har me vekestart kvar veke. Her blir det innslag frå dei ulike klassane etter tur. Me syng eit par songar, syng for dei som har bursdag og klassane kan syna noko frå sitt læringsarbeid den siste tida. 7.Klasse var fyrst ut i går måndag 05.sept – og så går me trinn for trinn nedover. Eg gjev melding på heimesida, og vekeplanen når det vert vår tur. Vekestart, og morgonsamlingar i klassen. Me møter i samlingskroken kvar morgon, heng opp sekken vår og går til samling. Me spelar musikk, syng morgonsong, trekkjer kalender, ser på været og dagen vår. Måndag morgon les me Teddyboka, og set opp nye ordenselevar. Spele musikk, finne roen og samle oss før skuledagen byrjar. Morgonsong – felles fokus , me er starta. Kalender, øva datoar – månader osv.. Været, øva på å kategorisere været. Dagsplan Me har dagsplan, med oversikt over dagen vår hengjande i klasserommet. Denne inneheld bilder, og tekst - slik at elevane får visuell støtte ved hjelp av symbol. Teddybok og Teddy klassebamsen som vert med ein elev heim kvar helg. I teddyboka får elevane, og teddy fortelja om sine opplevingar denne helga.

11 Matøkt Me har matøkt frå ca 10. 30 – 11. 00 no i starten
Matøkt Me har matøkt frå ca – no i starten. Etterkvart satsar me på å minska denne tida, og bruke mindre tid av læringsøkta til mat. Viktig å få ein god start, så me brukar tid på rutinar – at elevane et – og at dei får rydda etter seg. Alle vasker fyrst hender, før me finn maten vår og syng bordsong. Under maten spelar me som oftast lydbok, og alle skal ete stille og roleg medan dei høyrer på lydbok eller høgtlesing. Me set pris på sunne matpakkar, som gjev elevane energi til læringsarbeidet resten av dagen. Etter mat ryddar kvar elev sine ting og tek friminutt, ordenselevane vaskar pultane. Mjølk bestiller du på Øv med bornet ditt på å vera effektive når dei et, samtidig som dei skal få nyte og kose seg med maten. Ordenselevar Kvar veke har me to ordenselevar som hjelper til med ulike ting. Utdeling av materiell eller utstyr, vaske pultar etter mat, hente melk, vaske tavla samt halde orden på limstiftar og sakser. Inneskor På skulen vår nyttar me innskor. Desse plasserer me i garderoben, og gjev at me slepp bli våte og kalde på føttene når hausten og vinteren kjem for fullt. Gymutstyr Elevane treng kun joggeskor til innebruk, eller gymsokkar i gymtimane. Desse kan også oppbevarast i garderoben.

12 Vekeplan og lekseplan Vekeplan og lekseplan for trinnet vert utdelt kvar måndag. Desse blir også liggjande på heimesida vår. Inneheld plan for veka, lekser, informasjon til heimen og mål for veka. Vekeprøve / vekemål Kvar fredag framover, frå og med veke 37 blir det vekeprøver for klassen. Desse er på fredagane, og måla vil vera frå arbeidet vårt denne veka. Fortrinnsvis er oppgåvene retta mot vekemåla som er på vekeplanen. Desse blir retta, og sendt heim i ei kvit mappe på måndagane. Skriv under, og send mappa med eleven din att. Ved skuleslutt på 1.trinn vil elevane få mappa, og alle vekemåla heim. Uteskule Uteskulen vert no om tysdagane 4-6.time Ein dag med mange timar, så kan vera godt å få utfalda seg ute. Så mykje som råd, dreg me med tema – matte eller norsk faget ut i uteskulen. Gym vert også ein av timane som inngår i potten som vert brukt til uteskule. Difor ikkje kvar måndag me har gym to timar. Elevane må vera høveleg kledde. Me kler dei i gule vestar, så dei skal vera godt synlege og markerte :) Me kjem til å bruka buplassen oppforbi skulen ein god del, men voner og at me skal få til allsidig bruk av øya vår. Uteskulesekk med sitjeunderlag kan vera med dei gongane Hilde nemner det på planen. Vanlegvis ser me at uteskulen blir 4-6.time og då har me allereie ete maten vår. Kan bli endringar ved fint ake og snøvær i vinter, eller når våren kjem og me ynskjer å vera meir ute. Personalet på uteskule – Hilde og Annemor. Ved beskjed kan elevane gå heim etter uteskular som ikkje er i nærleiken av skulen, og er i bornet sitt nærområde. Sfo Meldingar om endringar i bruk av sfo tilbodet utanom det som er oppsatt. Supert med gul lapp eller anna i matboksen, då vil alltid eleven sjå han kunne levera til lærar. Som nemt tidlegare, ikkje ta det for gitt at skule / sfo veit om kvarandre sin informasjon. Ved lappar i matboksen, legg Hilde sjølvsagt denne lappen inn til sfo for orientering.

