Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Innføring i yrkesetikk for lærere

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Innføring i yrkesetikk for lærere"— Utskrift av presentasjonen:

1 Innføring i yrkesetikk for lærere
En dyd av nødvendighet Innføring i yrkesetikk for lærere

2 Om etikk Etikk i samfunnet Individualisme – fellesskap
Materielle goder, skatt Lyve Å la være å bry seg Debatten om abort, og mennesker som ”ikke holder mål” En utvikling styrt av det teknologisk mulige og det økonomisk lønnsomme

3 Etikk i skolen Lærerens utallige valg og avgjørelser Yrkesetisk kodeks
Utviklingen av skolens mandat Generell del; ”Meningssøkende, morals vesen, Klarlegge og begrunne etiske prinsipper og regler” Forbilde

4 Etikk-teori Hva er etikk Er og bør Etikk og moral – bør Etikk - teori
Moral – praksis Deskriptiv etikk, studier av menneskers normer og verdier Normativ etikk, sette opp og begrunne moralske standpunkter Meta-etikk, analysere etiske teorier og prøve deres gyldighet

5 Noen utilstrekkelige teorier
Relativismen, ingen objektive verdier Fundamentalismen, verdier gitt Naturalismen, etikk begrunnelse i de faktiske forhold, søker å la er bli bør Konsekvensetikken, (teleos; mål, formål) Pliktetikken, (deon:burde), Kant: det kategoriske imperativ

6 Etikk og livssyn Kristen etikk, fornuften, utøve skjønn, følelse og handlingsorientert fordring Livssyn, søker å gi svar på de grunnleggende spørsmål i livet og verdienes betydning for etikken;

7 Religiøs virkelighetsforståelse
Monoteistisk verdensbilde, en gud ”utenfor verden Panteistisk verdensbilde; Gud er ett med verden Sekulær virkelighetsforståelse Humanismen naturalismen

8 Tilbake til Aristoteles
Framvekst av en ny type etikk, nærhetsetikk, omsorgsetikk, dydsetikk; med røtter tilbake til Aristoteles Aristoteles og dydsmoralen Dydene er både praksis og mål

9 Den annens ansikt, Levinas
Etikken fordring ligger i møte med den annens annerledeshet Se den annen, erkjenne apellen fra den annens ansikt og handle deretter

10 Løgstrup og livsytringene
Ontologisk, grunnlaget for det som er Interpedens, gjensidig avhengighet Livsytringer, et settgrunnverdier for menneskelig samliv: Tillit, elske sin neste som seg selv Livsytringer og normer

11 Det onde Destruktive ytringer, eks hat, misunnelse,
Daimonic, det dobbelte driv, en kraft som huser det destruktive og kreative og som må aksepteres.

12 Etikk-arbeidet Et felles verdigrunnlag
En naturlig lov, et felles verdigrunnlag for alle Luther: Gud trenger ikke våre gjerninger, men vår neste gjør det. Løgstrups livsytringer, eks: tillet, kjærlighet og talens åpenhet De syn kadrinaldyder: måtehold, tapperhet,visdom, rettferdighet, tro, håp og kjærlighet

13 De 7 pedagogiske kardinaldyder (Sandsmark 1993)
Sannhet Rettferdighet Troskap Nestekjærlighet Solidaritet Ansvarlighet Toleranse

14 Verdier og normere Åpne verdier, ofte stor enighet skjulte verdier

15 Etiske dilemma Etikk handler i høy grad om valg Legalitet Illegalt
Legitimt Illegitimt Handlingsvalg, handlingstvang, tid til avgjørelser og ”sjelelig modenhet”

16 Unnlatelsene og samvittigheten
Unnlatelsene, verdiene mine er lovene: Eksempler? Samvittigheten er domstolen: Dilemma. Eksempler?

17 En modell for etisk forebygging
Erkjenne verdiene: Hvilke livsytringer er det som trues? Erkjenne destruksjonen og destruksjonspotensialet korridorsnakk, ”baksnakkelse” unnlatelser

18 Noen pedagogiske etikktema
Yrkesetiske retningslinjer Grensene: det jeg burde gjort, men strengt tatt ikke trenger å gjøre etter reglene Forbilde Nærhet og makt Kollegaer, foresatt og samfunn: LOJALITET. Drøft!

19 Lærerollen Lærestoff, undervisningsmetoder Gardner, Dunn & Dunn
Bergem: Utfordringen som ligger i kunnskapssyn, elevsyn, verdisyn og samfunnssyn I.Vinje: Læringssyn, syn på skolens funkjsjon i samfunnet

20 Selvangivelse, (T, Bergem 1996)
Se lytte og sosial sensitivitet Evne til etisk og moralsk tenkning Yrkesetisk motivasjon Karakterstyrke, evne til å handle


Laste ned ppt "Innføring i yrkesetikk for lærere"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google