Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Når bildet snakker Læringsprosessen LUT - 2009 Tor Arne Wølner, LUT, mars 2009 Høgskolen I Vestfold, avdeling for lærerutdanning.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Når bildet snakker Læringsprosessen LUT - 2009 Tor Arne Wølner, LUT, mars 2009 Høgskolen I Vestfold, avdeling for lærerutdanning."— Utskrift av presentasjonen:

1 Når bildet snakker Læringsprosessen LUT - 2009 Tor Arne Wølner, LUT, mars 2009 Høgskolen I Vestfold, avdeling for lærerutdanning

2 Tor Arne Wølner, Høgskolen i Vestfold Didaktikk og digitale verktøy – prosessen fra start til refleksjon Kjennetegn på måloppnåelse Arbeidsplan/ Måldokument Refleksjon Aktivitet Veiledning Refleksjon Dokumentasjon Veiledning Refleksjon

3 Tor Arne Wølner, Høgskolen i Vestfold Prinsessen på erten

4 Det som gjelder er at jeg har klare mål for hva jeg vil oppnå, og jeg trenger et redskap for å sette det hele i system. Jeg har behov for en verktøykasse i pedagogikk, metodikk og didaktikk, som kombineres med andre fysiske redskaper. (artefakter).

5 I min verktøykasse har jeg bl.a. porteføljemetodikk. En overordnet metode for å organisere undervisning, målsetting, veiledning, refleksjon, elevsamtaler, utviklingssamtaler og vurdering - for læring

6 Tor Arne Wølner, Høgskolen i Vestfold Begrepet digital portefølje ”En systematisk samling elevarbeider (elevens digitale portefølje) som viser innsats, framskritt og prestasjoner innen ett eller flere områder. Samlingen må omfatte elevmedvirkning når det gjelder valg av innhold, utvalgskriterier og kriterier for å bedømme nivået, og den må vise elevens selvrefleksjoner.” (Paulson, Paulson & Meyer, 1991, s.60-63)

7 Porteføljemetodikk er metoden vi bruker for organisere undervisning, målsetting, veiledning, refleksjon, elevsamtaler, utviklingssamtaler og vurdering - for læring

8 Tor Arne Wølner, Høgskolen i Vestfold Prosess for arbeid med sammensatt tekst Kjennetegn på måloppnåelse Arbeidsplan/ Måldokument Refleksjon Aktivitet Veiledning Refleksjon Dokumentasjon Veiledning Refleksjon

9 Tor Arne Wølner, Høgskolen i Vestfold Lær å lære – en porteføljemodell av Ian Fox Kjennetegn på måloppnåelse Læringsstrategi Refleksjon Egenvurdering Tydelige vurderingskriterier Formativ og summativ vurdering. Autentiske læringsprosesser Samarbeid skole hjem

10 Når det passer å bruke målark, refleksjon og egenvurdering? Det er for eksempel situasjoner hvor vi delvis oppløser den faste timeplanen og undervisningen til fordel for: Tverrfaglig arbeid Fag/tema organisering Temabasert opplæring Storyline Prosessorientert skriving og andre skriveprosesser – for eksempel rapporter i natur og miljø Arbeid med sjangere i norsk Språk - lese og skrivetrening Prosjekt Presentasjon og fremføring i alle fag PBL

11 Tor Arne Wølner, Høgskolen i Vestfold Kjennetegn på måloppnåelse A. Skolene utvikler selv og prøver ut kjennetegn på høy og lav måloppnåelse B. Skolene prøver ut ferdigstilte eksempler på kjennetegn på høy måloppnåelse C. Skolene prøver ut ferdigstilte eksempler på kjennetegn på høy og lav måloppnåelse D. Skolene utvikler selv og prøver ut kjennetegn på måloppnåelse i ulike fag knyttet til karakterskalaen. Det skal utvikles nasjonale kjennetegn felles for karakterene 6 og 5, felles for karakterene 4 og 3 og for karakteren 2. Det skal ikke utvikles kjennetegn for karakteren 1.

12 Tor Arne Wølner, Høgskolen i Vestfold Strategi for måloppnåelse – Sammensatte tekster

13 Vi fokuserer på vurdering for læring istedenfor vurdering av læring.

14 Tor Arne Wølner, Høgskolen i Vestfold Kvantitative kjennetegn på måloppnåelse? Kvalitative kjennetegn på måloppnåelse? Ferdighet som kjennetegn på måloppnåelse? V alg av kjennetegn på måloppnåelse Hvilke kjennetegn på måloppnåelse bør velges, for at elevene skal bli oppmerksomme på egen læring?

