Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oppgåve 31E VID vår 2003 Utført av Andrè Høyset som er tilsett som IT-leiar hjå oppdragsgjevar, Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane Student har også vore.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oppgåve 31E VID vår 2003 Utført av Andrè Høyset som er tilsett som IT-leiar hjå oppdragsgjevar, Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane Student har også vore."— Utskrift av presentasjonen:

1 Oppgåve 31E VID vår 2003 Utført av Andrè Høyset som er tilsett som IT-leiar hjå oppdragsgjevar, Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane Student har også vore kontaktperson hjå oppdragsgjevar Formål med oppgåva er å dokumentere bakgrunn og definere krav for å innføre eit integrert løn og personalsystem for Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane

2 Om Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane
Eit lokalruterederi i Sogn og Fjordane Kjerneområde: Drift av ferjer i Sogn og Fjordane Drift av snøggbåtar Sogn og Fjordane Drift av snøggbåtar mellom Sogn og Fjordane og Bergen Omlag 550 tilsette, av desse ca 65 i administrasjon

3 Om Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane
Eigd av Fjord1 Nordvestlandske Som eig fleire busselskap og rederiet MRF som har same kjerneområde innafor snøggbåt og ferje som Fylkesbaatane

4 Oppgåva går ut på: Definere kravspesifikasjon for løn og personalsystem Lage brukerdokumentasjon for personaldel i Movex Explorer Utarbeide Forstudierapport Lage dokumentasjon for IT-avdeling på installasjon av Movex Explorer Lage dokumentasjon på bruk av Movex Explorer

5 Oppgåva går ut på: Før studentoppgåve blei definert hadde Fylkesbaatane valt Intentia AB sitt system Movex men uten definert kravspesifikasjon som er laga i denne oppgåva Oppgåva har også til hensikt å dokumentere prosessen hjå Fylkesbaatane og bakgrunn Oppgåva skal også vere eit hjelpemiddel for andre selskap i Fjord1 konsernet som skal utvikle personaladministrative system Oppgåva inneheld også eit stort nytt element: Kapitel 4 i kravspesifikasjon er definering av krav til utvidelse av system til å gjelde elektronisk føring av timelister på farty

6 Eg valde denne oppgåva fordi:
Eg kunne kople denne oppgåva til mitt daglege virke hjå oppdragsgjevar Prosjektgruppa hjå Fylkesbaatane har ikkje hatt resurssar til å utarbeide omfattande dokumentasjon så grundig som det er gjort i oppgåva Utarbeide spesifikasjon til elektronisk timeføring og eksport av personaldata til farty Nye medarbeidarar i Fylkesbaatane som skal jobbe innafor personalområde både strategisk og operativt vil raskt kunne sette seg inn i kva prosessar som systemet skal løyse

7 Følgende verkty er brukt i oppgåva
Ms-Word 2002 Adobe Photoshop Elements Visual Basic 6.0 Notes Designer R5 Movex Explorer Internet Explorer Ms-Powerpoint 2002

8 Gjennomføring Visual Basic blei brukt til å definere skjermbilde for personaldel av system, desse er presentert over fire sider i kravdokument. Vidare nytta eg Notes Designer til å lage skjermbilde på applikasjon som er tiltenkt farty, desse er presentert i kapitel 4 Adobe blei brukt til å redigere skjermbilde frå Mover Explorer i brukardokumentasjon. Alle dokument er skrive i Word Powerpoint 2002 er brukt til å presentere oppgåva.

9 Gjennomføring Først utarbeida Forstudierapport
Byrja på kravspesifikasjon, denne er blitt jobba med heile tida i prosjektperioden Har heile vegen også brukt tid på å lese Sjøfartsdirektoratet / IMO sine krav til kompetanse på sertifikatpliktig personell Sette meg så grundig inn i programmet Movex Explorer, så blei brukardokumentasjon utarbeida

10 Resultat Fylkesbaatane har fått full brukardokumentasjon på personal system Bakgrunn for oppstart av nytt løn og personalsystem er grundig dokumentert og oppgåver som skal løysast i system Andre selskap i Fjord1 konsernet kan bruke oppgåva til utvikling av personaladministrative system Det er i kapitel 4 fullstendig kravspesifikasjon for innføring av elektronisk timeliste registrering inkludert beskrivelse for eksport av personaldata til farty

11 Vegen vidare Vidare arbeid er no å få fullført prosjekt hjå arbeidsgjevar dette gjeld: Skrive ferdig brukardokumentasjon Starte nytt elektronisk timeregistreringsprosjekt ref kapitel 4 Lage fleire rapportar i rapportgenerator Ha opplæring på referansegruppe i system, det som er relevant for leiinga Utvikle personaldel vidare med administrasjon av frikort og påskjønning Ha nytt kurs for daglege brukarar av system Presentere system for andre selskap


Laste ned ppt "Oppgåve 31E VID vår 2003 Utført av Andrè Høyset som er tilsett som IT-leiar hjå oppdragsgjevar, Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane Student har også vore."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google