Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kkd-idrettsanlegg.no. Detaljert kostnadsoverslag Skjema kan lastes ned på www.idrettsanlegg.no.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kkd-idrettsanlegg.no. Detaljert kostnadsoverslag Skjema kan lastes ned på www.idrettsanlegg.no."— Utskrift av presentasjonen:

1 kkd-idrettsanlegg.no

2 Detaljert kostnadsoverslag Skjema kan lastes ned på www.idrettsanlegg.no

3 Kostnadsoverslag Dele i material- og arbeidskostnader Dele i tilskuddsberettigede og ikke- tilskuddsberettigede kostnader Ikke tilskuddsberettigete elementer: – Publikumstribuner – Veier – P-plasser – Diverse løst utstyr – Tilknytningsavgifter – Finansieringskostnader (- renter på byggelån i byggeperioden) – Flytting av høyspentledninger – Eiendomsgjerder – Reguleringsarbeider

4 Administrasjonskostnader Maks. 5 % av godkjent kostnadsoverslag Innkjøpt prosjektering kan tas med i tillegg til administrasjonskostnader. (Skille mellom det å administrere et prosjekt og det å utføre prosjektering.) Administrasjonskostnader ved bygging av kommunale idrettsanlegg kan tas med. Den kommunale egeninnsatsen føres da opp som dugnadsverdi i finansieringsplanen.

5 Finansieringsplan Egenkapital: kontoutskrift Kommunalt tilskudd: kopi av vedtak Lån: skal være dokumentert med kopi av lånetilsagnet Private tilskudd/gaver: undertegnet gavebrev (se www.idrettsanlegg.no)

6 DUGNAD Hvordan beregne? Verdien av dugnadsarbeid skal beregnes av kvalifisert fagperson, f.eks. kostnadsvurdering/anbud fra kommune eller firma (entreprenør, håndverker e.l.). Det er ikke anledning til å beregne merverdiavgift på dugnad. Dugnad i regnskapet Dugnadsverdien i regnskapet = dugnadsverdien i godkjent søknad! Ved eventuelle endringer i dugnadsverdien, må fylkeskommunen gi ny godkjenning før regnskap leveres til revisjon!

7 RABATTER Hvordan beregne? Skal være dokumentert. Det er ikke anledning til å beregne merverdiavgift på rabatter. Rabatt i regnskapet Rabattverdi i regnskapet = rabattverdi i godkjent søknad. Ved eventuelle endringer i rabattverdien, må fylkeskommunen gi ny godkjenning før regnskapet leveres til revisjon.

8 Vi tar det med teskje… Det skal ikke beregnes mva på dugnad, gaver og rabatter. Verdi av dugnad, gaver og rabatter kan ikke føres opp med et høyere beløp i regnskapet enn i godkjent søknad. Ved eventuelle endringer i finansieringsplanen, må fylkeskommunen kontaktes for ny godkjenning – før regnskapet leveres til revisjon!

9 PLAN FOR BRUK Alle anlegg Plan for bruk med budsjetterte utgifter og inntekter. Skal gi opplysninger om brukstid og brukergrupper. Flerbrukshaller, svømmehaller og spesialhaller Forvaltning, drift, vedlikehold og utviklingsplan (FDVU). Standardoppsett på departementets nettside.

10 UTBETALING AV TILSKUDD - ALLE UTBETALINGER GÅR VIA KOMMUNEN Kan foretas når arbeidet er kommet godt i gang og/eller når arbeidet nærmer seg sluttføring. Inntil 85 % av tilsagnssum kan utbetales (skjønnsvurdering fra fylkeskommunens side). DELUTBETALING

11 UTBETALING AV TILSKUDD SLUTTUTBETALING For anlegg med tilskudd over kr 100 000: kommunerevisjonen skal kontrollere regnskapet. Tilskudd under kr 100 000 kan dere kontrollere. Kommunen skal foreta ferdigbefaring av anlegget! Dersom regnskapet viser at anlegget er blitt rimeligere: tilskuddsbeløp justeres og restbeløp inndras. Tilskuddsbeløpet kan ikke overstige kontantutgiftene som fremgår av regnskapet.

12 TESTRAPPORTER FØR UTBETALING Idrettsgulv (hallgulv) Kunstgressbaner Friidrettsbaner med fast dekke O-kart (godkjenning fra o- kretsen) Skitrekk (driftstillatelse fra Taubanetilsynet / Det Norske Veritas Det er leverandør som bestiller testrapporten (idrettsgulv, kunstgressbane, friidrettsbane). Det har vært noe kvalitetsslurv i bransjen (i følge departementet).


Laste ned ppt "Kkd-idrettsanlegg.no. Detaljert kostnadsoverslag Skjema kan lastes ned på www.idrettsanlegg.no."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google