15 Tor Arne Wølner, Høgskolen i Vestfold Målmeny Velg arbeidsoppgaver blant fagmåla nedenfor: Norsk Skrive et dikt i bunden form Skrive et dikt i ubunden form Bruke det språklige bildet metafor Bruke det språklige bildet sammenligning Bruke det språklige bildet symbol Bruke det språklige bildet besjeling/personifikasjon Bruke det litterære virkemiddelet gjentakelse Bruke det litterære virkemiddelet kontrast Bruke det litterære virkemiddelet enderim Bruke parrim Bruke kryssrim Bruke tiraderim Bruke omsluttende rim Bruke balladerim Bruke sekvensrim Bruke det litterære virkemiddelet bokstavrim Bruke det litterære virkemiddelet rytme Bruke det litterære virkemiddelet linjedeling/linjelengde Bruke humor Bruke onomatopoetikon

16 Tor Arne Wølner, Høgskolen i Vestfold MålMeny C. Velg ut de mål du ønsker å sette deg for dette arbeidet (kopier målene over til målskjemaet ditt, som ligger i ”Lyrikkprosjekt”-mappen på Fronter) MÅL INNEN NORSKFAGET: Mål 1: Jeg vil skrive et dikt der jeg tar i bruk 1 virkemiddel (notér ned hvilket virkemiddel og skriv hvorfor du velger akkurat det virkemiddelet) Mål 2: Jeg vil skrive et dikt der jeg tar i bruk 2 virkemidler (notér ned hvilke virkemidler og skriv hvorfor du velger akkurat det virkemiddelet) Mål 3: Jeg vil skrive et dikt der jeg tar i bruk 3 eller flere virkemidler (notér ned hvilke virkemidler og skriv hvorfor du velger akkurat det virkemiddelet) Mål 4: Diktet mitt skal bestå av en strofe Mål 5: Diktet mitt skal bestå av 2 strofer Mål 6: Diktet mitt skal bestå av 3 eller flere strofer Mål 7: Jeg vil skrive inn diktet fordi……. Mål 8: Jeg vil skrive inn diktet, samt lese det inn fordi…… Mål 9: Jeg vil definere mitt/mine eget/egne mål … (nóter ned hvilket /hvilke mål du her tenker på) Kvalitet, kvantitet eller ferdighetsmål??

17 Tor Arne Wølner, Høgskolen i Vestfold MålMeny ferdgihetsmål C. Velg ut de mål du ønsker å sette deg for dette arbeidet (kopier målene over til målskjemaet ditt, som ligger i ”Lyrikkprosjekt”-mappen på Fronter) MÅL INNEN FAGET KUNST & HÅNDVERK: Mål 10: Jeg vil hente ut bilder fra internett Mål 11: Jeg vil hente ut bilde(r ) fra internett for så å manipulere dette/disse Mål 12: jeg vil ta bilde(r) selv Mål 13: Jeg vil ta bilde(r) selv for så å manipulere disse Mål 14: Jeg vil tegne illustrasjon(er) selv Mål: 15: jeg vil definere mitt/mine eget/egne mål.. (notér ned hvilket/hvilke mål du her tenker på) MÅL INNEN MUSIKKFAGET: Mål 16: jeg vil hente ut musikk fra internett Mål 17: Jeg vil hente ut musikk fra internett for så å manipulere denne Mål 18: jeg vil komponere/spille inn/synge inn egen musikk for dette prosjektet Mål 19: Jeg vil legge inn allerede kjent musikk jeg selv spiller/synger Mål 20: jeg vil definere mitt/mine eget/egne mål.. (notér ned hvilket/hvilke mål du her tenker på) Kvalitet, kvantitet eller ferdighetsmål??

18 Tor Arne Wølner, Høgskolen i Vestfold Lærerens kriterier for karakteren5-6: - Mål innen norsk, musikk og kunst og håndverk. Vise at du behersker mål innen alle disse tre fagene. Har levert alt du skulle til tiden. Et stort pluss å illustrere de språklige bildene med et faktisk bilde. Tydelig samsvar mellom bildemanuskript og produkt. En tydelig helhet Diktet må veie tyngst i vurderinga og dersom kvaliteten er god, kan den overskygge andre kriterier. Hva skiller 5 og 6? Det kan for eksempel være at 6’eren har skrevet og spilt inn musikken selv, tatt alle bilder selv og lignende

