Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norge – svingkraft for europa.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norge – svingkraft for europa."— Utskrift av presentasjonen:

1 Norge – svingkraft for europa.
Konserndirektør Steinar Bysveen, Statkraft

2 89% 277 33% 20 LAND 3200 ANSATTE... VI GIR VERDEN MER REN ENERGI
INNEN FORNYBAR ENERGI I EUROPA No. 1 FORNYBAR ENERGI 89% 277 KRAFT- OG FJERNVARMEVERK 33% AV NORGES KRAFTPRODUKSJON ...I MER ENN 20 LAND 3200 ANSATTE...

3 KONSERNET OG DATTERSELSKAPER
66.6% 45.5% 60% 49.9% 60% 49 % 60% 51% 50% STATKRAFTKONSERNET TILKNYTTEDE SELSKAPER 3

4 VÅR STRATEGI: VEKST INNEN FORNYBAR ENERGI
Fleksibel europeisk kraftproduksjon og markedsoperasjoner Internasjonal vannkraft Vindkraft Fjernvarme Småkraft

5 FLEKSIBEL VANNKRAFT Installert effekt: Mer enn 12 700 MW
Mer enn 230 vannkraftverk i Europa, Sør-Amerika og Asia. Stor magasinkapasitet og fleksibel produksjonskapasitet 5

6 VEKST INNEN VANNKRAFT Utenfor Norden SN Power (60 %): Småkraft:
Tyrkia, Albania og Frankrike SN Power (60 %): Investering i vannkraft-prosjekter i vekst-markeder utenfor Europa Småkraft: Utvikle produksjons- kapasitet på 2,5 TWh innen 2015

7 FLEKSIBEL GASSKRAFT Knapsack – Tyskland 100 % eierskap.
Installert effekt: 800 MW Herdecke – Tyskland 50 % eierskap Installert effekt: 400 MW Robert Frank – Tyskland 100 % eierskap Installert effekt: 487 MW Emden – Tyskland 100 % eierskap Installert effekt: 452 MW Kårstø – Norge 50 % eierskap Installert effekt: 420 MW 7

8 VIKTIG AKTØR PÅ KRAFTMARKEDET
Statkraft har spesial- kompetanse på fysisk og finansiell krafthandel Statkraft er en betydelig aktør på kraftmarkedet i Europa Konsernet utvider stadig sin handelsvirksomhet i Europa

9 VINDKRAFT Landbasert vind Havvind (Storbritannia) Norge Sverige UK
Eksisterende anlegg: Smøla: MW Hitra: MW Kjøllefjord: MW Prosjektutvikling gjennom SAE Vind: MW* Em: MW Prosjektutvikling med Södra: 199 MW* Prosjektutvikling med SCA: MW* Eksisterende anlegg Alltwalis: MW Sheringham shoal (50% andel) 317 MW Byggestart 2009 Produksjonsstart 2012 Totale inv.: 10 mrd NOK Doggerbank (under utvikling, 25% andel) Ca 9000 MW Konsesjonsutvikling Investeringsbeslutninger fra ca 2015 Produksjonsstart fra ca 2018 Totale inv.: Ca mrd NOK Statkraft er posisjonert for vekst innen vindkraft : Landbasert vindkraft Fokus på Norge og Sverige hvor Statkraft har en betydelig portefølje av vindkraftprosjekter. Det er driftsmessige synergier mot annen virksomhet og Statkraft har en god konkurransemessig posisjon i Norge og Sverige. I Storbritannia har Statkraft valgt å konsolidere aktivitetene innen landbasert vindkraft på grunn av konkurransesituasjonen i landet. For eksisterende landbaserte vindkraftparker i Storbritannia er målet enten å oppnå full kontroll eller selge seg ut. Havbasert vindkraft For havbasert vindkraft utvikler Statkraft prosjektet Sheringham Shoal sammen med Statoil. Dette prosjektet vil være ferdig utbygd i løpet av 2012. Statkraft deltar også i konsortiet Forewind som har fått rettighetene til å utvikle havvindparker på Doggerbank. Dette er den største sonen som er tildelt i den tredje lisensrunden for utbygging av havvindparker i Storbritannia. Konsortiet består av Statkraft, Statoil, RWE npower og Scottish and Southern Energy (SSE). Dogger Bank utvikles i dag som en vekstmulighet der Statkraft vil ta stilling til konkrete investeringer på et senere tidspunkt. Dogger Bank investeringer er ikke inkludert i de finansielle beregningene. * Statkrafts andel. Sannsynlighetsvektet for konsesjon og lønnsomhet. Totalporteføljer, Statkraft og partner: SAE Vind (2450 MW), Sødra (602 MW), SCA (1116 MW) ** Statkrafts 90% andel

