Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

In113, forel.notat. II objektadministrasjon. administrasjon via administrative program oppnår vi kontroll med objekt som skal administreres disse objekt.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "In113, forel.notat. II objektadministrasjon. administrasjon via administrative program oppnår vi kontroll med objekt som skal administreres disse objekt."— Utskrift av presentasjonen:

1 in113, forel.notat. II objektadministrasjon

2 administrasjon via administrative program oppnår vi kontroll med objekt som skal administreres disse objekt brukes i produksjon, men har en administrativ side som gjør de kontrollerbar kontroll med objekt? –overvåkning (lese tilstand) –justering (endre tilstand)

3 admin vs produksjon, konsekvenser? ytelse –aktiv: objekt og kontroller deler samme ressurser – objektet får redusert kvalitet –passiv: bruker ikke av ressursene som objektet er avhengig av – uendret kvalitet pålitelighet –bør ikke medføre driftsavbrudd

4 sameksistens komponent skal fjernes, repareres eller erstattes –komponenten skal samvirke med ”andre” –ved endring skal alle parter informeres avbruddsfrihet: endringen skjer uten at program må avbrytes vedlikeholdsfrihet: partene oppdager hverandre automatisk plug and play, hot swap... er begrep som brukes om avbruddsfri og vedlikeholdsfri komponentendring

5 standarder graden av vedlikeholdsfrihet og avbruddsfrihet øker år for år... fordi teknologien (know-how) stadig endres og kjente/aksepterte løsninger standardiseres bruk av standarder gjør at produsenter vet hva de kan forvente av komponenter fra andre relevante produsenter dette gjelder både programvare og maskinvare

6 administrerte objekt maskinvare program –brukerprogram sluttbrukere administrativt pers. –mellomvare –operativsystem –drivere –firmware prosesser (program som er under kjøring) data –brukerregister –systeminnstillinger –miljøvariable

7 maskinvare plug and play: –automatisk og avbruddsfri utbytting av maskinvare –forutsetter at både os og maskinvare kjenner den gjeldende standard for plug and play –os oppdager ”fremmede”, ukjente enheter –enheter oppdager andre enheter automatisk os må ha en driver for ytre enhet driver og ytre enhet snakker over en bus ytre enhet gir signal med interrupt og legger meldinger i hurtigminnet

8 samspill os og ytre enhet unik interruptkanal (IRQ) unikt meldingsområde i hurtigminne (I/O- område) unik Direct Memory Access (DMA) kanal for direkteoverføring mot minne os og ytre enhet må ”bli enig” –automatisk (som i pNp) –manuelt (kan medføre avbrudd)

9 programadministrasjon programregister –program (navn, versjon, rolle, ansvarlig, bruksrett, lisensdata, leverandør) endringsbehov –nye program –ny versjon av eksisterende program bytte ut eksisterende beholde eksisterende, legge til ny versjon (kan velge hvilken versjon de vil bruke) innsynsbehov –statistikk om bruk og kvalitet

10 programendring program skal fungere i produksjon nye/endrede program –tilførte eller forbedrede funksjoner utføres tilsynelatende greit –... i det skjulte kan det gjøre skadearbeid vond vilje, med hensikt ikke tilsiktet, menneskelig feil

11 sikring –bruk sertifisert og signert kode –kjenn kodens avsender –test utenfor produksjonssystem –dokumenter hensikt, metode og testresultat

12 dataendring programmene benytter data i sitt arbeide feil i data kan styre programmene i utilsiktet retning som for program: –importer kun sertifisert og signerte data –test før dataendringene iverksettes, innlemmes i produksjon –dokumenter hensikt, metode og testresultat

13 data:miljøvariable definisjonstidspunkt? –systemvariable: ved oppstart –brukerens variable: ved innlogging bruk –program leser variablene når de starter –endring i variabler oppfanges ikke av program som allerede er i gang –i enkelte os vil endringer i variabler ikke bli synlig før neste oppstart hhv. innlogging (wnt,w2k)

14 eks. data:miljøvariabler system –Path: Liste med kataloger der program ligger –SystemRoot: Katalog der os ligger –Processor_Architecture bruker –UserName: kontonavn for den innloggede –HomeDrive: katalogbokstav for hjemmekat. –HomePath: katalognavn for hjemmekat.