13 Sjukdom / Fråvær Det er alltid kjekt for skulen å få vita om eleven din ikkje kjem på skulen. Send gjerne difor ein sms om dette om morgonen. Har eg fått mld / mail eller anna – er beskjed gitt og fråvær gyldig. Dersom sjukdom, og skulen får beskjed ved oppstart igjen – kan mld bok også brukast. Dersom ærend i løpet av dagen, tannlege – lege eller anna er det også fint med sms. Brukar du mld bok, øv med eleven på at dei må hugse å levere mld boka. Skriveredskaper Bruk gråblyant til skulearbeidet. Dersom fargeoppgåve, ok å bruke fargar – tusjar eller anna. Dette er sjølvsagt fordi gråblyanten er viskbar og lett å ta vekk ved feil. Leksebøker Elevane pakkar leksebøker sjølve. Dei vaksne syner og viser kva bøker som skal vera med heim. Alle bøkene skal elles liggje på skulen. Arbeid i bøker Då me treng ein felles progresjon, og oversikt over arbeidet i dei ulike faga – bed eg om at elevane ikkje arbeider vidare enn det som nedskrive på lekseplanen. Me skal likevel gje utfordringar til dei som ynskjer det, og treng meir arbeid. Me lyt då finna anna arbeid, bøker eller andre oppgåver etter avtale med dykk føresette. Det er og mange finne nettstader til faga via forlaga som kan støtte opp, og gje både meir utfordringar og meir trening for dei som ynskjer det.

14 Presentasjon av læreverk i norsk
Me nyttar pedagogisk forlag og Odd Haugstad sitt leseverk. 1.Klassebøkene hans består av 4 bøker. Førebuande bok Bokstavinnlæring Bokstavinnlæring Leseboka. Rett før eller rett etter haustferien, tek me fatt på bokstavinnlæringa. Fire fyrste bokstavane L, O, E og S. Elevane får lesebok når me har gjennomgått desse fire lydane. Me kjem til å bruke ca ei veke på kvar bokstav. Meir info om leselekser, bokstavinnlæring og bokstavprogram kjem når me går i gong med dette. Fyrst – rim, stavingar, lange og korte ord, setningar osv.. Dette er svært viktig å få med seg før ein går over på leseopplæringa, og for å sikre ei god og funksjonell leseopplæring.

15 Norskfaget for 1-2.trinn læreplanen
Etter 2. årstrinn (NOR1Z29 - Norsk årstrinn) Muntlige tekster Mål for opplæringen er at eleven skal kunneleke, improvisere og eksperimentere med rim, rytme, språklyder, ord og meningsbærende elementer uttrykke egne følelser og meninger fortelle sammenhengende om opplevelser og erfaringer samtale om hvordan valg av ord, stemmebruk og intonasjon skaper ulik mening i tekst lytte og gi respons til andre i samtaler, under framføringer og ved høytlesing samtale om personer og handling i eventyr og fortellinger Skriftlige tekster. Mål for opplæringen er at eleven skal kunnevise forståelse for sammenhengen mellom språklyd og bokstav og mellom talespråk og skriftspråk trekke bokstavlyder sammen til ord lese store og små trykte bokstaver lese enkle tekster med sammenheng og forståelse bruke enkle strategier for leseforståelse bruke egne kunnskaper og erfaringer for å forstå og kommentere innholdet i leste tekster bruke bokstaver og eksperimentere med ord, i egen håndskrift og på tastatur bruke datamaskinen til tekstskaping finne skjønnlitteratur og faktabøker på biblioteket til egen lesing Sammensatte tekster Mål for opplæringen er at eleven skal kunnearbeide kreativt med tegning og skriving i forbindelse med lesing uttrykke egne tekstopplevelser gjennom ord, tegninger, bilder, musikk og bevegelser samtale om hvordan ord og bilde virker sammen i bildebøker og andre bildemedier Språk og kultur. Mål for opplæringen er at eleven skal kunnesnakke om innhold og form i eldre og nyere sanger, regler og dikt gi uttrykk for hvordan vi forstår noen kjente ordtak og faste uttrykk og forklare opphavet til vanlige ord og uttrykk