10 FJERNVARME Fleksibel og miljøriktig energiproduksjon
337 GWh i Norge 211 GWh i Sverige Videre vekst i Norge Utvide eksisterende anlegg Nye anlegg

11 SMÅKRAFT 205 fallrettsavtaler 2,3 TWh Hvorav: 24 i drift 285 GWh
9 under bygging 153 GWh 10 har konsesjon 65 GWh 83 konsesjonssøkt 849 GWh 54 forberedes GWh

12 DOBBELKLIKK på bildet for å spille av animasjonen
DOBBELKLIKK på bildet for å spille av animasjonen. (Husk å føre pekeren ut av bildet etterpå.)

13 VEKST INNEN IKKE-REGULERBAR KRAFT
2009 2020 Vind MW 180 – MW Sol MW MW Germany 2009 2020 Vind MW MW Sol MW MW Sources: EurObservEr,;European Commission EREC; EWEA, EPIA

14 BEHOV FOR FLEKSIBILITET

15 ... Eller kanskje ikke? Tyskland Frankrike UK --
Januar 2005 – November 2010, månedlig peak/off peak ratio

16 NORSKE MULIGHETER Nær 50% av den totale magasinkapasiteten Europa – 80 TWh Tre alternativer: Endre kjøremønster i dagens anlegg Øke installert effekt i Norge Bygge pumpekraftverk i tilknytning til eksisterende magasiner Effekt- / pumpekraftverk er mulig nær aktuelle ilandføringsplasser for kabler OED

17 TEKNISK POTENSIAL I Sør-NORGE
Potensial som funksjon av svingperiode og vannstandsendring i magasin Øvre begrensning i vannstandsendring Pumpekraftverk (MW) med svingperiode (hver fase) 1 døgn 5 døgn 60 døgn 24 t 5x24 t = 120 t 60x24 t = 1440 t 0,50 m/time 85 000 30 000 2 600 0,10 m/time 16 000 0,01 m/time 3 200 1 500 Effektverk (MW) døgn 7x24x9 t= 1500 t 7 500

18 KONKURrerende teknologier
Rough assessment for time frame Technology Long term flexibility Short term flexibility Real time flexibility Smart grid X DSM Electric cars Flexible heating Demand side flexibility Flere teknologier på banen – Framdrift og timing vesentlig Supply side flexibility Nuclear, lignite, coal X (X) Gas Hydro Battery Compressed air Grid integration

19 MILJØUTFORDRINGER Overføring av vann mellom vassdrag
Overføring av vann mellom vassdragsgrener Svingninger i vannstanden i magasinene Lavere vannstander i magasiner Punktutslipp av ferskvann til fjord/hav (ved effektverk) Arealinngrep ved etablering av nye pumpekraftverk primært steintipper pga. store tunneltverrsnitt

20 ANDRE UTFORDRINGER Forretningsmodeller
Konkurranseforhold og prisområder Konsesjonsforhold Grunneiere og rettighetshavere Skatte- og fordelingsmessige forhold Medeierspørsmål Nettforsterkninger og kabler Forsyningssikkerhet

21 OPPSUMMERING Storstilt utbygging av vindkraft og solkraft gir utfordringer for det europeiske kraftsystemet. Norske vannkraftverk og magasiner kan være en viktig del av løsningen Potensialet kan også utvides betydelig – gjennom pumpekraftanlegg i tilknytning til eksisterende magasiner. En rekke utfordringer – kabler mellom Norge og kontinentet er nøkkelen THIS IS A DUMMY TITLE


Laste ned ppt "Norge – svingkraft for europa."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google