Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forelesninger i Opphavsrett Disp. punkt 5.1-5.2 Professor dr. juris Ole-Andreas Rognstad.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forelesninger i Opphavsrett Disp. punkt 5.1-5.2 Professor dr. juris Ole-Andreas Rognstad."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Forelesninger i Opphavsrett Disp. punkt 5.1-5.2 Professor dr. juris Ole-Andreas Rognstad

3 Verksbegrepet Diskusjonen i nordisk opphavsrettsteori: –Forestillingen om verket som immaterielt gode (jf Kohler, Knoph) –Opplevelsesteorien (Ross, Bergström mfl) –Nyere teorier (Koktvedgaard, Karnell, Strömholm) Praktisk utgangspunkt: Alminnelig lovtolking

4 Kravene til åndsverk (jf Knoph) Frembringelse (jf ”skaper” i åvl § 1.1) på det litterære og kunstneriske område (jf annet ledd) av den art at det kan kalles et åndsverk –originalitets-/verkshøydekrav

5 ”Frembringelse” En virkelig åndsproduksjon; innsats av skapende åndsarbeide (jf Ot prp nr 26 (1959-50) s. 11-12) Ytre realitet - ”manifest” Menneskeskapt Også tilfeldige, ubevisste handlinger Intet krav om rettslig handleevne

6 ”Litterære, kunstneriske og vitenskapelige område” Først: Særlig om uttrykket ”vitenskapelige verk” Viktigste funksjon: Peker på retningen mht hva som beskyttes Men uttrykkene legges på strekk, jf dataprogrammer, databaser, tekniske tegninger Må kombineres med uttrykket ”åndsverk”

7 ”Litterære, kunstneriske og vitenskapelige område” (forts.) Litterære, kunstneriske og vitenskapelige åndsverk –litterære: skrifter, muntlige foredrag, kart, tekniske tegninger, dataprogrammer, databaser, –vitenskapelig: innenfor det vitenskapelige omr. –kunstnerisk: sceneverk, musikkverk, filmverk, fotografiske verk, billedkunst, bygningsverk, kunsthåndverk

8 Originalitetskravet ”Original og individuelt preget åndsvirksomhet” –Rt 1940 s. 327, Hallo Hallo –Rt 1962 s. 964, Wegners sybord –Rt 1997 s. 199, Cirrus Nærmere innhold: Relativt til verkstype Forskjell: engelsk originalitetsbegrep (”sweat of the brow”)

9

10 Forholdet originalitet/verkshøyde Koktvedgaard: Originalitet = skapende innsats. Verkshøyde = kvalitet. Norsk rettspraksis: Tilsynelatende likestilling –Rt 1997 s. 199, Cirrus –RG 1999 s. 330, MOCS (Borgarting)

11 Problem: Stilles kvalitetskrav? Utgangspunktet: Verkets art, ikke kvaliteten det kommer an på (Innst 1950 s. 10) Men glidende overgang originalitet/kvalitet, jf f.eks. funksjonell brukskunst Bør likevel fastholde utgangspunktet: Ingen kvalitetskrav

12 Språkverk Skrifter av alle slag, muntlige foredrag –en lang rekke forskjellige typer frembringelser Originalitetskravet: Rt 1997 s. 199, Cirrus: Ikke strengt Skjønnlitteratur, faglitteratur: Normalt uproblematisk Journalistikk: Grense mot fakta, Rt 1901 s. 877, Thinglæsningsbladet - intervjuer, NJA 1996 s. 712, JAS

13 Språkverk (forts.) Brev –NJA 1921 s. 579, Gustav Fröding - strenge krav –Kontrast: Stockholm Tingsrätt 1999, Ulf Lundell

14 Kunst/brukskunst - originalitetskrav Grense nedad - figurative frembringelser - særlig leketøy mv –NIR 1968 s. 323, Lykketroll

15

16 Møbelkunst og annen brukskunst Funksjonell brukskunst: Begrensede variasjonsmuligheter - mer inngående originalitetsvurdering –Rt 1962 s. 964, Wegner –RG 1994 s. 270, Tripp Trapp (Fredrikstad) –U 2001 s. 747 (H), Tripp Trapp –NIR 1968 s. 227, Smijernbeslag (Oslo) –NJA 1995 s. 164, Tunika

17

18

19

20 Arkitektur Både todimensjonalt (tegninger) og tredimensjonalt (bygningen), jf § 1 nr 9 Originalitetskravet –Noe sprikende uttalelser i praksis –Rt 1940 s. 48, Etasjeplaner –NIR 1985 s. 452, Mesterhus –NIR 1985 s. 453, Tyrolerhus - ”relativt strenge krav” –kravet varierer nok avhengig av type område

21 Kart/tekniske tegninger Litterære verk pga beskrivende art Skille arkitekttegninger/tekniske tegninger Originalitetskravet vanskelig –Rt 1997 s. 199, Cirrus - ”vanlig” vurdering –NJA 1998 s. 563, Byggemoduler - ”vanlig” vurdering men ikke spesielt høy terskel

22 Datamaskinprogrammer Hva er et datamaskinprogram? Kildekode/objektkode Hva vernes etter åvl.? Originalitetskravet Rettspraksis U 1993 s. 17, Tippesystemer (H) RG 1999 s. 330, MOCS (Borgarting) + en rekke førsteinstansdommer

23 Kvantitative krav? Utgangspunkt: Originalitetskravet Tittelbeskyttelse –U 1951 s. 725, ”Hvem ringer klokkerne for?” For lavt verkshøydekrav(?) Slagord –U 1932 s. 211, ”At købe sengeudstyr …” –U 1998 s. 138, ”I von Scholtens fodspor”

24 Skillet idé og form/uttrykk Utgangspunkt: Ideer kan ikke beskyttes, kun verkets form/uttrykk –Rt 1962 s. 964, Wegners sybord Bør brukes med forsiktighet - fare for feilslutninger –U 1999 s. 1762, ”Hvem vil bli millionær?” Mulig formulering: Abstrakte ideer beskyttes ikke, kun konkrete/materialiserte Særlig problem ved dataprogrammer: Algoritmeproblemet

25


Laste ned ppt "Forelesninger i Opphavsrett Disp. punkt 5.1-5.2 Professor dr. juris Ole-Andreas Rognstad."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google