Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bellonameldingen (2008-2009) Norges helhetlige klimaplan.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bellonameldingen (2008-2009) Norges helhetlige klimaplan."— Utskrift av presentasjonen:

1 Bellonameldingen (2008-2009) Norges helhetlige klimaplan

2 Klimaforliket 1.Forurenser betaler 2.Kostnadseffektivitet 3.Andre virkemidler bør vurderes

3

4 Kostbare tiltak kan gi billige kutt Kostnadskurve for solceller Kilde: SEB Enskilda, Viktor E. Jakobsen

5 Barrierer mot nullutslippsløsninger Behovet for kritisk masse Behov for ny infrastruktur Grunnleggende systemskifte Psykologiske barrierer

6 Fire brikker må til… Implementering, industrialisering Utvikling og demonstasjon Utslippskostnad Grunnforskning

7 Hva betyr to grader?

8 450 ppm er for høyt

9 Utslipp per innbygger

10 Norge må kutte 90% - før vi har korrigert for BNP og historiske utslipp

11 Klimamål for Norge Norges egne klimagassutslipp skal innen 2020 reduseres med 30 prosent fra 1990 nivå. Norge skal i København-forhandlingene forplikte seg til karbonnøytralitet i 2020. Norge skal være et nullutslippssamfunn i 2040. Norge skal være karbonnegativt i 2050 ved å fjerne mer CO2 fra atmosfæren enn vi slipper ut.

12

13 Bellonameldingen (2008-2009) Norges helhetlige klimaplan

14 Fornybar energi og petroleum Ane T. Brunvoll Bellonas årskonferanse 6.mai 2009

15 Petroleumsektoren Reduksjon i 2020 fra 2006 –Eksisterende felt 2,6 millioner tonn CO 2 –Nye felt 1,5 millioner tonn CO 2 –Elektrisitetsbehov 7 TWh Virkemidler elektrifisering –Nye felt  Påby elektrifisering –Eksisterende felt  Sørlige nordsjø, nordlige nordsjø og norskehavet delelektrifiseres. Myndighetene bygger kabler, selskapene får tilkoblingsplikt

16 Fornybardirektivet Fornybarandel 2005 Norges fornybarandel i 2005 = 59,8% ≈ 60 %

17 Endringer innlands forbruk Endringer i innenlands forbruk 2005 – 2020:TWh 2005 netto innenlands forbruk227,2 Energieffektivisering i byggmassen-14,8 Energieffektivisering i skipsfart-2,7 Red. fossilt i industrien pga energieffektivisering-0,5 Vekst – ny industri5,0 Vekst i vegtransport4,3 Netto Reduksjon8,7 Netto innenlands forbruk i 2020218,5

18 Norges fornybarandel i 2020 Norges fornybarandel i 2020: Fornybarproduksjon i 2005:135,9 TWh Ny fornybarproduksjon: 23,6 TWh Teller:159,5 TWh Innenlandsk forbruk i 2005:227,2 TWh Netto forbruksreduksjon: -8,7 TWh Nevner218,5 TWh Fornybarandel = 159,5 TWh / 218,5 TWh = 73 %

19 Fornybardirektivet 73 % fornybarandel i 2020 er realistisk Bellonas klimaplan  Netto reduksjon i energibruk 9 TWh spesielt i bygg og skipsfart 24 TWh ny kraft og bioenergi i 2020  Biomasse 6,8 TWh  Elektrisitet 12,9 TWh  Biodrivstoff 8,2 TWh

20 Bellonameldingen (2008-2009) Norges helhetlige klimaplan

21 Energieffektivisering Ane T. Bruvoll Bellonas årskonferanse 6.mai 2009

22 Fyringsolje bygg Oljefyrer fases helt ut innen 2020 Virkemidler: Kombinasjon av forbud, avgiftsøkning på fossil varme og rettet informasjonskampanje ved energivurdering av kjeler

23 Energieffektivisering Eget mål for effektivisering  Innføre energitjenestedirektivet Myndighetene går foran  Energimerke B på eide og leide bygg innen 2020 Dedikere en økning i el-avgiften til energieffektivising  Enova og husbanken styrkes, kobles med informasjon Skjerpe TEK  2012 Lavenergi, 2017 Passivhus og 2020 Nullenergihus. Krav til kompetanse

