Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Workshop Gevinstrealisering av PACS/RIS Ingerid Gunnerød Rådgiver Helse Midt-Norge.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Workshop Gevinstrealisering av PACS/RIS Ingerid Gunnerød Rådgiver Helse Midt-Norge."— Utskrift av presentasjonen:

1 Workshop Gevinstrealisering av PACS/RIS Ingerid Gunnerød Rådgiver Helse Midt-Norge

2 Mine første inntrykk…. Mange problemstillinger og utfordringer i helsevesenet er felles med næringsliv forøvrig Helsevesenet forvalter og investerer for enorme summer Store endringer i helsevesenet er teknologidrevet Spredning av satsningsområder

3 Hvorfor investerer vi? 3 typer investeringer: Vedlikeholdsinvesteringer Regulatoriske (pålagte) investeringer Forretningsmessige investeringer HMN bestemt at alle IT-prosjekter skal gjennomføre en nytte/kostanalyse før prosjektet settes i gang ……men det betyr ikke bare lønnsomme prosjekter settes i gang

4 Mandat for gevinstrealiseringsprosjektet HMN investerer 250 mill i PACS/RIS Identifisere hvor gevinster oppstår Tallfeste gevinster Plan for realisering av gevinster Prosjektene skal gi betydelige innsparinger og gevinster i helseregionen - antydet gevinst på sikt er 100 mill kr/år. Størstedelen av gevinsten forventes å oppstå i kliniske avdelinger

5 Hva er effektivisering? PACS/RIS Mer effektive arb.prosesser Raskere gj.løpstider Flere pas. gjennom pol.kl. Kortere ventelister Bortfall av arb.oppgaver Mindre ressurs- forbruk årsverk Red. mtrl.- forbruk mm. Færre inn- legggelser Kortere liggetider Færre korr.- pasienter Bedre utdanning Mer forskning Færre ansatte Aldri påvist gevinster….eller er gevinstene usynlige fordi de er tatt ut i økt pasientbehandling/kvalitet?

6 Hva ønsker HMN med gevinstrealiseringsprosjektet? Å få en gevinst som forsvarer investeringen 250 mill i investering + 25 mill i årlige driftskostnader krever 60-70 mill i årlige reduserte kostnader for at vi ikke skal tape på PACS Å trene organisasjonen i å tenke gevinstrealisering i forbindelse med nye systemer Lett å få et teknisk fokus på nye prosjekter Å sette fokus på helhetstenkning i gevinstrealisering Stort potensiale i å arbeide mer på tvers Kompetanseoverføring Samarbeid på tvers av HFene

7 Forankring og organisering Ledelsesmessig forankring – Jan Eirik Thoresen eier prosjektet Faglig forankring – deltagelse i prosjektgruppe; intervjuer; workshops; valideringsteam Tillitsvalgt – tydelig skille mellom roller Men: Vanskelig å etablere et felles endringsbilde i en så stor og ny region som HMN. Dette gjør implementeringsarbeidet vanskeligere

8 Hvorfor ikke et integrert gevinst/innførings PACS-prosjekt? Mange av våre resultater må realiseres gjennom konfigurering og tilpasning av PACS/RIS Oppsett elektronisk booking Merking av bilder til demo Lettere å se gevinstene av PACS når systemet er kjent (Jeg må tro det før jeg ser det) Vårt prosjekt har skjev forankring i regionen – og det vil bli et problem i gjennomføringsfasen

9 Erfaringer så langt Betydelig skepsis til ambisjonsnivået Stor interesse for – og forståelse av behovet for - å finne gode og effektive løsninger Lettelse over at det blir tatt tydelig tak i en situasjon som alle ser vil komme Erkjennelse i fagmiljøene for at mulighetene som åpnes gjennom PACS må medføre endringer i radiologenes arbeidssituasjon Jo lenger ned i materien – jo vanskeligere å bli konkret – og ennå er ingen planer gjennomført


Laste ned ppt "Workshop Gevinstrealisering av PACS/RIS Ingerid Gunnerød Rådgiver Helse Midt-Norge."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google