Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ufo-kontakten til Planeten IARGA på -60tallet En nederlandsk industrileders kontakt til en utenomjordisk rase Klikk enter, musklikk eller space for neste.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ufo-kontakten til Planeten IARGA på -60tallet En nederlandsk industrileders kontakt til en utenomjordisk rase Klikk enter, musklikk eller space for neste."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ufo-kontakten til Planeten IARGA på -60tallet En nederlandsk industrileders kontakt til en utenomjordisk rase Klikk enter, musklikk eller space for neste bilde

2 n Kjent (den gang) nederlandsk industrileder/ingeniør boende i Haag med flere fabrikker i mange land opplevde dette på 60tallet men han utga boken under forfatternavnet ”stefan van derErde” (stefan fra jorden). n Boken ble utgitt i Nederland i -69 og var 10 år senere solgt i 11 opplag - men forlaget gjorde krav på å utgi den som ”fiction” n men hele beretningen er sannhet og hans kone og barn ble delvitner til det hele n MEN: han lovte sine kontakter aldri å forsøke å bevise dette for mennesker - ET’ene forsto at de som var modne ville UT FRA INDRE ERKJENNELSER forstå dette n Wendelle Stevens som etterforsket saken og oversatte boken til engelsk beskrev vitnet som utpreget trygg og ærlig Vitnet / forfatteren Nederlender, var 43år da dette skjeddeNederlender, var 43år da dette skjedde

3 Kompasset på motorseileren hengte seg opp og snart støtte båten på noe som lå og fløt rett under overflaten og han så at dette var en slags metallisk gjenstand Oppdaget at noen lå i vannet - tok lettbåten og oppdaget da at personen i vannet ikke var et vanlig menneske et annet tilsvarende ”vesen” dukket opp på ”gjenstanden som lå og fløt” og etter hvert kom en kommunikasjon i gang De fortalte at de var her for å observere jordens utvikling og de inviterte ham om bord den etterfølgende dag Selve møtet

4 Samtalene om bord i fartøyet n Det ble et både skremmende og spennende øyeblikk å møte dem ansikt til ansikt neste dag i et sluserom i skipet Han engasjerte senere en kunstner som tålmodig forsøkte åHan engasjerte senere en kunstner som tålmodig forsøkte å illustrere etter hans beskrivelser- da han ikke selv kunne tegne Etter hvert ble han vist en holografisk film fra deres hjemplanet med deres kommentarer og forklaringer ”We will let you see what the word 'civilization' really means”. De hadde en form for elektronisk pregning av kunnskapen direkte inn i hjernen - sammen med de 3dim.bildene. (muligvis en pregn.rett i astralkroppen) De vektla STERKT dette med den frie viljen - ikke å tvinge en overbevisning på noen - spes.ikke på en lavere utv.rase

5 Deres hjemplanet IARGA n Har tette skylag av hvit-rosa farge + ringer som Saturn - men mindre En måne som skjules av skyene i den tette atm. Og denne tette atmosfære gjør at det er liten forskjell mellom dag og nattEn måne som skjules av skyene i den tette atm. Og denne tette atmosfære gjør at det er liten forskjell mellom dag og natt gravitasjonStørre gravitasjon og tettere atmosfære enn Jorden Sterke vinder og voldsomt ”vær”Sterke vinder og voldsomt ”vær” Også sterke jordskjelv var vanlig - derfor spes.bygde hus/infrastrOgså sterke jordskjelv var vanlig - derfor spes.bygde hus/infrastr Har mest hav og lite landområder - derav storHar mest hav og lite landområder - derav stor befolknings-tetthet fordi de er MANGE der

6 Mer om samfunnet på IARGA Veldig tett befolket - alle bor i ringformede ”blokker” somVeldig tett befolket - alle bor i ringformede ”blokker” som hver rommer 10tusen. 36 ringblokker dannet en firkant på ca 10x6km. 360.000 mennesker på 60km2. Altså 6000mennesker/km2. Hver ringfomede ”blokk” var ca 300m i diam.og høyde på 135m - roterte sakte om en senteraksel og ”leilighetene”-50m2 hver- var utskiftbare utenifra. Alt var dekket av glassplast som kunne reg.varmen inn ved gj.skinnligheten.Hver ringfomede ”blokk” var ca 300m i diam.og høyde på 135m - roterte sakte om en senteraksel og ”leilighetene”-50m2 hver- var utskiftbare utenifra. Alt var dekket av glassplast som kunne reg.varmen inn ved gj.skinnligheten. De mente Jordens befolkningstetthet var bagatellmessig i sammenligning med IARGA, og at vi med tverrnasjonalt samarbeide kunne løse våre mange problemer herDe mente Jordens befolkningstetthet var bagatellmessig i sammenligning med IARGA, og at vi med tverrnasjonalt samarbeide kunne løse våre mange problemer her Inne i ”ringen” var det et beskyttet grønt/have-omr. Dekket med det buede glass-tak. Her var det kunstgallerier og andre kulturelle uteaktiviteter.Inne i ”ringen” var det et beskyttet grønt/have-omr. Dekket med det buede glass-tak. Her var det kunstgallerier og andre kulturelle uteaktiviteter.