24

25 Bellonameldingen (2008-2009) Norges helhetlige klimaplan

26 Industri Bjørn Utgård Bellonas årskonferanse 6.mai

27 Fornybar energi trenger materialer Silisium til solceller Ferrolegeringer til vindmøller Mineralgjødsel til bioenergi Aluminium til lette, gjenvinnbare biler

28 Utslippskutt i industri Energieffektivisering og –gjenvinning Fra fossile til fornybare brensler Prosessforbedringer Biokarbon som reduksjonsmiddel i FeSi CO 2 – fangst og lagring

29

30

31 Etabler CCS-klynger Mongstad – kraftvarmeverk og cracker Kårstø – Integrasjon GKV og gassterminal → Sikrer full drift på gasskraftverket → Større utslippskutt enn opprinnelig plan

32 Etabler CCS-klynger Grenland (2,4 mill tonn) Norcem Yara Noretyl Esso Slagentangen Melkøya (0,8 – 1,6 mill tonn) Tjeldbergodden/Nyhamna CO2-rik naturgass Gasskraftverk? Jernverk?

33 Organisering av CCS Staten må dra lasset i tidlig fase –Gassnova er verktøyet –Industrien må involveres positivt –Industribedriftene må betale ”fangsavgift” tilsvarende kvotekostnad → Gir forutsigbarhet mot 2040 – utslippskostnaden blir oppad begrenset til fangstkostnad

34 Et nasjonalt teknologiløft for prosessindustri 10 mrd til teknologifond for pilotanlegg og teknologutvikling Dobling av forskningsinnsats Rettighetsbasert støtteordning for energieffektivisering Etablering av CCS-klynger Prosjekt for karbonnegativ CCS i treforedling

35 Et nasjonalt teknologiløft for prosessindustri Industrien forplikter seg til 20-30% utslippskutt Industrien forplikter seg 20% energieffektivisering Industrien gis forutsigbare rammebetingelser for investeringer gjennom langsiktige kraftprisavtaler Norge legger seg på samme linje som EU i forhold til kvotetildeling i ETS

36

37 Bellonameldingen (2008-2009) Norges helhetlige klimaplan

38 Transport Marius Holm Bellonas årskonferanse 6.mai 2009

39 10 % elbiler i 2020 30 000 kroner i tilskudd 100 millioner til infrastruktur Statlig kjøp av 2-5000 elbiler

40 De resterende 90 % skal ned 95g/km + 1500 kr/g >120 -1500 kr/g < 120 -Vekk med effekt

41 Vi kjøper dårligere biler enn vi må

42

43 10 % biodrivstoff i 2020 Biodrivstoff i transport – fordi der mangler det alternativer (tungtransport, skip og fly Støtt etablering av andregenerasjon biodrivstoff- produksjon CO 2 -fangst fra biodieselproduksjon blir karbonnegativt

44 Superbuss Raskere og billigere til jobben! Hyppighet og framkommelighet Rushtidsavgift når tilbudet er på plass Virkemiddel: Tidobling av belønningsordningen

45 Luftfart Frivillig avtale: Kutt 350 000 tonn CO2- ekvivalenter innen 2020 Dagens avgift avvikles, men brukes som ris bak speilet … Ikke øk kapasiteten til norske lufthavner Høghastighetstog innen 2040

46 Skipsfart CO 2 -fond Offentlig innkjøp av fergetjenester med strenge miljøkrav Regulering av skip i petroleumsnæringen

47

48 Bellonameldingen (2008-2009) Norges helhetlige klimaplan

49 Landbruk og avfall Tone Knudsen Bellonas årskonferanse 6.mai 2009

50 Utslipp 2006 Reduksjonspotensial 2020 Landbruk: 4,2 – 0,8 = 3,4 mill tonn Avfall: 1,5 – 0,7 = 0,8 mill tonn Total reduksjon: 1,5 millioner tonn CO2 ekvivalenter

51 Storsatsing på Biogass – landbruk og avfall som drivstoffleverandør Virkemidler – Bellona foreslår: Forbud mot brenning av våtorganisk avfall Investeringsstøtte Krav om levering fra gårdsbruk til anlegg Samspill og helhet

52 Andre virkemidler Optimalisere forsammensetning Gjødslingsplaner og kvoter Forbud mot nydyrking av myr Biokull Krav om forbehandling av alt avfall

53

54 Bellonameldingen (2008-2009) Norges helhetlige klimaplan


Laste ned ppt "Bellonameldingen (2008-2009) Norges helhetlige klimaplan."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google