Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Perifert venekateter, PVK

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Perifert venekateter, PVK"— Utskrift av presentasjonen:

1 Perifert venekateter, PVK
Innlegging, Stell og Fjerning Bruk av trevegskran Åshild Havnerås, september 2006

2 Indikasjon Klargjering til intravenøs infusjon og injeksjon
Tilskudd av væske, elektrolyttar, ernæring Legemidlar Blodtransfusjon Som beredskap ved undersøkingar og observasjonar

3 Kva skal til for å lukkas med innlegginga…
Hygiene, teknikk, utstyr God belysning og god arbeidsstilling Ferdigheter Tru på at ein får det til. Pasienten må vera godt førebudd Informasjon God avslappa stilling i seng

4 Forholdsreglar Aseptisk teknikk Handhygiene Bruk nye sterile proppar
Dekk alle koplingar med steril kompress Ha alltid tørr bandasje Fikser kateteret og ev. slangar godt Observasjon kvar 8. time m.t.p komplikasjoner Daglig gjennomskyll med Na.Cl Skift venekateter etter - maks 72 t.

5 Punksjonsstad og klargjæring
Bruk godt fylt/ palpabel vene, helst på handrygg eller overarm Vel fortrinnsvis Y-vene Unngå vene ved ledd, nær arteriar og djupe vener, i albue, på føter og nedanfor områder med flebitt.

6 Klargjæring Førebuing: Kanylestorleik:
Ev. be pas. opne og lukka handa nokre gonger Ev. senk armen ned, klapp / stryk varsamt Unngå venebrist ved klapping på huda hos eldre Ev. bruk varm klut i 20.min. Kanylestorleik: Val etter formål, infusjonsvæske og venestorleik og tilstand. Bruk tynnest muleg kanyle.

7 Utstyr Venekanyle 1.0 – 1.4 m.m. (vaksne)
Ev. lokalbedøvingskrem til barn eller ved behov. Steril bandasje / kompress; Bandasje med splitt ( Veca – C) Sterile kompressar over til koplingar og brønnar Staseslange Sterile tupfere Klorhexidinsprit 5 mg/ml Sterile proppar

8 Utstyr forts. Kanyleboks 3-vegskran
Cellestoff /plast, Vaskeklut / handklede Eingongshanskar 10ml. Sprøyte, ev. 2 ml. sprøyte NaCl.0.9% m/ opptrekkskanyle til gjennomskyll. Ev. Heparin 100 IE/ml.0.5 – 1 ml. – følg avd. rutinar. Fikseringsbandasje

9 Gjennomføring v/ bruk av lokalbedøvingskrem – bør virke i minst 1t., ta av 10 min. før oppstart Legg cellestoff / vaskeklut el.l. under armen til pas. Ev. klipp / (barber) bort hår på den planlagde innstikkstaden Legg staseslangen 10 – 15 cm. over den planlagde innstikkstaden Ved venerulling legg staseslangen nær den planlagde innstikkstaden

10 Gjennomføring forts. Desinfiser feltet lufttørk i 30 sek.
Ta på hanskar Stram inn staseslangen Bruk trepunktsgrepet Fikser venen distalt ved å stramme huda rundt venen Vel innstikkstad 1-2 cm. nedanfor der spissen skal perforere vena. Punkter vena i ein vinkel på 15 grader ( tunnelering)

11 Gjennomføring forts. Før kanylen inn i vena;
Når det kjem blod føres kanylen ytterlegare inn 2-3 mm. Trekk stålkanylen tilbake og hold denne i ro mens kateteret settes på plass. Løys staseslangen Trykk ein finger mot huda over kateterspissen idet stålkanylen vert trekt ut / hold pas.´s arm heva.

12 Gjennomføring forts. Unngå å ta på kanylen, kast den umiddelbart i kanyleboks. Skyll med 10 ml. NaCl.0.9% Sett i propp og følg avd. rutinar vedr. bruk av Heparinlås. Ev. kople til infusjonssett / trevegskrane.

13 Gjennomføring forts. Fikser kateteret Legg spesialkompress over innstikkstaden og vingene Dekk til resten av kateteret med kompress Ev. dekk andre koplingar med steril kompress Bruk hensiktsmessig fikseringsbandasje Handhygiene Skriv signatur, kl.slett og dato på kurve.

14 Stell av PVK Handhygiene før og etter stell
Klargjer utstyr og vurder bruk; Eingongshanskar, Klorhexidinsprit 5 mg/ml, sterile tupfere, Splittbandasje, sterile kompressar til kopling, fikseringsbandasje Fjern den ytre bandasjen Kontroller innstikkstaden ; Palper forsiktig på bandasjen. Inspiser transparent bandasje Ved ømhet / uforklarlig feber – fjern indre bandasje.

15 Stell av PVK forts. Ved teikn på flebittt  fjern kateteret
Skift våt og tilsølt bandasje + dersom bandasjen sit laust Desinfiser huda og koplingane Legg på ny bandasje, fikser. Hald kateteret ope: Skyll med min.10 ml. NaCl 0.9% og / eller Heparinlås - følg avd. rutiner.

16 Seponer PVK når : Teikn til tromboflebitt (flebitt), infeksjon, ekstravasal infusjon PVK er 72 timar eller meir PVK er tett eller pas. kjenner smerter ved bruk PVK ikkje er i bruk

17 Fjerning av PVK Ev. steng slangeklemmen på infusjonssettet
Bruk reine hanskar Fjern fikseringsplaster Vurder behov for desinfisering av innstikkstaden Hald steril kompress/ tupfer over innstikkstaden utan å komprimere Trekk ut kateteret, kast det i avfallspose Komprimer i ca.2 min. samtidig som ein held ekstremiteten høgt. Fest kompress m. tape God handhygiene før og etter prosedyren Dokumentasjon

18 Komplikasjoner ved innleggelse / bruk av PVK
Hematom Vasovagal synkope Tromboflebitt Infeksjon Posttransfusjonsflebitt

19 Trevegskran Formål Forholdsreglar
Utstyr og framgangsmåte ved klargjering av trevegskran

20 Formål med trevegskrane
Fleire infusjonar kan gå samtidig Unngår forureining av PVK opning Unngår blodsøl

21 Forholdsreglar Handhygiene før klargjæring og bruk
Desinfiser opningane ved bruk. Bruk alltid nye sterile proppar ved fråkopling av infusjon/ injeksjon Lås skal liggja tildekka med steril kompress Skift kompress ved behov Observer mtp. luft og blod i lås og slange

22 Klargjæring av trevegskrane
Klargjær sterilt utstyr ; trevegskrane 10 cm, 2 stk. kompress 10 x10 cm, 5 ml. Sprøyte, NaCl 0.9 % m / opptrekkskanyle Trekk opp 3 ml. NaCl 0.9 %

23 Fylling av trevegskran
Fjern propp på eine løpet og koble til sprøyta Opne løp nr II, men la proppen stå att, det skal vera låst ”inn til pas.” Fyll begge løp, steng att løp nr.II med kompress Opne låsen inn til pas. og fyll slangen

24 Klargjæring forts. Observer og fjern evt. luft
Steng låsen ”inn til pas.” og etterfyll løpet. Lukk låsen med steril propp Kople til PVK hos pas. Dekk til koblingane med kompress

25 PVK - størrelsar Blå - klare væsker
Rosa - større mengder klare væsker / kort infusjonstid og ved parenteral ernæring Grønn- blodtransfusjon og ved større mengder væske Grå - kontrastvæsker ( rtg. ) Kvit - barn


Laste ned ppt "Perifert venekateter, PVK"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google