Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

VI Culpa-ansvaret Lasse Simonsen Lasse Simonsen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "VI Culpa-ansvaret Lasse Simonsen Lasse Simonsen."— Utskrift av presentasjonen:

1 VI Culpa-ansvaret Lasse Simonsen Lasse Simonsen

2 Resultatforpliktelser
Forpliktelsestyper: Resultatforpliktelser Innsatsforpliktelse Målet Prosessen Debitor Lasse Simonsen

3 Skillet mellom direkte og indirekte tap:
(positivt definert) Direkte tap (negativt definert) Kontrollansvar Culpa Lasse Simonsen

4 De to typer av culpa: Oppfyllelsen Forpliktelsene A Culpa Culpa in
contrahendo Culpa in contractu Culpa Lasse Simonsen

5 Culpa in contrahendo: Avtale Debitor kan bebreides pga
Det innholdet kontrakten fikk. Ikke ville makte å oppfylle Formidling av uriktige opplysninger Misligholdt opplysningsplikt Lasse Simonsen

6 for gjennomføringen av avtalen
Culpa in contractu: Bebreidelse for gjennomføringen av avtalen A Lasse Simonsen

7 ? Spørsmålet om alternativ handlemåte: Faktisk handlemåte
- Relativt faste regler eller sedvane for opptreden Disse reglene mv skal følges - Ingen faste regler eller sedvane Konkret helhetsvurdering av situasjonen Faktisk handlemåte (oppfyllelsessvikt) Rimelig grunn for faktisk handlemåte? Årsaks- sammenheng ? Profesjonsutøver (bevisbyrden) Alternativ handlemåte (kontraktoppfyllelse) Burde debitor foretatt en alternativ handling? Lasse Simonsen

8 Aktsomhetsnormen Profesjonsansvar – faglig norm Generell norm
Konkret anvendelse Streng norm Normen som unnskyldningsgrunn Fleksibel norm Lasse Simonsen

9 Optimal atferd (yrkesetiske normer) Slingringsmonn Uforsvarlig atferd
Rt 1995 side 1350 (side 1356) ”Likevel er det et visst spillerom før atferd som kan kritiseres, må anses som erstatningsbetingende uaktsomhet.” Optimal atferd (yrkesetiske normer) Slingringsmonn Uforsvarlig atferd Lasse Simonsen

10 Kunnskapsutviklingen
Utviklingsrisikoen: Kunnskap Kunnskapsutviklingen (synbarhetsgrensen) Årsaken Manglende kunnskap Tid Utførelses- tidspunktet Påberopelses- tidspunktet Lasse Simonsen

11 forårsaket av kontraktmedhjelper
Identifikasjon: D Hovedforholdet K Underforholdet forårsaket av kontraktmedhjelper Kontraktbrudd Km Lasse Simonsen

12 Formålet med identifikasjonsregler:
Culpa Km Y Y Km Km Culpa Lasse Simonsen

13 Kontraktoppfyllelses-
Kontraktmedhjelpere: Avtale Oppfyllelse Kontraktinngåelses- medhjelpere Kontraktoppfyllelses- medhjelpere Lasse Simonsen

14 A C B A C B (1) Skl § 2-1 Arbeidsgiveransvaret Krav Ansettelse
Skade (integritetskrenkelser) Ansettelse B Samfunnets alm. normer Krav (2) Kontraktmed- hjelperansvaret Avtalens norm A C Kontraktbrudd Avtale B Lasse Simonsen

15 Tidligere medhjelpers
Retroaktiv identifikasjon – Rt 1982 side 1357 (identifikasjon med medhjelperes handlinger før avtalen er inngått) Avtale Tidligere medhjelpers culpa Kontraktmedhjelpers culpa Lasse Simonsen


Laste ned ppt "VI Culpa-ansvaret Lasse Simonsen Lasse Simonsen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google