7 De var eksperter i effektivitet Alt ble planlagt for utnyttelse og effektivitetAlt ble planlagt for utnyttelse og effektivitet Masse jordomr. trengtes for matproduksjonMasse jordomr. trengtes for matproduksjon De brukte et helaut.magn.sveve/skinne togtransp.system som det mest effektive transportsystemDe brukte et helaut.magn.sveve/skinne togtransp.system som det mest effektive transportsystem 6spori øvre plan kunne transp. 1mill./time - mye mer6spori øvre plan kunne transp. 1mill./time - mye mer effektivt enn fly Her ser vi toget og skinnesystemet over de stor havomr - de fløt nedsenket på pontonger upåvirket av bølgene De kunne også leie et togsett som ble progr.til rekreasjons-De kunne også leie et togsett som ble progr.til rekreasjons- turer rundt om på den store planeten De hadde også biler som kunne brukes til bytrafikk-De hadde også biler som kunne brukes til bytrafikk- og disse kunne koples inn på egne spor på skinnesyst.

8 Helautomatisk landbruk Det begrensede landomr.måtte utnyttes optimaltDet begrensede landomr.måtte utnyttes optimalt Automatiske ”travers-kraner” gikk aut.langs jordene og bearb.Automatiske ”travers-kraner” gikk aut.langs jordene og bearb. sådde, vannet, høstet og bestrålte de oppdyrkede jordene De spiste ellers fisk som de mest fanget i store vanninntakDe spiste ellers fisk som de mest fanget i store vanninntak for varmevekslere/-pumper som sørget for jordenergi.

9 Deres rase og sosiale liv De hadde mindre ytre forskjell på kjønnene - men kvinneneDe hadde mindre ytre forskjell på kjønnene - men kvinnene hadde finere trekk De er av en rase som er tilknyttet vann - ”nærmest somDe er av en rase som er tilknyttet vann - ”nærmest som otere i menneskelig form” - svært gruppetenkende De arbeider hele tiden for å lette og forbedre livsvilkåreneDe arbeider hele tiden for å lette og forbedre livsvilkårene for alle på IARGA De uttrykker sine sympatier med omfavnelser og ”klemmer”De uttrykker sine sympatier med omfavnelser og ”klemmer” og har en masse ”nærhet” og er ellers meget renslige. Deres for- plantningsliv er ikke styrt av instinkter slik som her på jorden. I tillegg har de helhetlig åndelig og evolusjonsmessig forståelse-I tillegg har de helhetlig åndelig og evolusjonsmessig forståelse- og de har åndelig ”reinkarnasjons-selektering” – altså kan de kontrollere ”hvem” som inkarnerer på IARGA

10 Pengeløst samfunn sitat fra boken: "skjønt jeg nettopp hadde blitt kjent med denne fjerne kulturen, så forsto jeg at der HADDE ALLE virkelig like rettigheter. De bodde i de samme husene, kjørte i de samme bilene og kjørte på de samme tog. Der var hverken rike eller fattige, det var ingen adskillelse mellom nasjoner, raser. Da de ikke omregnet tiden i byttemiddelet ”penger” kunne altDa de ikke omregnet tiden i byttemiddelet ”penger” kunne alt lages/gjøres med den høyeste kvalitet - som kunne vare minst 1000år!! For dermed å slippe stadig vedlikehold av ”ting”. De har et effektivt prod.system som lager nok føde og ”ting” til alle -De har et effektivt prod.system som lager nok føde og ”ting” til alle - som hver må bidra med en liten del pålagt tid i arbeide - men dette er bare brøkdeler av ”arb.tiden” man må yte for å leve normalt på jorden. Ingen privat eiendomsrett finnes - alt er felles - men pers.ting disp.Ingen privat eiendomsrett finnes - alt er felles - men pers.ting disp. De sa at ”personlig eiendomsrett var en indikasjon på et primitivt nivåDe sa at ”personlig eiendomsrett var en indikasjon på et primitivt nivå av kultur/utvikling”. Intet ble ”betalt”- kun registrert.

11 Vareproduksjonen på Iarga Dette skjer i forvaltningsselskaper med millioner av ansatteDette skjer i forvaltningsselskaper med millioner av ansatte Det finnes da flere slike innen samme bransje som ”konkurrerer”Det finnes da flere slike innen samme bransje som ”konkurrerer” om den beste ideen/produktet. De blir testet opp mot hverandre på funksjon, kvalitet etc. KUN DEN BESTE BLIR PRODUSERT Han ble vist film fra ”en bilfabr.” og en for prod.av deresHan ble vist film fra ”en bilfabr.” og en for prod.av deres ”jernb.broer”: *stj.formet anl.i diam.1km - med råvarer som kom til stj.armene og alt ble bearb.og samlet i ”sentrum” av den stj.formede bygning. Alt gikk stort sett helautomatisk. "systemet virket gjennom forskjellige selskaper som var beliggende"systemet virket gjennom forskjellige selskaper som var beliggende geografisk fjernt fra hverandre. Ledelsen av hvert selskap var også med i produksjonsgruppen i Iargas "planet-regjering". Disse selskaper konkurrerte med hverandre og "prisene" ble bestemt ut fra etterspørselen (som her på jorden i fritt marked) MEN "PRISENE" BLE KUN REGNET I DEN GJELDENDE ARB.TID"

