Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Høgskolen i Oslo Oslomodellen: IKT integrert i allmennlærerutdanninga IKT’s rolle i lærerutdanningen, og spesifikt om IKT-faget Studiebesøk fra Göteborg.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Høgskolen i Oslo Oslomodellen: IKT integrert i allmennlærerutdanninga IKT’s rolle i lærerutdanningen, og spesifikt om IKT-faget Studiebesøk fra Göteborg."— Utskrift av presentasjonen:

1 Høgskolen i Oslo Oslomodellen: IKT integrert i allmennlærerutdanninga IKT’s rolle i lærerutdanningen, og spesifikt om IKT-faget Studiebesøk fra Göteborg 9 mai 2007 Vibeke Bjarnø, IKT-seksjonen Avdeling for lærerutdanning

2 Kunnskapsløftet (LK06) l Basiskompetansen – 5 ferdigheter som skal integreres i alle fag og på alle nivåer: –Å kunne regne –Å kunne uttrykke seg skriftlig –Å kunne uttrykke seg muntlig –Å kunne lese –Å kunne bruke digitale verktøy

3 Utviklingsprosjektets mål l Utvikle en lærerutdanning hvor studentene får nødvendige kunnskaper, ferdigheter og holdninger til bruk av digitale verktøy integrert i læring l Hva er digital kompetanse for en lærer: –Lære for å bruke –Bruke for å lære –Kunne integrere IKT som en naturlig del av elevers læring og hverdag Utvikle flerfagsdidaktikk med IKT

4 Noen av utfordringene l Hvordan sikre at ikke IKT blir redusert til kun et verktøy? l Utvikle en digital kompetanse som er mer enn en ferdighet/teknikk Behov for remediering Definere semantiske strukturer

5 Remediation IKT Norsk Didaktik Ny didaktikk Eks: - Responsskriving Tekstbehandler: Spor endringer Merknader Sammenligne og flette dokumenter Stave- og grammatikkkontroll LMS: Verktøy for å samskriving Diskusjonsforum Chat Blogg Wikier Metode for å skrive, lære å skrive: Grammatikk Ord og tekstkomposisjon Sjanger Fra symbol til lyd Responsskriving : Fokus på prosess mer enn produkt, Vygotsky, lære av interaksjon Hvorfor kollektiv læring? IKT som verktøy for kommunikasjon Opprinnelig didaktikk i norsk og IKT Digital tekstproduksjon relevant

6 Remediation IKT Matematikk Didaktik Ny didaktik Eks: Formeleditor og tegneverktøy i matematikk Tekstbehandler: Sette inn objekter Formeleditor Tegneverktøy: Lage bilder Raster og vektor grafikk Bildestørrelse Editere bilder Visualisere for barn Formler: Polynomiske uttrykk ( ) Marginale uttrykk (1/4) Bruken av likhetstegnet (=) Figurer: Tegne grafer og figurer Presise former for uttrykk: Behov for å utvikle oppgaver til elever I skolen Arbeide med symboluttrykk Opprinnelig didaktikk i Matematikk og IKT Digital formula editor and digital painting tool relevant

7 Definere semantiske strukturer l Kombinere obligatoriske fag med IKT l Utvikle lærerstudenters digitale kompetanse til å bli noe mer enn en teknisk ferdighet l Stimulere og motivere for: –konkret og abstrakt tenkning –Koble erfaring med handling – det semantiske nivået, nivået for mening –Eksempel: I kombinasjonen av norsk og IKT må lærerstudentene lære at IKT er mer enn de operasjonelle ferdighetene, som er underordnet det å skrive

8 Beskrive erfaring > termer > semantiske strukturer for det nye innholdet i allmennlærerutdanninga l Gjennom konkret og abstrakt dialog endrer innholdet karakter l Må beskrive erfaringene med IKT og læring for å finne ut hva som har endret – resulterer i termer som sammen danner en semantisk struktur l Endrer TEKST som et fenomen l Endrer KOMMUNIKASJON og SOSIAL interaksjon som fenomen l Endrer HUKOMMELSEN både individuelt og kollektivt (endrer vanene)

9 Organisering l Introduksjonsforelsninger l Nettbasert undervisningsopplegg Nettbasert undervisningsopplegg l Veiledning med noe undervisning på datarom l IKT-krav på andre fags eksamener En MATRISE-styrt utdanningMATRISE


Laste ned ppt "Høgskolen i Oslo Oslomodellen: IKT integrert i allmennlærerutdanninga IKT’s rolle i lærerutdanningen, og spesifikt om IKT-faget Studiebesøk fra Göteborg."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google