Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lasse Simonsen VI Culpa-ansvaret Lasse Simonsen. Målet Prosessen Debitor Resultatforpliktelser Innsatsforpliktelse Forpliktelsestyper:

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lasse Simonsen VI Culpa-ansvaret Lasse Simonsen. Målet Prosessen Debitor Resultatforpliktelser Innsatsforpliktelse Forpliktelsestyper:"— Utskrift av presentasjonen:

1 Lasse Simonsen VI Culpa-ansvaret Lasse Simonsen

2 Målet Prosessen Debitor Resultatforpliktelser Innsatsforpliktelse Forpliktelsestyper:

3 Lasse Simonsen Direkte tap (negativt definert) Indirekte tap (positivt definert) Skillet mellom direkte og indirekte tap: Kontrollansvar Culpa

4 Lasse Simonsen A A Oppfyllelsen Culpa Culpa in contractu Culpa in contrahendo Forpliktelsene De to typer av culpa:

5 Lasse Simonsen Culpa in contrahendo: Avtale - Ikke ville makte å oppfylle - Formidling av uriktige opplysninger - Misligholdt opplysningsplikt Debitor kan bebreides pga Det innholdet kontrakten fikk.

6 Lasse Simonsen Culpa in contractu: A Bebreidelse for gjennomføringen av avtalen

7 Lasse Simonsen Spørsmålet om alternativ handlemåte: ? Faktisk handlemåte (oppfyllelsessvikt) Alternativ handlemåte (kontraktoppfyllelse) Profesjonsutøver (bevisbyrden) Årsaks- sammenheng Burde debitor foretatt en alternativ handling? Rimelig grunn for faktisk handlemåte? - Relativt faste regler eller sedvane for opptreden Disse reglene mv skal følges - Ingen faste regler eller sedvane Konkret helhetsvurdering av situasjonen

8 Aktsomhetsnormen Profesjonsansvar – faglig norm Generell norm Konkret anvendelse Streng norm Normen som unnskyldningsgrunn Fleksibel norm Lasse Simonsen

9 Optimal atferd (yrkesetiske normer) Uforsvarlig atferd Slingringsmonn Rt 1995 side 1350 (side 1356) ”Likevel er det et visst spillerom før atferd som kan kritiseres, må anses som erstatningsbetingende uaktsomhet.”

10 Lasse Simonsen Utførelses- tidspunktet Påberopelses- tidspunktet Årsaken Kunnskapsutviklingen (synbarhetsgrensen) Tid Kunnskap Utviklingsrisikoen: Manglende kunnskap

11 Lasse Simonsen D D KmKm KmKm K K Kontraktbrudd forårsaket av kontraktmedhjelper Hovedforholdet Underforholdet Identifikasjon:

12 Lasse Simonsen D D Y K K D D Y K K Km Formålet med identifikasjonsregler: Culpa

13 Lasse Simonsen Avtale Oppfyllelse Kontraktinngåelses- medhjelpere Kontraktoppfyllelses- medhjelpere Kontraktmedhjelpere:

14 Lasse Simonsen A A B B C C Krav Ansettelse A A B B C C Krav Avtale Kontraktbrudd Avtalens norm Samfunnets alm. normer (1) Skl § 2-1 Arbeidsgiveransvaret (2) Kontraktmed- hjelperansvaret Skade (integritetskrenkelser)

15 Avtale Tidligere medhjelpers culpa Retroaktiv identifikasjon – Rt 1982 side 1357 (identifikasjon med medhjelperes handlinger før avtalen er inngått) Kontraktmedhjelpers culpa Lasse Simonsen


Laste ned ppt "Lasse Simonsen VI Culpa-ansvaret Lasse Simonsen. Målet Prosessen Debitor Resultatforpliktelser Innsatsforpliktelse Forpliktelsestyper:"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google