Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Etablering av profesjonsrettede verksted ved Høgskolen i Vestfold Språk – metode - transformasjon (UT)danning til førskolelærer, konf. 14. - 15. juni 2011,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Etablering av profesjonsrettede verksted ved Høgskolen i Vestfold Språk – metode - transformasjon (UT)danning til førskolelærer, konf. 14. - 15. juni 2011,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Etablering av profesjonsrettede verksted ved Høgskolen i Vestfold Språk – metode - transformasjon (UT)danning til førskolelærer, konf. 14. - 15. juni 2011, Fride Lindstøl

2 Bakgrunn (UT)danning til førskolelærer, konf. 14. - 15. juni 2011, Fride Lindstøl

3 Pedagogisk refleksjon og handling – et felles profesjonsspråk (UT)danning til førskolelærer, konf. 14. - 15. juni 2011, Fride Lindstøl

4 Verksted (UT)danning til førskolelærer, konf. 14. - 15. juni 2011, Fride Lindstøl

5 Identifisering av tematisk innhold (UT)danning til førskolelærer, konf. 14. - 15. juni 2011, Fride Lindstøl

6 Startpunkt: case og multimodalt materiell (UT)danning til førskolelærer, konf. 14. - 15. juni 2011, Fride Lindstøl

7 Dramaturgisk oppbygging av læringsforløp (UT)danning til førskolelærer, konf. 14. - 15. juni 2011, Fride Lindstøl

8 Transformasjon fra verksted til praksis (UT)danning til førskolelærer, konf. 14. - 15. juni 2011, Fride Lindstøl

9 Feedback-feedforward-feedup (Hattie 2009) Pedagogisk teori, fagdidaktikk og generell didaktikk Forskrifter og programplanen Praksisnært Metaforer, sammenligninger, analogier, symboler (UT)danning til førskolelærer, konf. 14. - 15. juni 2011, Fride Lindstøl

10 Rollebegrepet – hvordan delta i en improvisert fiksjon? (UT)danning til førskolelærer, konf. 14. - 15. juni 2011, Fride Lindstøl

11 Studentevalueringer (UT)danning til førskolelærer, konf. 14. - 15. juni 2011, Fride Lindstøl

12 Studentene sier: Når jeg gjorde det så jeg at det virker. Jeg prøvde ut de ulike statusformene og jeg kan kjenne dem igjen nå i møte med andre, og jeg kan bruke dem selv. Jeg kan lese hierarkiet i klassen på en annen måte, jeg ser de små detaljene, for eksempel hun som himler med øynene, han som flytter seg bare litt vekk når hun kommer. 12Fride Lindstøl 2011

13 Nå skjønner jeg hva som kreves av meg for å skape et godt læringsmiljø i praksis, hva jeg må tenke på når jeg planlegger og hvordan jeg møter elevene, hvordan jeg får til endring…det kommer til å bli komplisert og krevende. (UT)danning til førskolelærer, konf. 14. - 15. juni 2011, Fride Lindstøl

14 Studentene sier: Jeg skjønner at det er detaljer som jeg trodde ikke synes er viktig, hvordan jeg sitter og hva jeg starter med å si, hvordan jeg bruker og står i rommet for eksempel når jeg øvde på hvordan jeg kunne få en forelder til å føle seg tilpass og slappe av i samtalen med meg. 14Fride Lindstøl 2011

15 Studentene sier: Jeg kommer til å bruke øvelser og måter å undervise på i min klasse, det skaper et språk om hvordan klassemiljø og kommunikasjon fungerer. 15Fride Lindstøl 2011

16 Studentene sier: Skulle hatt det før, det med oppstart av time hadde gjort alt lettere når jeg var i praksis i ungdomsskolen 16Fride Lindstøl 2011

17 Studentene sier: Jeg trodde ikke på det før jeg prøvde det å så at det virka. Nå leser jeg teorien på en annen måte, jeg forstår hva det handler om. Jeg har lest om sosio-kulturelle læringteorier i snart to år – først nå skjønner jeg hva det handler om. 17Fride Lindstøl 2011

18 Student sier: Jeg trodde ikke jeg var så arrogant når jeg skulle prøve ut å møte foreldre i en samtale. Jeg prøvde å virke vennlig så ble jeg bare overfladisk og generell og de som spilt foreldre opplevde meg som lite lyttende. (UT)danning til førskolelærer, konf. 14. - 15. juni 2011, Fride Lindstøl

19 Veien videre: Flere dynamiske begreper knyttet til profesjon i feedbacksekvensene Mer målrettet bruk av dokumentasjon Verkstedsteam satt sammen av drama- og teaterpedagoger, lærere/førskolelærere og faglærere Tettere knyttet til praksis 19Fride Lindstøl 2011

20 Er det verdt det? 20Fride Lindstøl 2011

21 Litteratur og kilder Hattie 2009: Visible learning. NOU 2008:3, Sett under ett - Ny struktur i høgere utdanning (Stjernøutvalget). Tilgjengelig 30.08.08: http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/NOUer/2008/NOU-2008- 3.html?id=497182 OECD (2005). Teacher Matters: Attracting, Developing and Retaining Effective Teachers. Tilgjengelig 30.08.08: http://www.oecd.org/document/52/0,3343,en_2649_39263231_34991988_1_1_1 _1,00.html Overview: http://www.oecd.org/dataoecd/39/47/34990905.pdfhttp://www.oecd.org/dataoecd/39/47/34990905.pdf Rapport 2006/1. Norsk allmennlærerutdanning - sett i lys av internasjonale trender og tilsvarende utdanninger i Norden. Utarbeidet i avdeling for utredning i Utdanningsforbundet av Jorunn Dahl Norgård St.meld. nr. 11.(2008–2009)Læreren Rollen og utdanningen. Tilråding fra Kunnskapsdepartementet av 6. februar 2009,godkjent i statsråd samme dag.(Regjeringen Stoltenberg II) 21Fride Lindstøl 2011

22 St.meld. nr. 16 (2001-2002). Kvalitetsreformen Om ny lærerutdanning Mangfoldig - krevende – relevant. Tilgjengelig 30.08.08: http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/regpubl/stmeld/20012002/Stmeld-nr- 16-2001-2002-.html?id=195517: Sæbø. Aud 2011: The relationship between the individual and the collective learning process in drama / Aud Berggraf Sæbø artikkel/bok-kapittel i Key concepts in theatre/drama education / edited by Shifra SchonmannKey concepts in theatre/drama education / edited by Shifra Schonmann Sæbø, Aud 2009: Muligheter og utfordringer for kunstfagene i opplæringen, gratis nettressurs.Muligheter og utfordringer for kunstfagene i opplæringen Seljø, Roger 2007: epilogue: from Transfer to Boundary crossing. Edited by Terttu Tuomi-Gröhn, Yrjö Engeström: Between school and work : new perspectives on transfer and boundary-crossing Nettsider: http://www.dramanetwork.eu/about_dice.html https://wp.home.hive.no/flh/ 22Fride Lindstøl 2011


Laste ned ppt "Etablering av profesjonsrettede verksted ved Høgskolen i Vestfold Språk – metode - transformasjon (UT)danning til førskolelærer, konf. 14. - 15. juni 2011,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google