Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kommunikasjon og dokumentasjon som forutsetning for god pasientbehandling Utfordringer i allmennlege-hverdagen 280411 Per G. Johnsen Allmennlege Director.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kommunikasjon og dokumentasjon som forutsetning for god pasientbehandling Utfordringer i allmennlege-hverdagen 280411 Per G. Johnsen Allmennlege Director."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kommunikasjon og dokumentasjon som forutsetning for god pasientbehandling Utfordringer i allmennlege-hverdagen 280411 Per G. Johnsen Allmennlege Director i Deloitte AS

2 © 2011 Deloitte AS Utfordringer i allmennlege-hverdagen 2  Redusere risikoen for alvorlige feil i diagnostikk og behandling, og øke muligheten for læring og forbedring  Dokumentasjon og kommunikasjon  God utnyttelse av ressurser: helsevesenets – og pasientens Gode IKT-løsninger vil kunne hjelpe meg med alt dette..

3 © 2011 Deloitte AS Dokumentasjon og kommunikasjon Allmennlegens journalhverdag.. 3 Strukturert journal med mulighet for talegjenkjenning PLO-meldinger: gjør det mulig å synkronisere medikasjonslisten mellom primærlege og hjemmesykepleien. Elektronisk kommunikasjon med samarbeidende privatpraktiserende spesialister Epikrise fra sykehus

4 © 2011 Deloitte AS 4 Dokumentasjon og kommunikasjon.. om direkte lesetilgang til helseopplysninger på tvers av virksomheter Behovet for tilgang på tvers av virksomhetsgrenser (for eksempel mellom to helseforetak eller mellom et helseforetak og en kommunal virksomhet) må vurderes opp mot andre muligheter for kommunikasjon mellom virksomhetene, for eksempel meldingsutveksling. Elektronisk meldingsutveksling vil fortsatt være en viktig samhandlingsform, og i mange tilfeller den mest hensiktsmessige. Dette gjelder også ved kommunikasjon internt i virksomheten... HOD har i høringsnotatet til Forslag til forskrift om informasjonssikkerhet, tilgangsstyring og tilgang til helseopplysninger i behandlingsrettede helseregistre, 10. mai 2010, i merknadene til §22, Avtale om direkte lesetilgang til helseopplysninger på tvers av virksomheter, annet ledd, blant annet gitt til kjenne denne vurderingen:

5 © 2011 Deloitte AS 5 HOD har i høringsnotatet til Forslag til forskrift om informasjonssikkerhet, tilgangsstyring og tilgang til helseopplysninger i behandlingsrettede helseregistre, 10. mai 2010, foreslått følgende ordlyd i §22 _ Avtale om direkte lesetilgang til helseopplysninger på tvers av virksomheter : Dokumentasjon og kommunikasjon.. om strukturerte helseopplysninger Helsepersonell som ikke står under den databehandlingsansvarliges eller databehandlers instruksjonsmyndighet kan, dersom det på forhånd er inngått en avtale om det, gis direkte lesetilgang til helseopplysninger i behandlingsrettet register virksomheten er ansvarlig for. Avtale om lesetilgang kan bare inngås for tilfeller der formålet med tilgangen er ytelse av helsehjelp til pasient, og kan bare omfatte strukturerte helseopplysninger som er relevante og nødvendige for å nå formålet med behandlingen av dem. Det kan bare gis tilgang til opplysninger som det på forhånd er vurdert kan deles med annet helsepersonell som skal yte eller yter helsehjelp til pasienten. Det skal fremgå av avtalen hvilke formål (type helsehjelp) avtalen gjelder og hvilke forutsetninger som ligger til grunn for avtalen, herunder også hvilke tekniske løsninger som skal benyttes ved slik tilgang. Avtale som nevnt i første og andre ledd, inngås mellom den virksomhet som har databehandlingsansvaret for behandlingen av opplysningene og den virksomhet som gis lesetilgang til opplysningene.

6 © 2011 Deloitte AS God ressursutnyttelse

7 © 2011 Deloitte AS Fritt sykehusvalg.. 7 E dei flinke dar? Utnytte ledig kapasitet Redusere ventetid for pasienten Redusere kostnader knyttet til ventetid (redusert arbeidskapasitet) Et sykehus nær deg.. Et sykehus nær familien din, som det er lenge siden du har besøkt?

8 © 2011 Deloitte AS 8

9 Redusere risikoen for alvorlige feil i diagnostikk og behandling Spørsmålet er ikke om det skjer, men når det skjer.. 9 Begrensning i kunnskap og ferdigheter Begrensning i kognitiv kapasitet Glem det du tror for du veit det e’kke sant det bare virker slik en gang i blant Øystein Sunde

10 © 2011 Deloitte AS Redusere risikoen for alvorlige feil i diagnostikk og behandling ”Autopilot-tenkning”.. 10 og tidligere kunne detektere ”Borkmans punkt” (Håkan Nesser) Computermedisin? Nei, sjekklister og beslutningsstøtte for å redusere risiko for feilslutninger

11 © 2011 Deloitte AS den kanoniske vei Beslutningstre

12 © 2011 Deloitte AS 12 ”Borkmans punkt”..

13 © 2011 Deloitte AS Historien gjentar seg.. 13 I sykehuset:

14 © 2011 Deloitte AS Historien gjentar seg.. Liggetid – døgnopphold – ØH (2006, 2007, 2008) Pasientgruppene dekker 98% av total liggetid i sykehuset

15 © 2011 Deloitte AS Innkomstdiagnose: vondt i brystet 15

16 © 2011 Deloitte AS Spørsmål til slutt 16 Kan vi visualisere beslutningsalgoritmer, som er transparente og sikrer standardisering av diagnostiske og behandlingsmessige forløp, og gir mulighet til systematisering, læring og forbedring? Det vil sannsynligvis kreve vilje og evne til nytenkning og samarbeid Det er en avgrunn mellom det vanskelige og det umulige Arne Næss

17 © 2011 Deloitte AS Ord til slutt.. 17 "Innovation distinguishes between a leader and a follower” -Steve Jobs


Laste ned ppt "Kommunikasjon og dokumentasjon som forutsetning for god pasientbehandling Utfordringer i allmennlege-hverdagen 280411 Per G. Johnsen Allmennlege Director."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google