Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Bruk av navnet Handelshøgskole, er det fritt fram nå? Litt historikk og mulige veier fremover Terje Vassdal og Lars Fallan Presentasjon for NRØA-møtet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Bruk av navnet Handelshøgskole, er det fritt fram nå? Litt historikk og mulige veier fremover Terje Vassdal og Lars Fallan Presentasjon for NRØA-møtet."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Bruk av navnet Handelshøgskole, er det fritt fram nå? Litt historikk og mulige veier fremover Terje Vassdal og Lars Fallan Presentasjon for NRØA-møtet i Halden, 10.-11. mai 2010

2 2 Disponering  Det aktuelle problemet  Historikk handelshøgskoler  Hvor bør lista ligge for bruk av Handelshøgskole-navnet  Forslag til Rådet for drøfting

3 3 Problemet er aktualisert av brev til UHR/NRØA 16. des. 2009

4 4 Dette betyr at  Enhver akkreditert statlig institusjon (Universitet/Høgskole) kan kalle en avdeling for Handelshøgskole, med mindre –navnet uriktig gir inntrykk for akkreditering som universitet eller høgskole –uriktig gir inntrykk av å tilby studier som normalt tilhører en handelshøgskole –navnet kan være egnet til forveksling med en institusjon som allerede har et lovbestemt navn

5 5 Handelshøgskolene i Norge  1936 Norges Handelshøgskole, Bergen  BI brukte navnet Handelshøgskole fra 1998, Bodø fra 2001. Høgskolen i Agder bruker ikke navnet handelshøgskole  2009 Universitet i Tromsø etablerte Handelshøgskolen i Tromsø som avdeling under UiT  Status 2010: Flere institusjoner i Norge planlegger å gjøre som UiT

6 6 De første handelshøgskolene i Europa  1881 Ecole des Hautes Études Commerciales (HEC)  1889 Manchester Metropolitan University Business School regnes som den første i UK  1898 Leipzig og Aachen de to første i Tyskland  1898 St. Gallen, den første i Sveits  1909 Handelshögskolan i Stockholm  1909 Svenska handelshögskolan, Helsinki  1917 Handelshøjskolen i København

7 7 Oppstarten i USA  1881 Wharton Business School, University of Pennsylvania, USA  1898 Chicago og Berkeley  Fra 1900 til 1913 kom ca 25 andre (inkl Harvard, NYU, Dartmouth, Northwestern)  I USA ble de første Business schools opprettet på allerede etablerte universiteter

8 8 ”Handelshøgskole” som betegnelse er på vei ut i Tyskland (kilde: www.wikipedia.de)  ”Die alte Bezeichnung "Handelshochschule" ist heute vor allem noch in Nord- und Osteuropa gebräuchlich […] Auch in Deutschland tragen noch einzelne Wirtschaftshochschulen diese Bezeichnung, zum Beispiel […]”  Den nye betegnelsen er Wirtschaftshochschule eller bare Business School For en tysk oversikt over noen som har skiftet til engelsk navn (for eksempel Mannheim, München) se: http://de.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Wirtschaftshochschule

9 9 Det er en todelt trend i den internasjonale utviklingen av Handelshøgskoler/Business Schools: A.Handelshøgskoler som selvstendige institusjoner B.Handelshøgskoler som del av et universitet  I Norge er tradisjonen vitenskaplige høgskoler (både NHH og BI er vitenskaplige høgskoler).  I utlandet (spesielt i USA) er tilsvarende institusjon del av et forskningsuniversitet (Stanford, Harvard, MIT, Univ of Chicago, Berkeley, etc)  I Tyskland (og i Sverige) er handelshøgskoler slått sammen med etablerte universiteter

10 10 Hvem disiplinerer skolene?  Norge –Egenkontroll –NOKUT –NRØA –Akkreditering  USA og internasjonalt –Akkreditering (AACSB, EQUIS og flere) –Rangeringer –USA: Carnegie Foundation og Ford Foundation (har gitt midler til utvalgte institusjoner for å heve nivået)

11 11 Hva er en handelshøyskole?  En skole som har samlet de økonomisk- administrative fagene i en profesjonsutdanning (forskjellig fra universiteters disiplinorientering)  Økonomifagene er selve grunnlaget for studiet Kjernen er bedriftsøkonomi (både analyse- og adferdsfag)  Metodefagene matematikk, statistikk, vitenskapsteori er tilpasset fagområdet  ”Fordypningsemner” og ”andre emner” må bygge på dette grunnlaget

12 12 Hvilke studieprogram tilbyr en handelshøyskole?  Bachelor i økonomisk-administrative fag  Master i økonomisk-administrative fag  PhD program

13 13 Hva kjennetegner de mest kjente nordiske handelshøyskolene?  De legger stor vekt på forskning og forskningspublisering, men tar også hensyn til at bedriftsøkonomi er et praktisk anvendelsesområde  De har stor grad av autonomi og er organisert som ”business school” med egen campus også når de er en del av et universitet  Alle har egennavn som viser at de er en handelshøyskole, og bruker det: –som ”brand” i all kommunikasjon utad (hjemmesider, brosjyrer, studiemateriell, vitnemål, brevhoder osv.) –for å skape en ”business school” identitet hos studenter, ”alumni” og ansatte –for å bygge omdømme ” i konkurransen om de beste fagfolkene og studentene (bygger omdømme)  Alle er akkreditert, for eksempel EQUIS eller lignende

14 14 Er Handelshøgskolenavnet i ferd med å gå ut på dato? Retninger vi kan velge: Er Handelshøgskolenavnet i ferd med å gå ut på dato? Retninger vi kan velge: 1.La bruk av navnet være fritt, med mindre det er åpenbart misvisende (Departementets syn) 2.La ekstern akkreditering disiplinere institusjonene 3.Gå direkte over til engelsk betegnelse (Business School er en mer nøytral betegnelse) 4.Reservere navnet til de institusjonene som har bachelor, master og PhD i øk-adm utdanning 5.Reservere navnet til etablerte vitenskaplige høgskoler innen området (2 i Norge). Resten må bruke et annet navn


Laste ned ppt "1 Bruk av navnet Handelshøgskole, er det fritt fram nå? Litt historikk og mulige veier fremover Terje Vassdal og Lars Fallan Presentasjon for NRØA-møtet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google