12 varefordelingssystemet Intet blir betalt for på Iarga - kun REGISTERTIntet blir betalt for på Iarga - kun REGISTERT ”dyre ting” som hus, biler, båter etc. kan kun leies/disponeres -”dyre ting” som hus, biler, båter etc. kan kun leies/disponeres - og alt blir registert i komputere som er koplet sammen. Mindre ting blir kun reg. men alt må ”innleveres” ved dødMindre ting blir kun reg. men alt må ”innleveres” ved død Man kan ikke ”samle mer gods på lager” enn hva som er rimeligMan kan ikke ”samle mer gods på lager” enn hva som er rimelig

13 Deres fartøyer/skip Standardskipet var ca 30m i diam.- antigrav.fartøyStandardskipet var ca 30m i diam.- antigrav.fartøy som red på gravitasjonsbølgene til planeten. Transport skipene kunne ikke fly utenfor gravitasjons feltet til planeten Deres egentlige ROMSKIP ble Stefan ikke vist detaljer om –Deres egentlige ROMSKIP ble Stefan ikke vist detaljer om – fordi de mente vi ikke ville forstå det.

14 Deres etiske lære Bare en rase med en høy grad av uselviskhet/virkelig Bare en rase med en høy grad av uselviskhet/virkelig nestekjærlighet – kan overleve Kun en rase som er ute av det materielle slaveri kan være Kun en rase som er ute av det materielle slaveri kan være virkelig lykkelig og fri …”Iarga is a planet where the people love each other, where …”Iarga is a planet where the people love each other, where people are happy to meet each other and where they find it a pity that they can only take one person at a time in their arms. ”en stor grad av uselviskhet, kan bare eksistere i et miljø som ”en stor grad av uselviskhet, kan bare eksistere i et miljø som er beskyttet mot ondskap”

15 AVSKJEDEN Deres siste ønske var atDeres siste ønske var at han ikke skulle forsøke å bevise sine opplevelser for andre Derfor tok han frivillig filmenDerfor tok han frivillig filmen ut av kamaraet og ødela den i deres påsyn i slusekammeret Men de opprettholdt kontakenMen de opprettholdt kontaken med ham og overførte etter hvert en masse viten via pregning av underbevisstheten Han følte en naturlig forpliktelse å dele denne opplevelen/ kunnskapen med andre – og derfor utga han denne boken

16 Det er også intr.å merke seg at etterforskeren Stevens, som selv har sitt yrkesliv-bakgrunn som flyver i det miltære- senere fant ut at NATO, som hadde en base i nærheten av kontaktpersonen Stefan sitt hus i Nederland, hadde registrert en merkelig radiokommunikasjon som de ikke klarte å spore opprinnelsen til, og som tydeligvis var den kommunikasjon de i ettertid, en periode brukte til Stefan: ” it was in an unusual bandwidth and had a strange character. It also was only detectable within a limited area in Den Hague (The Hague near where the sensitive installation is located. NATO Intelligence, believing this may be an attempt to interfere with the defense installation and its equipment, moved hundreds of thousands of dollars worth of highly sophisticated detection equipment into the area to try to find out what was happening.) It seems that this strange signal would begin about 4:00 PM and continue for an hour or more several days each week. Now, before this information came to light, my interviews with the witness had shown that his contacts were coming in several days each week on a more or less regular basis. The witness's habit was to come home from his office about 3:00 PMdaily, read his personal mail and relax in his living room for a while. Often, when he was contacted, the "telepathic”transmission would begin about 4:00 PM, and would continue for an hour or more. This strange coincidence became of paramount importance when I learned that the search for the strongest signal was taking them only a few blocks from this man's home where he was receiving the contacts!….” (fra innledningen i boken)

17 Denne kontakthistorien kan leses på http://galactic.no/rune/iarga.html eller søk på ”iarga” på Google søkemotor Det finnes også en lydfil der denne ufo-kontakten blir drøftet på norsk: http://alternativkanalen.com/konf/ http://alternativkanalen.com/konf/http://alternativkanalen.com/konf/ her link direkte til fila i mp3: http://alternativkanalen.com/MP3/iarga.mp3 asf-format: mms://srv7.galactic2.net/iarga.asf mms://srv7.galactic2.net/iarga.asf realformat: pnm://galactic.to/iarga.ra pnm://galactic.to/iarga.ra


Laste ned ppt "Ufo-kontakten til Planeten IARGA på -60tallet En nederlandsk industrileders kontakt til en utenomjordisk rase Klikk enter, musklikk eller space for neste."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google