16 Presentasjon av læreverk i mattematikk
Me brukar læreverket multi i mattematikk, utgitt av gyldendal. Mona Røsseland er blant forfattarane i boka, og ein god del av dykk har gjerne vore på kurs med henne. Mattematikkverket for 1.trinn består av to bøker. Me arbeidet etter den nyaste utgåva, revidert utgåve. Mange som har hatt elevar med desse bøkene før vil kjenna att tema, og oppgåver – men fagstoffet er no presentert i to bøker og har ein litt raskare progresjon. Tema 1a Sortering, teljing, form og mønster, tala 1-3 og tala 4-6. Tema 1b Tala 7-10, måling, pluss og minus, tala frå 0-20 og formar og figurar. Flott nettside

17 Mattematikkfaget for 1-2.trinn læreplanen
Etter 2. årssteget (MAT1Z11 - Matematikk årssteg) Tal Mål for opplæringa er at eleven skal kunne telje til 100, dele opp og byggje mengder opp til 10, setje saman og dele opp tiargrupper bruke tallinja til berekningar og til å vise talstorleikar gjere overslag over mengder, telje opp, samanlikne tal og uttrykkje talstorleikar på varierte måtar utvikle og bruke varierte reknestrategiar for addisjon og subtraksjon av tosifra tal doble og halvere kjenne att, samtale om og vidareføre strukturar i enkle talmønster Geometri- Mål for opplæringa er at eleven skal kunnekjenne att og beskrive trekk ved enkle to- og tredimensjonale figurar i samband med hjørne, kantar og flater, og sortere og setje namn på figurane etter desse trekka kjenne att og bruke spegelsymmetri i praktiske situasjonar lage og utforske enkle geometriske mønster og beskrive dei munnleg Måling Mål for opplæringa er at eleven skal kunne samanlikne storleikar som gjeld lengd og areal, ved hjelp av høvelege måleiningar nemne dagar, månader og enkle klokkeslett kjenne att dei norske myntane og bruke dei i kjøp og sal Statistikk Mål for opplæringa er at eleven skal kunnes amle, sortere, notere og illustrere enkle data med teljestrekar, tabellar og søylediagram

18 Presentasjon av læreverk i engelsk
I engelskfaget brukar me læreverket Stairs, utgjeven av Cappelen Damm. Verket består av ei bok, som skal brukast både på 1.trinn og vidare på 2.trinn Me har ein time med engelsk for veka. Tema 1.trinn – Numbers, Colours, Fruit and Berries og the weather. Nettstad

19 Engelskfaget 1-2.trinn læreplanen
Etter 2. årstrinn (ENG1Z01 - Engelsk årstrinn) Språklæring Mål for opplæringen er at eleven skal kunne gi eksempler på situasjoner der det kan være nyttig å kunne noe engelsk finne ord og uttrykk som er felles for morsmålet og engelsk gi eksempler på engelske ord og uttrykk ut fra egne interesser Kommunikasjon Mål for opplæringen er at eleven skal kunne forstå og bruke en del vanlige engelske ord og fraser knyttet til nære omgivelser bruke de mest grunnleggende engelske språklyder og språkrytmer gjennom praktiskestetiske uttrykksmåter hilse, stille spørsmål og svare på enkle muntlige spørsmål forstå enkle instruksjoner gitt på engelsk gjenkjenne en del ord, uttrykk og enkle setninger i muntlige og skriftlige tekster bruke bokstaver og eksperimentere med å skrive engelske ord og uttrykk bruke tall i kommunikasjon bruke språket gjennom flere sanser og medier Kultur, samfunn og litteratur. Mål for opplæringen er at eleven skal kunne samtale om sider ved barns dagligliv i noen engelskspråklige land ta del i engelsk barnekultur og litteratur gjennom bruk av ord, bilder, musikk og bevegelse

