Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hva skjer? Utviklingssenter for sykehjem i Østfold v/FoU-leder Elisabeth Østensvik.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hva skjer? Utviklingssenter for sykehjem i Østfold v/FoU-leder Elisabeth Østensvik."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hva skjer? Utviklingssenter for sykehjem i Østfold v/FoU-leder Elisabeth Østensvik

2 Satsningsområder 2015 (noen)

3 Implementering av VIPS - praksismodell og livsfortellinger Bakgrunn VIPS – Rammeverket (Dawn Brooker, 2007) er en oppsummering av alle sidene ved personsentrert omsorg basert på teorien til Tom Kitwood (1997) Demensomsorgens VIPS er en modell for å implementere og opprettholde personsentrert omsorg i sykehjemsavdelinger og hjemmetjenester. VIPS praksismodell - en del av et nasjonalt utviklingsprogram for miljøbehandling i demensomsorgen i regi av Nasjonal kompetansetjeneste for Aldring og helse Resultater fra et pilotprosjekt -inkludert studenter -ved to avdelinger på et sykehjem i Fredrikstad i 2013/2014- et samarbeidsprosjekt med Høgskolen i Østfold Røsvik,J. Development, evaluation and the effects of the VIPS practice model for the person-centred care of patients with dementia. An intervention study in Norwegian nursing homes. 2014 3

4 VIPS – praksismodell V – Verdi: alle mennesker har samme verdi, uavhengig av alder og kognitiv funksjon I – Omsorgen er Individuelt tilrettelagt (Er omsorgen tilrettelagt ut fra personens spesielle historie og personlighet, fysisk og psykisk helsetilstand og sosiale ressurser?) P – Ta Perspektivet til personen med demens – hva opplever han egentlig (Tar vi hensyn til hans opplevelse av verden?) S – Støttende sosialt miljø (fellesskap er viktig i alle menneskers liv)

5 Fagmøtet i VIPS – praksismodell Fagmøtet er et fast møte med fast struktur hvor de som jobber i avdelingen har faste roller. Ressursperson (RP) leder møtet Primærkontakt (PK) redegjør for situasjonen / pasientens perspektiv Vurdering av situasjonen ved hjelp av indikatorene i VIPS Drøfting av tiltak Oppsummering – bli enige om et eller flere tiltak. Dokumentasjon og dato for evaluering. 1 gang pr uke

6 Implementering av VIPS - praksismodell og livsfortellinger Alle 25 sykehjemsavdelinger i etat omsorgssentre i Fredrikstad kommune skal innføre VIPS- praksismodell for personsentrert omsorg. 6 2 dagers kurs i regi av Aldring og Helse for opplæring/sertifisering 1-2 dagers kurs for 25 ressurspersoner Kursholdere 3 timers kurs for alle ansatte ca 1000 personer - Februar 2015 - Prosjektleder 50 % april 2015 - Opplæring høsten 2015 - Fagmøter innføres - Statuskartlegging før oppstart - Evaluering etter intervensjon

7 Satsningsområder 2015 (noen)

8 E-læring – dokumentasjon helsehjelp Samarbeidsprosjekt Sarpsborg, Fredrikstad Høgskolen i Østfold – 2 årig Januar 2014- desember 2015 Målgruppe for kurset: sykepleier og vernepleierstudenter ansatte i kommunehelsetjenesten

9

10 Satsningsområder 2015 (noen)

11 Pådriver for bruk LCP i kommunehelsetjenesten Bistår med opplæring og veiledning Arrangerer fagdager i Østfold Omsorg for døende og deres pårørende (Liverpool Care Pathway- LCP) Prosjektleder Elisabeth Bjørnstad Karlsen 20 %

12 LCP - Fagdager 2015 Fagdag 6. mai -15 Fagdag i september – 15 Søkt midler om videreføring i 2016

13 Satsningsområder 2015 (noen)

14

15 Forebygging av fall - Læringsnettverk 2014-2015

16 Samling 3 Måloppnåelse, Presentasjon Videre planer Samling 2 Oppdatering Målsetting Fremdrift Presentasjon Samling 1 Opplæring Ledelses- forankring Utforme plan Tiltak i praksis Måle veiledning MÅL: forbedret praksis Læringsnettverk – en metode for å spre forbedringsarbeid Tiltak i praksis Måle veiledning Varighet ca 9 måneder

17

18 Riktig legemiddelbruk i sykehjem 18 Samling 14 april – ett år etter avsluttet læringsnettverk (14 kommuner)

19 Satsningsområder 2015 (noen)

20 ALERT i kommunehelsetjenesten Pilotprosjekt 2012 – 2013 med tilpasning av innholdet til kommunehelsetjenesten Kompetanseheving i observasjons og vurderingskompetanse Verktøy for vurdering av pasienten (MEWS) og for kommunikasjon (ISBAR) Opplæring av instruktører til å gjennomføre kursene (37 instruktører totalt) Hovedsatsning på instruktører helsehusene og KAD senger Behov for grunnleggende kompetanseheving i alle ledd i kommunehelsetjenesten

21 ALERT og H-HLR i Østfold - 2015 Utviklingssenter for sykehjem og Sykehuset Østfold Helsehuset i Fredrikstad ALERT og HLR ansvarlig Helsehuset i Sarpsborg ALERT og HLR ansvarlig Helsehuset i Halden ALERT og HLR ansvarlig Helsehuset i Moss ALERT og HLR ansvarlig Helsehuset i Askim ALERT og HLR ansvarlig 20 % stilling ALERT 20 % stilling HLR Helsehusene v/ALERT og H-HLR instruktørene skal tilby kurs i sitt helsehusdistrikt

22 H-HLR H-HLR – et kvalitetssikret hjerte-lunge redningskurs for helsepersonell fra Norsk Resuscitasjonsråd Opplæring av 4 instruktører ved hvert helsehus Skal tilby H-HLR kurs til kommuner i sitt helsehusdistrikt.

23 Sykehuset Østfold Fagdag for ALERT instruktører 10. juni Fagdag for HLR instruktører 11. juni 23

24 Satsningsområder 2015 (noen)

25 Et studiemateriale beregnet til bedriftsintern tverrfaglig opplæring i studiegrupper 2 årig kompetanseheving Demensomsorgens ABC Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse Kjersti Langli – Jørgensen i 20 %

26 Demensomsorgens ABC i Østfold USH har ansvar for å planlegge og gjennomføre oppstartsseminarer og fagseminarer for deltakerne i Demensomsorgens ABC i fylket. Hver deltakende kommune har en kontaktperson som teknisk tilrettelegger for seminarene. 15 av 18 av Østfolds kommuner har deltatt i Demensomsorgens ABC Totalt 658 ulike personer som ved utgangen av 2014 har gjennomført 1028 permer i studiegrupper og 990 permer er fullført med studiebevis. 96,3 % fullfører. 4 fagseminarer vår 2015 4 fagseminarer høsten 2015

27 elos@fredrikstad.kommune.no

28 Samarbeidsprosjekt med Høgskolen i Østfold 2013-2014

29 Bruddstatistikk Sykehuset Østfold 2013 2014 Hofte – og lårbensbrudd Aremark 5 Askim 31 Eidsberg 23 Fredrikstad 174 Halden 91 Hobøl 10 Hvaler 6 Marker 8 Moss 75 Rakkestad 18 Rygge 29 Råde 16 Sarpsborg 124 Skiptvet 6 Spydeberg 12 Trøgstad 18 Våler 8 SUMMER 654


Laste ned ppt "Hva skjer? Utviklingssenter for sykehjem i Østfold v/FoU-leder Elisabeth Østensvik."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google