19 Tor Arne Wølner, Høgskolen i Vestfold Lærerens kriterier for karakteren 3- 4: 3-4:Dårligere kvalitet på diktet:3 4:- Passe langt dikt med innhold som har med tema å gjøre. Har nådd måla, bildene passet til temaet. –Når mål –Har klart å levere –Har ikke med alle tre fag 3.- Tynnere litterær kvalitet –Kanskje for lette målsettinger, kunne kanskje ha valgt større utfordringer Kreativitet og diktferdigheter/-kunnskapet, +

20 Tor Arne Wølner, Høgskolen i Vestfold Refleksjonsskjema til lyrikkprosjektet Hvilke kjennetegn på måloppnåelse satte du for arbeidet ditt, og hvorfor valgte du disse? Valgte du kjennetegn på måloppnåelse som du visste betydningen av? Hvilke og hvorfor valgte du det/disse? Valgte du kjennetegn på måloppnåelse som du ikke visste betydningen av? Hvilke og hvorfor valgte du det/disse? Lot du være å velge enkelte mål fordi du ikke visste betydningen av dem? Hvilke kjennetegn på måloppnåelse var det? Forandret du målvalga dine underveis? Hvorfor/hvorfor ikke? Nådde du måla dine? Hvorfor/hvorfor ikke? Hva synes du selv nå at du kan om lyrikk(norsk) og bilde(K&H)? Forklar hva du kan.

21 Tor Arne Wølner, Høgskolen i Vestfold Elevens prosess - Emil Emils kjennetegn på måloppnåelsekjennetegn på måloppnåelse Emils dokumentasjondokumentasjon Emils refleksjonrefleksjon

22 Tor Arne Wølner, Høgskolen i Vestfold Elevens mål - Henrik Henriks kjennetegn på måloppnåelsekjennetegn på måloppnåelse Henriks dokumentasjondokumentasjon Henriks refleksjonrefleksjon

23 Tor Arne Wølner, Høgskolen i Vestfold Målark animasjon

24 Tor Arne Wølner, Høgskolen i Vestfold Manuskript, dreiebok og/eller Storyboard

25 Tor Arne Wølner, Høgskolen i Vestfold Lyrikk

26 Tor Arne Wølner, Høgskolen i Vestfold Eventyrsjanger, porteføljemetodikk og digitale mapper Vi arbeider med arbeider med eventyr Undervisning Det var en gang – at handlingen ikke skulle tidfestes og at det skjedde på et ubestemt sted Prøvelser – Det skulle handle om en helt som dro ut i verden og måtte bestå noen prøver. Tretallet – Et sentralt tall med for eksempel tre søstre, tre brødre, tre prøvelser osv. 3, 6, eller 9tallet går igjen i eventyret Gjentagelser – lik ordbruk med små variasjoner, 3, 6, eller 9 ganger Harmonisk slutt – Eventyrene ender som regel godt, og det gode seirer over det onde. Helten får prinsen eller prinsessa og halve kongeriket og skriv hvorfor du velger akkurat det virkemiddelet)

27 Tor Arne Wølner, Høgskolen i Vestfold Målark

28 Tor Arne Wølner, Høgskolen i Vestfold Manuskript, dreiebok og/eller Storyboard

29 Tor Arne Wølner, Høgskolen i Vestfold Prinsessen på erten tegninger - skannet

30 Tor Arne Wølner, Høgskolen i Vestfold Valos Animasjonsfilm Dokumentasjon

31 Tor Arne Wølner, Høgskolen i Vestfold Revenka bilde og film

32 Tor Arne Wølner, Høgskolen i Vestfold Klosshans Film

33 Tor Arne Wølner, Høgskolen i Vestfold Refleksjonslogg for arbeid med Eventyr Navn:HalvorKlasse: Dato: Jeg arbeidet alene/sammen med andre fordi: Jeg arbeidet alene fordi læreren sa vi ble mer kreative når vi arbeidet sammen Jeg valgte denne arbeidsformen fordi: Jeg liker ikke å tegne på datamaskin. Derfor laget jeg tegningene min på papir og skannet dem inn. Jeg valgte å presentere arbeidet på denne måten fordi: Jeg fikk lov til å fortelle om eventyret å vise det på Smart board Dette syntes jeg var vanskelig/lett: Hva fant du i eventyret ditt?: Innledning?  Helten?  Den Onde?  Hjelpere?  Hvor mange ganger skjer det noe?_____Hvilke tall er brukt?____ Hvor er spenningen?_________________________ Hvordan ender det?__________________________ Dette har jeg lært: Jeg har lært at eventyret har innledning, hoveddel og avslutning og avslutningen skal helst være bra. Det skal være noe med tallet tre og samme ord brukes litt forskjellig 3, 6 eller 9 ganger. Det kan være tre søstre eller tre brødre. Den snille vinner over den slemme. Veiledning Refleksjon

