Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Pedagogikk og elevkunnskap

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Pedagogikk og elevkunnskap"— Utskrift av presentasjonen:

1 Pedagogikk og elevkunnskap
Renate Alicia Frivold

2 Disposisjon Relasjonsarbeid Læringsmiljø Klasseledelse Egen innsats

3 Relasjonsarbeid Se eleven Møte eleven på dens nivå
Eleven som aktør i eget liv (Nordahl 2002, Manger m.fl 2009) Likeverd i møtet mellom lærer og elev

4 …forts. relasjonsarbeid
God lærer – elev – relasjon: Elevene trives bedre Har bedre læringsresultater Mindre problematferd (Hattie 2009, Lillejord m.fl 2010, Nordahl 2005) Læreren: ansvar for etablering og vedlikehold av relasjonen

5 …forts. relasjonsarbeid
Mini – utviklingsmiljø Stor betydning for barnets utvikling Relasjon: kilde til motivasjon Elevene vil tape på å ikke innfri lærerens forventninger Asymmetrisk

6 Læringsmiljø 8A: rolig og arbeidsom klasse 8B: urolig og ukonsentrert
Mobbing, kommentarer, dårlig arbeidsinnsats Relasjonsarbeid i 8B? lærer – elev – relasjon elev – elev – relasjon

7 …forts. læringsmiljø Læringsmiljø: Elevene som er problemet?
Vennskap Lærer – elev – relasjon Verdier, normer, regler Deltakelse i det sosiale og faglige fellesskapet Elevene som er problemet? Læringsmiljø skal tilpasses elevene (Nordahl 2010)

8 Klasseledelse Lettere å lede en elevgruppe der man har relasjoner til den enkelte elev (Bergkastet 2009) Mappeoppgave 1: Autoritet Skaper og opprettholder et godt læringsmiljø Er konsekvent og har kontroll

9 …forts. klasseledelse Thomas Nordahl:
Evnen til å skape et positivt læringsmiljø Evnen til å motivere Evnen til å etablere og opprettholde arbeidsro Varm og tydelig voksenperson med autoritet

10 …forts. klasseledelse En profesjonell lærer:
Har faglig kontroll Styrer læringsaktivitetene med autoritet Har tydelige forventninger = forutsigbar læringssituasjon

11 …forts. klasseledelse Strategisk klasseledelse
Forberede alle sider ved undervisningen Situasjonsbestemt ledelse Nordahl: noe som må gjøres der og da

12 …forts. klasseledelse God og systematisk undervisningsplanlegging
Kollektiv formidling i starten av timen Entydige faglige mål som formidles til elevene Positive tilbakemeldinger på effektive læringsaktiviteter Klar avslutning og oppsummering (Udir: Materiell for helhetlig arbeid med læringsmiljø)

13 Tilbakemeldinger Tilbakemeldinger, framovermeldinger, oppmuntring
John Hattie Elevens motivasjon God tilbakemeldingskultur

14 Arbeidsinnsats Tilstedeværelse Kollokviegruppe Praksissjokk?
Teori vs. praksis WordPress og facebook kunnskapsdeling

15 Framovermelding Lese mer Strukturere meg selv Ta WP-bloggen mer i bruk
Være mer muntlig aktiv

16 Referanser Bergkastet, I., Dahl, T. og Hansen K. A. (2009): Elevenes læringsmiljø – lærerens muligheter. En praktisk håndbok i relasjonsorientert klasseledelse. Universitetsforlaget. Hattie, John (2009): Visible learning – A synthesis of over 800 meta-analyses relating to achievement. Routledge. Lillejord. S, Manger.T og Nordahl.T. (2010). Livet i skolen 2. Fagbokforlaget. Bergen. Nordahl, Thomas (2002): Eleven som aktør. Fokus på elevers læring og handling i skolen. Universitetsforlaget. Oslo. Manger.T, Lillejord. S og Nordahl.T. (2009). Livet i skolen 1. Fagbokforlaget. Bergen. Udir: Materiell for helhetlig arbeid med læringsmiljø


Laste ned ppt "Pedagogikk og elevkunnskap"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google