Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

En dyd av nødvendighet Innføring i yrkesetikk for lærere.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "En dyd av nødvendighet Innføring i yrkesetikk for lærere."— Utskrift av presentasjonen:

1 En dyd av nødvendighet Innføring i yrkesetikk for lærere

2 Om etikk Etikk i samfunnet  Individualisme – fellesskap  Materielle goder, skatt  Lyve  Å la være å bry seg  Debatten om abort, og mennesker som ”ikke holder mål”  En utvikling styrt av det teknologisk mulige og det økonomisk lønnsomme

3 Etikk i skolen  Lærerens utallige valg og avgjørelser  Yrkesetisk kodeks  Utviklingen av skolens mandat  Generell del; ”Meningssøkende, morals vesen, Klarlegge og begrunne etiske prinsipper og regler”  Forbilde

4 Etikk-teori Hva er etikk  Er og bør  Etikk og moral – bør  Etikk - teori  Moral – praksis  Deskriptiv etikk, studier av menneskers normer og verdier  Normativ etikk, sette opp og begrunne moralske standpunkter  Meta-etikk, analysere etiske teorier og prøve deres gyldighet

5 Noen utilstrekkelige teorier  Relativismen, ingen objektive verdier  Fundamentalismen, verdier gitt  Naturalismen, etikk begrunnelse i de faktiske forhold, søker å la er bli bør  Konsekvensetikken, (teleos; mål, formål)  Pliktetikken, (deon:burde), Kant: det kategoriske imperativ

6 Etikk og livssyn  Kristen etikk, fornuften, utøve skjønn, følelse og handlingsorientert fordring  Livssyn, søker å gi svar på de grunnleggende spørsmål i livet  og verdienes betydning for etikken;

7  Religiøs virkelighetsforståelse  Monoteistisk verdensbilde, en gud ”utenfor verden  Panteistisk verdensbilde; Gud er ett med verden  Sekulær virkelighetsforståelse  Humanismen  naturalismen

8 Tilbake til Aristoteles  Framvekst av en ny type etikk, nærhetsetikk, omsorgsetikk, dydsetikk; med røtter tilbake til Aristoteles  Aristoteles og dydsmoralen  Dydene er både praksis og mål

9 Den annens ansikt, Levinas  Etikken fordring ligger i møte med den annens annerledeshet  Se den annen, erkjenne apellen fra den annens ansikt og handle deretter

10 Løgstrup og livsytringene  Ontologisk, grunnlaget for det som er  Interpedens, gjensidig avhengighet  Livsytringer, et settgrunnverdier for menneskelig samliv: Tillit, elske sin neste som seg selv  Livsytringer og normer

11 Det onde  Destruktive ytringer, eks hat, misunnelse,  Daimonic, det dobbelte driv, en kraft som huser det destruktive og kreative og som må aksepteres.

12 Etikk-arbeidet Et felles verdigrunnlag  En naturlig lov, et felles verdigrunnlag for alle  Luther: Gud trenger ikke våre gjerninger, men vår neste gjør det.  Løgstrups livsytringer, eks: tillet, kjærlighet og talens åpenhet  De syn kadrinaldyder: måtehold, tapperhet,visdom, rettferdighet, tro, håp og kjærlighet

13  De 7 pedagogiske kardinaldyder (Sandsmark 1993)  Sannhet  Rettferdighet  Troskap  Nestekjærlighet  Solidaritet  Ansvarlighet  Toleranse

14 Verdier og normere  Åpne verdier, ofte stor enighet  skjulte verdier

15 Etiske dilemma  Etikk handler i høy grad om valg  Legalitet  Illegalt  Legitimt  Illegitimt  Handlingsvalg, handlingstvang, tid til avgjørelser og ”sjelelig modenhet”

16 Unnlatelsene og samvittigheten  Unnlatelsene, verdiene mine er lovene: Eksempler?  Samvittigheten er domstolen: Dilemma. Eksempler?

17 En modell for etisk forebygging  Erkjenne verdiene: Hvilke livsytringer er det som trues?  Erkjenne destruksjonen og destruksjonspotensialet korridorsnakk, ”baksnakkelse” unnlatelser

18 Noen pedagogiske etikktema Yrkesetiske retningslinjer Grensene: det jeg burde gjort, men strengt tatt ikke trenger å gjøre etter reglene Forbilde Nærhet og makt Kollegaer, foresatt og samfunn: LOJALITET. Drøft!

19 Lærerollen  Lærestoff, undervisningsmetoder  Gardner, Dunn & Dunn  Bergem: Utfordringen som ligger i kunnskapssyn, elevsyn, verdisyn og samfunnssyn  I.Vinje: Læringssyn, syn på skolens funkjsjon i samfunnet

20 Selvangivelse, (T, Bergem 1996) 1.Se lytte og sosial sensitivitet 2.Evne til etisk og moralsk tenkning 3.Yrkesetisk motivasjon 4.Karakterstyrke, evne til å handle


Laste ned ppt "En dyd av nødvendighet Innføring i yrkesetikk for lærere."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google