34 Tor Arne Wølner, Høgskolen i Vestfold Måloppnåelse for vurdering Høy måloppnåelse (Lære videre) Jeg vil kunne analysere en reklametekst kunne fortelle om virkemidler og budskap Jeg vil fortelle om budskapet i en reklamefilm Jeg vil lage en reklame og fortelle om hvordan jeg bruker blikkfang, komposisjon og språklige virkemidler. Jeg vil lage en reklamefilm og fortelle om bildeanlyse, bildets språk, bildets retorikk og varemerkebygging Lav måloppnåelse (Lære først) Jeg vil vite hva virkemidler i reklame er Jeg vil kunne noe om virkemidler i en reklametekst Jeg vil kunne noe om virkemidler i bilder og reklame Jeg vil kunne noe om virkemidler i reklamefilm Jeg vil kunne noe om språklige virkemidler i reklame Jeg skal lage en reklamefilm med lyd og bilde, som inneholder minst tre kjente virkemidler

35 Tor Arne Wølner, Høgskolen i Vestfold Kjennskap til måloppnåelse – for elevens arbeid Jeg vil vite hva virkemidler i reklame er Jeg vil kunne noe om virkemidler i en reklametekst Jeg vil kunne noe om virkemidler i bilder og reklame Jeg vil kunne noe om virkemidler i reklamefilm Jeg vil kunne noe om språklige virkemidler i reklame Jeg vil fortelle hva jeg mener budskapet er i en reklametekst Jeg vil kunne analysere en reklametekst kunne fortelle om virkemidler og budskap Jeg vil fortelle om budskapet i en reklamefilm Jeg vil fortelle hvilke virkemidler som blir brukt i en reklamefilm Jeg vil kunne analysere en reklamefilm kunne fortelle om virkemidler og budskap Jeg vil kunne noe om datamanipulasjon for å endre et reklamebudskap Jeg skal lage en reklamefilm med lyd og bilde, som inneholder minst tre kjente virkemidler Jeg vil skrive en reklametekst som har med minst tre språklige virkemidler. Jeg vil lage en reklame og fortelle om hvordan jeg bruker blikkfang, komposisjon og språklige virkemidler. Jeg vil lage en reklamefilm og fortelle om bildeanlyse, bildets språk, bildets retorikk og varemerkebygging

36 Tor Arne Wølner, Høgskolen i Vestfold Forslag til norskfaglige mål Og så noen spesielle mål for skriving Jeg skal ha stor bokstav etter punktum. Jeg skal arbeide spesielt med dobbelt konsonant Jeg skal lære mer om kommaregler. Jeg skal mestre ortografi og tegnsetting Jeg skal ha et variert ordforråd Jeg skal arbeide spesielt med bruk av ulike setningskonstruksjoner

37 Tor Arne Wølner, Høgskolen i Vestfold Reklame

38 Tor Arne Wølner, Høgskolen i Vestfold Verktøy til til animasjon Microsoft Photo Story MS Moviemaker Audacity Microsoft PowerPoint Monkey Jam CamStudio Screenhunter Image Resizer Wiki-teknologi http://eikskolen.wikispaces.com http://eikskolen.wikispaces.com Blogg

39 Tor Arne Wølner, Høgskolen i Vestfold Noen ord om rettigheter Viktig: Mange digitale historier på nett inneholder bilder og lyd, funnet med vanlige søkemotorer. Mye av det som finnes der ute er ikke kommersielt, men likevel er det viktig å ta hensyn til kopieringsrettigheter. Bruk kun det du har fått tillatelse til å bruke, og det som er merket for fri bruk på nettet.

40 Tor Arne Wølner, Høgskolen i Vestfold http://www.makemovies.co.uk/ Bevegelse

41 Tor Arne Wølner, Høgskolen i Vestfold Litteratur Håndbok i animasjon, Marit Bakken, Herbjørg Clifford og thor Sivertsen, Gan forlag

42 Tor Arne Wølner, Høgskolen i Vestfold …og litteraturen igjen 12 punkter om porteføljemetodikk – se egen pdf


Laste ned ppt "Når bildet snakker Læringsprosessen LUT - 2009 Tor Arne Wølner, LUT, mars 2009 Høgskolen I Vestfold, avdeling for lærerutdanning."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google