Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NORGE – SVINGKRAFT FOR EUROPA. Konserndirektør Steinar Bysveen, Statkraft.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NORGE – SVINGKRAFT FOR EUROPA. Konserndirektør Steinar Bysveen, Statkraft."— Utskrift av presentasjonen:

1 NORGE – SVINGKRAFT FOR EUROPA. Konserndirektør Steinar Bysveen, Statkraft

2 VI GIR VERDEN MER REN ENERGI VI GIR VERDEN MER REN ENERGI 3200 ANSATTE... 89% 277 KRAFT- OG FJERNVARMEVERK 33% AV NORGES KRAFTPRODUKSJON FORNYBAR ENERGI...I MER ENN 20 LAND INNEN FORNYBAR ENERGI I EUROPA No. 1

3 KONSERNET OG DATTERSELSKAPER TILKNYTTEDE SELSKAPER 45.5% 49.9% 60% 51% 50% STATKRAFTKONSERNET 66.6% 60% 49 %

4 Småkraft VÅR STRATEGI: VEKST INNEN FORNYBAR ENERGI Page 4 Fleksibel europeisk kraftproduksjon og markedsoperasjoner Vindkraft Internasjonal vannkraft Fjernvarme

5 FLEKSIBEL VANNKRAFT Installert effekt: Mer enn 12 700 MW Mer enn 230 vannkraftverk i Europa, Sør-Amerika og Asia. Stor magasinkapasitet og fleksibel produksjonskapasitet

6 VEKST INNEN VANNKRAFT Utenfor Norden Tyrkia, Albania og Frankrike SN Power (60 %): Investering i vannkraft- prosjekter i vekst- markeder utenfor Europa Småkraft: Utvikle produksjons- kapasitet på 2,5 TWh innen 2015

7 FLEKSIBEL GASSKRAFT Knapsack – Tyskland 100 % eierskap. Installert effekt: 800 MW Herdecke – Tyskland 50 % eierskap Installert effekt: 400 MW Robert Frank – Tyskland 100 % eierskap Installert effekt: 487 MW Kårstø – Norge 50 % eierskap Installert effekt: 420 MW Emden – Tyskland 100 % eierskap Installert effekt: 452 MW

8 VIKTIG AKTØR PÅ KRAFTMARKEDET Statkraft har spesial- kompetanse på fysisk og finansiell krafthandel Statkraft er en betydelig aktør på kraftmarkedet i Europa Konsernet utvider stadig sin handelsvirksomhet i Europa

9 VINDKRAFT Landbasert vind Norge Sverige UK Stor- britannia Havvind (Storbritannia) Sheringham shoal (50% andel) 317 MW Byggestart 2009 Produksjonsstart 2012 Totale inv.: 10 mrd NOK Doggerbank (under utvikling, 25% andel) Ca 9000 MW Konsesjonsutvikling 2010-2015 Investeringsbeslutninger fra ca 2015 Produksjonsstart fra ca 2018 Totale inv.: Ca 270-320 mrd NOK Eksisterende anlegg: Smøla: 150 MW Hitra: 55 MW Kjøllefjord: 39 MW Prosjektutvikling gjennom SAE Vind: 220 MW* Eksisterende anlegg: Em: 8 MW Prosjektutvikling med Södra: 199 MW* Prosjektutvikling med SCA: 201 MW* Eksisterende anlegg Alltwalis: 23 MW * Statkrafts andel. Sannsynlighetsvektet for konsesjon og lønnsomhet. Totalporteføljer, Statkraft og partner: SAE Vind (2450 MW), Sødra (602 MW), SCA (1116 MW) ** Statkrafts 90% andel

10 FJERNVARME Fleksibel og miljøriktig energiproduksjon 337 GWh i Norge 211 GWh i Sverige Videre vekst i Norge Utvide eksisterende anlegg Nye anlegg

11 SMÅKRAFT 11 205 fallrettsavtaler 2,3 TWh Hvorav: 24 i drift 285 GWh 9 under bygging153 GWh 10 har konsesjon 65 GWh 83 konsesjonssøkt 849 GWh 54 forberedes 530 GWh

12 side 12

13 20092020 Vind76.000 MW180 – 230.000 MW Sol16.000 MW150.000 MW VEKST INNEN IKKE-REGULERBAR KRAFT Sources: EurObservEr,;European Commission EREC; EWEA, EPIA Germany20092020 Vind26.000 MW46.000 MW Sol10.000 MW52.000 MW 13

14 BEHOV FOR FLEKSIBILITET 14

15 ... ELLER KANSKJE IKKE? Januar 2005 – November 2010, månedlig peak/off peak ratio 15 Tyskland Frankrike UK

16 NORSKE MULIGHETER Nær 50% av den totale magasinkapasiteten Europa – 80 TWh Tre alternativer: 1. Endre kjøremønster i dagens anlegg 2. Øke installert effekt i Norge 3. Bygge pumpekraftverk i tilknytning til eksisterende magasiner Effekt- / pumpekraftverk er mulig nær aktuelle ilandføringsplasser for kabler 16 OED 20.01.11

17 TEKNISK POTENSIAL I SØR-NORGE Øvre begrensning i vannstandsendring Pumpekraftverk (MW) med svingperiode (hver fase) 1 døgn5 døgn60 døgn 24 t5x24 t = 120 t60x24 t = 1440 t 0,50 m/time85 00030 0002 600 0,10 m/time30 00016 0002 600 0,01 m/time3 200 1 500  Potensial som funksjon av svingperiode og vannstandsendring i magasin Effektverk (MW) 65 - 120 døgn 7x24x9 t= 1500 t 7 500 17

18 KONKURRERENDE TEKNOLOGIER Technology Long term flexibility Short term flexibility Real time flexibility Smart gridXX DSMX Electric carsX Flexible heatingXX Demand side flexibility Supply side flexibility Nuclear, lignite, coal XX(X) GasXXX HydroXXX BatteryXX Compressed airX(X) Grid integrationXXX Rough assessment for 2020-2030 time frame Flere teknologier på banen – Framdrift og timing vesentlig 18

19 MILJØUTFORDRINGER Overføring av vann mellom vassdrag Overføring av vann mellom vassdragsgrener Svingninger i vannstanden i magasinene Lavere vannstander i magasiner Punktutslipp av ferskvann til fjord/hav (ved effektverk) Arealinngrep ved etablering av nye pumpekraftverk primært steintipper pga. store tunneltverrsnitt 19

20 ANDRE UTFORDRINGER Forretningsmodeller Konkurranseforhold og prisområder Konsesjonsforhold Grunneiere og rettighetshavere Skatte- og fordelingsmessige forhold Medeierspørsmål Nettforsterkninger og kabler Forsyningssikkerhet 20

21 Pa ge 21 THIS IS A DUMMY TITLE  Storstilt utbygging av vindkraft og solkraft gir utfordringer for det europeiske kraftsystemet.  Norske vannkraftverk og magasiner kan være en viktig del av løsningen  Potensialet kan også utvides betydelig – gjennom pumpekraftanlegg i tilknytning til eksisterende magasiner.  En rekke utfordringer – kabler mellom Norge og kontinentet er nøkkelen OPPSUMMERING


Laste ned ppt "NORGE – SVINGKRAFT FOR EUROPA. Konserndirektør Steinar Bysveen, Statkraft."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google