20 Vidareutvikling, og bygging av klassemiljøet i gruppa vår
Det gode klassemiljøet blir kjenneteikna ved at Alle viser omsorg for kvarandre. Alle tek omsyn til kvarandre. Ein gleder seg over at andre lykkast. Ein hjelper og støtter dei som ikkje har det så bra. Klassenivå: Ansvar kontaktlærer Skolens ordensregler og samværsregler gjennomgåes. Hver klasse lager sine egne samværsregler Skolens trivselsundersøkelse gjennomføres to ganger i året Sørge for et sosialt mål på ukens arbeidsplan Ha regelmessige klassemøter, 1 t pr. uke, (hvilken time skal vi bruke) Her taes opp saker til/fra elevråd, diskuteres ukas sosiale mål, diskuteres klassens samværsregler, ta opp eventuelle konkrete hendelser som gjelder hele klassen. Sørge for å gjennomføre elevsamtaler minst 2 ganger pr. år Ansvar for gjennomføring av foreldrekonferanser med spørsmål om trivsel og trygghet to ganger pr. år. Læreren er i klasserommet når det ringer inn. Læreren hilser på hver elev ved døren første time / eventuelt alle elever står ved pulten og hilser felles på læreren. Læreren gjennomgår ”Dagen i dag ” på begynnelsen av dagen. Læreren sier takk for i dag felles etter at alle har ryddet og funnet fram de bøkene /det arbeidet de skal ha med seg hjem. Det settes av god tid til spising. Ingen begynner å spise før læreren har sagt ”vær så god ”. Alle skal få matro, dvs. alle sitter ved sin pult til læreren sier i fra. Alle skal rydde pulten før de tar friminutt.

21 Foreldre   På de skolene der foreldrene… har god kontakt med hverandre omtaler skolen som en viktig arena for barnets læring og utvikling viser at de er interessert i det barna lærer og følger opp barnas hjemmoppgaver …foregår det mer læring.   På slike skoler får man positive, arbeidende, innsatsvillige og kompetente elever. Foreldrenes oppgaver:   Være lojale mot skolens ordens- og samværsregler Ta eventuelle forslag til endringer opp med FAU / SU Formidle respekt for skolens oppgave og formål Være restriktiv i forhold til å ta barna ut av skolen utenom skolens ferier Oppmuntre til inkluderende og støttende atferd Lære barnet høflighet Lære barnet å respektere voksen korreksjon Lære og eventuelt å hjelpe barnet til å gjøre opp for seg. Ta kontakt med skolen hvis man er usikker på hva som er skjedd. Lære barnet å bli oppmerksom på eget kroppsspråk Påtale støtende og krenkende språkbruk. Hjelpe barnet til å si ifra til kontaktlærer hvis noe ikke er ok på skolen. Si ifra til kontaktlærer hvis ditt eller andres barn ikke har det bra. Følge opp arbeid som gjøres hjemme og på skolen Passe på at barnet kommer presis til skolen Passe på at barnet har med seg mat på skolen Passe på at de har på seg egnet tøy til de ulike aktiviteter Hjelpe og trene barnet til å ha orden i skolesakene sine. Lærer barnet respekt for skolens utstyr, materiell og bygninger Komme med ideer og støtte opp om arrangementer som fremmer trivsel og trygghet i klassen

22 Klassemiljø 1.trinn Skulen Leikegrupper. Steg for steg.. Fylgja opp råd og tips nemnt tidlegare i denne presentasjonen. Heime / føresette Bursdagar – korleis gjer me dette ? Felles køyrereglar. Me bestemte at dette er opp til kvar heim, men grensene må være tydelege. Jenter og gutter, bare gutter eller bare jenter. Felles sosiale arrangement 1.trinn Foreldrekontaktane Anne Martha og Frank ansvarleg for spelekveld i løpet av hausten. Voksenkveld var det og snakk om, dette tek også Anne Martha og Frank ansvar for. Me startar opp lekegrupper, Hilde lagar grupper. Same grupper heile fyrste klasse, me tek ei evaluering undervegs. Klassekonto, Anne Martha startar opp konto for klassen. Resten av foreldregruppa får kontonummer, og me avtalte beløp for kr 200,- ( friviljug gåve ) Takk for i dag, hugs heimesida vår


Laste ned ppt "Velkommen til foreldremøte 1.trinn – Søre øyane skule"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google