15 data:innstillinger innstillinger til system, brukere og program ligger stort sett samlet i domenet maskiner har også endel lokale innstillinger som ligger lagret lokalt w2k: active directory, windows registry

16 data:krasjdump os kan krasje, meget uheldig da det avbryter alt pågående arbeide, noe vil gå tapt å vite at krasj har inntruffet & forstå årsaken er viktig, så en kan be os om å varsle, logge eller krasjdumpe (kopi av tilstand i aktive prosesser) krasjdump: hele hurtigminnet + swap kopieres til fil før maskinen avslutter (må ha plass) – denne kan en inspisere i ettertid, evt. sende til leverandør

17 prosessadmin prosess er program under utførelse, kjøring kjøringen krever –behandlingstid hos prosessor –plass i hurtigminnet os har flere prosesser i gang –”kjemper om” behandlingstid –”kjemper om” hurtigminnet

18 innsyn –ytelse, hvor raskt prosessene skrider frem –gj.sn. utnyttelsesgrad av prosessor, minne endring –endre prioritering mellom prosessene – forutsatt at dette gir endring i faktisk fordeling under kjøringen –endre kapasitet i prosessor/minne, swap

19 sideutskifting paging: –program deles inn i sider (pages) –RAM har bare de som er mest aktuelle for kjøring –RAM er en cache i forhold til prosessor swapområde, swapfil –hvis RAM er full benyttes avsatt del av harddisk –full RAM betyr at sider skiftes ut til swap (sideutskifting, page-out), relater til generell cache-out –swap er, konseptuelt, en cache i forhold til disk

20 virtuelt minne prosess har sitt eget adresserom som han er opptatt av mange prosesser samtidig, hver har sitt eget adresserom os plasserer hver prosess i hurtigminne og omformer prosessens internadresse til en faktisk adresse i hurtigminnet dette isolerer prosessene fra hverandre

21 swapfil størrelse –settes ved installering av os, default 1.5*RAM –trinnvis økning etter behov (kan gi fragmentering og meget uheldig økning i aksesstid) plassproblem: spre swapfil på flere disker

22 utnyttelse god utnyttelse? –prosessor er stort sett opptatt (betyr at noen venter!?) –minne er stort sett fullt (mye sideutskifting (page-out, cache-out) til swapområde?) god plass? –unngår mye venting –thrashing: når os bruker mesteparten av tiden til paging menneskebasert fininnstilling dyrere enn ”rå” maskinkraft – ofte rimeligere å overdimensjonere!

23 arbeidsgang innlogging gir sesjonsbestyrer fra sesjonsbestyrer kan administrative program startes for en gitt funksjon (mål) kan det finnes flere administrative program, altså mange ”veier til målet”. utføre arbeid med valgt program, test hvorvidt målet er nådd DOKUMENTER (mål, metode, testresultat) – som sagt før!!!!!

24 administrative program de fleste startes fra ”startmeny” (Windows: Ctrl-Esc) computer management console control panel

25 computer management console (cmc) Start:Programs:Administrative Tools:Comp... brukes for endel administrative funksjoner –fjernstyre maskiner i domenet –sende konsollmeldinger til påloggede brukere –eksportere informasjon til andre program verktøygrupper for kontroll med –maskin –lager –programvare, tjenester

26 control panel Start:Control Panel System Properties –General (litt om maskinvare, litt om os) –Network (systemets unike adresse og domenetilhørighet) –Hardware (lage profilmeny; kun en aktiv) –User Profiles (brukeres profiler, tas opp senere) –Advanced (ytelse, miljøvariabler, boot/shutdown/krasj)

27 device manager cmc:System Tools:Device Manager viser alle device (ytre enheter) og tilstand os må ha en driver for hvert device typiske logiske endringer –ny/endret driver for et device –install, uninstall: logisk fjerning –enable, disable: logisk ”av/på”


Laste ned ppt "In113, forel.notat. II objektadministrasjon. administrasjon via administrative program oppnår vi kontroll med objekt som skal administreres disse objekt."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google