Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kkd-idrettsanlegg.no.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kkd-idrettsanlegg.no."— Utskrift av presentasjonen:

1 kkd-idrettsanlegg.no

2 Detaljert kostnadsoverslag
Skjema kan lastes ned på

3 Kostnadsoverslag Dele i material- og arbeidskostnader
Dele i tilskuddsberettigede og ikke-tilskuddsberettigede kostnader Ikke tilskuddsberettigete elementer: Publikumstribuner Veier P-plasser Diverse løst utstyr Tilknytningsavgifter Finansieringskostnader (- renter på byggelån i byggeperioden) Flytting av høyspentledninger Eiendomsgjerder Reguleringsarbeider

4 Administrasjonskostnader
Maks. 5 % av godkjent kostnadsoverslag Innkjøpt prosjektering kan tas med i tillegg til administrasjonskostnader. (Skille mellom det å administrere et prosjekt og det å utføre prosjektering.) Administrasjonskostnader ved bygging av kommunale idrettsanlegg kan tas med. Den kommunale egeninnsatsen føres da opp som dugnadsverdi i finansieringsplanen.

5 Finansieringsplan Egenkapital: kontoutskrift
Kommunalt tilskudd: kopi av vedtak Lån: skal være dokumentert med kopi av lånetilsagnet Private tilskudd/gaver: undertegnet gavebrev (se

6 DUGNAD Hvordan beregne? Dugnad i regnskapet
Verdien av dugnadsarbeid skal beregnes av kvalifisert fagperson, f.eks. kostnadsvurdering/anbud fra kommune eller firma (entreprenør, håndverker e.l.). Det er ikke anledning til å beregne merverdiavgift på dugnad. Dugnadsverdien i regnskapet = dugnadsverdien i godkjent søknad! Ved eventuelle endringer i dugnadsverdien, må fylkeskommunen gi ny godkjenning før regnskap leveres til revisjon!

7 RABATTER Hvordan beregne? Rabatt i regnskapet Skal være dokumentert.
Det er ikke anledning til å beregne merverdiavgift på rabatter. Rabattverdi i regnskapet = rabattverdi i godkjent søknad. Ved eventuelle endringer i rabattverdien, må fylkeskommunen gi ny godkjenning før regnskapet leveres til revisjon.

8 Vi tar det med teskje… Det skal ikke beregnes mva på dugnad, gaver og rabatter. Verdi av dugnad, gaver og rabatter kan ikke føres opp med et høyere beløp i regnskapet enn i godkjent søknad. Ved eventuelle endringer i finansieringsplanen, må fylkeskommunen kontaktes for ny godkjenning – før regnskapet leveres til revisjon!

9 PLAN FOR BRUK Alle anlegg
Flerbrukshaller, svømmehaller og spesialhaller Plan for bruk med budsjetterte utgifter og inntekter. Skal gi opplysninger om brukstid og brukergrupper. Forvaltning, drift, vedlikehold og utviklingsplan (FDVU). Standardoppsett på departementets nettside.

10 UTBETALING AV TILSKUDD - ALLE UTBETALINGER GÅR VIA KOMMUNEN
DELUTBETALING Kan foretas når arbeidet er kommet godt i gang og/eller når arbeidet nærmer seg sluttføring. Inntil 85 % av tilsagnssum kan utbetales (skjønnsvurdering fra fylkeskommunens side).

11 UTBETALING AV TILSKUDD
SLUTTUTBETALING For anlegg med tilskudd over kr : kommunerevisjonen skal kontrollere regnskapet. Tilskudd under kr kan dere kontrollere. Kommunen skal foreta ferdigbefaring av anlegget! Dersom regnskapet viser at anlegget er blitt rimeligere: tilskuddsbeløp justeres og restbeløp inndras. Tilskuddsbeløpet kan ikke overstige kontantutgiftene som fremgår av regnskapet.

12 TESTRAPPORTER FØR UTBETALING
Det er leverandør som bestiller testrapporten (idrettsgulv, kunstgressbane, friidrettsbane). Det har vært noe kvalitetsslurv i bransjen (i følge departementet). Idrettsgulv (hallgulv) Kunstgressbaner Friidrettsbaner med fast dekke O-kart (godkjenning fra o-kretsen) Skitrekk (driftstillatelse fra Taubanetilsynet / Det Norske Veritas


Laste ned ppt "Kkd-idrettsanlegg.no."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google