Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oppgåve 31E VID vår 2003 Utført av Andrè Høyset som er tilsett som IT-leiar hjå oppdragsgjevar, Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane Student har også vore.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oppgåve 31E VID vår 2003 Utført av Andrè Høyset som er tilsett som IT-leiar hjå oppdragsgjevar, Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane Student har også vore."— Utskrift av presentasjonen:

1 Oppgåve 31E VID vår 2003 Utført av Andrè Høyset som er tilsett som IT-leiar hjå oppdragsgjevar, Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane Student har også vore kontaktperson hjå oppdragsgjevar Formål med oppgåva er å dokumentere bakgrunn og definere krav for å innføre eit integrert løn og personalsystem for Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane

2 Om Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane Eit lokalruterederi i Sogn og Fjordane Kjerneområde: Drift av ferjer i Sogn og Fjordane Drift av snøggbåtar Sogn og Fjordane Drift av snøggbåtar mellom Sogn og Fjordane og Bergen Omlag 550 tilsette, av desse ca 65 i administrasjon

3 Om Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane Eigd av Fjord1 Nordvestlandske Som eig fleire busselskap og rederiet MRF som har same kjerneområde innafor snøggbåt og ferje som Fylkesbaatane

4 Oppgåva går ut på: Definere kravspesifikasjon for løn og personalsystem Lage brukerdokumentasjon for personaldel i Movex Explorer Utarbeide Forstudierapport Lage dokumentasjon for IT-avdeling på installasjon av Movex Explorer Lage dokumentasjon på bruk av Movex Explorer

5 Før studentoppgåve blei definert hadde Fylkesbaatane valt Intentia AB sitt system Movex men uten definert kravspesifikasjon som er laga i denne oppgåva Oppgåva har også til hensikt å dokumentere prosessen hjå Fylkesbaatane og bakgrunn Oppgåva skal også vere eit hjelpemiddel for andre selskap i Fjord1 konsernet som skal utvikle personaladministrative system Oppgåva inneheld også eit stort nytt element: Kapitel 4 i kravspesifikasjon er definering av krav til utvidelse av system til å gjelde elektronisk føring av timelister på farty Oppgåva går ut på:

6 Eg valde denne oppgåva fordi: Eg kunne kople denne oppgåva til mitt daglege virke hjå oppdragsgjevar Prosjektgruppa hjå Fylkesbaatane har ikkje hatt resurssar til å utarbeide omfattande dokumentasjon så grundig som det er gjort i oppgåva Utarbeide spesifikasjon til elektronisk timeføring og eksport av personaldata til farty Nye medarbeidarar i Fylkesbaatane som skal jobbe innafor personalområde både strategisk og operativt vil raskt kunne sette seg inn i kva prosessar som systemet skal løyse

7 Følgende verkty er brukt i oppgåva Ms-Word 2002 Adobe Photoshop Elements Visual Basic 6.0 Notes Designer R5 Movex Explorer Internet Explorer Ms-Powerpoint 2002

8 Gjennomføring Visual Basic blei brukt til å definere skjermbilde for personaldel av system, desse er presentert over fire sider i kravdokument. Vidare nytta eg Notes Designer til å lage skjermbilde på applikasjon som er tiltenkt farty, desse er presentert i kapitel 4 Adobe blei brukt til å redigere skjermbilde frå Mover Explorer i brukardokumentasjon. Alle dokument er skrive i Word 2002. Powerpoint 2002 er brukt til å presentere oppgåva.

9 Gjennomføring  Først utarbeida Forstudierapport  Byrja på kravspesifikasjon, denne er blitt jobba med heile tida i prosjektperioden  Har heile vegen også brukt tid på å lese Sjøfartsdirektoratet / IMO sine krav til kompetanse på sertifikatpliktig personell  Sette meg så grundig inn i programmet Movex Explorer, så blei brukardokumentasjon utarbeida

10 Resultat  Fylkesbaatane har fått full brukardokumentasjon på personal system  Bakgrunn for oppstart av nytt løn og personalsystem er grundig dokumentert og oppgåver som skal løysast i system  Andre selskap i Fjord1 konsernet kan bruke oppgåva til utvikling av personaladministrative system  Det er i kapitel 4 fullstendig kravspesifikasjon for innføring av elektronisk timeliste registrering inkludert beskrivelse for eksport av personaldata til farty

11 Vegen vidare  Vidare arbeid er no å få fullført prosjekt hjå arbeidsgjevar dette gjeld:  Skrive ferdig brukardokumentasjon  Starte nytt elektronisk timeregistreringsprosjekt ref kapitel 4  Lage fleire rapportar i rapportgenerator  Ha opplæring på referansegruppe i system, det som er relevant for leiinga  Utvikle personaldel vidare med administrasjon av frikort og påskjønning  Ha nytt kurs for daglege brukarar av system  Presentere system for andre selskap


Laste ned ppt "Oppgåve 31E VID vår 2003 Utført av Andrè Høyset som er tilsett som IT-leiar hjå oppdragsgjevar, Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane Student har også vore."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google