Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tid før løslatelse fra varetekt og dom (Kriminalomsorgens årsstatistikk 2008) 44 % løslatt innen 30 dager 75 % løslatt innen 90 dager 85 % løslatt innen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tid før løslatelse fra varetekt og dom (Kriminalomsorgens årsstatistikk 2008) 44 % løslatt innen 30 dager 75 % løslatt innen 90 dager 85 % løslatt innen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tid før løslatelse fra varetekt og dom (Kriminalomsorgens årsstatistikk 2008) 44 % løslatt innen 30 dager 75 % løslatt innen 90 dager 85 % løslatt innen 6 måneder 93 % løslatt innen ett år 594 personer løslatt mellom 1 og 5 år 50 personer løslatt mellom 5 og 10 år 2 personer løslatt etter 10 år eller mer

2 Den gamle pønologien Fokus: Individet behandles og rehabiliteres gjennom straffen Mål: Personlig endring og reintegrering, sosial endring Samfunnets ansvar

3 Den nye pønologien Feeley og Simon (1992) The new penology. (referert til hos Andersson, Carlen & Worrall og Dullum) Bauman (2000): Social uses of law and order Fokus: kontroll, administrasjon, av individ som kan være farlige. Mål: passifisering, inkapasitering

4 Fokus på indre fremfor ytre årsaker til kriminalitet Selvdisiplin, eget ansvar for endring fremfor ytre, sosiale, årsaker til kriminalitet Andersson: kognitiv terapi Carlen & Worrall: ”[F]rom prison reform til prisoner reform” Innsatte møtes ut fra sin kriminalitet.Kriminalomsorgens program rettes mot rusmisbruk, volds- og sedelighetskriminalitet

5 Fokus på den enkeltes risiko for ny kriminalitet og kontroll for å hindre det Høyrisikogruppen for ny kriminalitet: De ”svake”, gjengangerne, med korte dommer og en vanskelig sosial situasjon De ”sterke” med lengre dommer for organisert kriminalitet Castel (1991): Profil på bakgrunn av enkelte trekk fremfor å se hele mennesket. Kontroll for å hindre fremtidig kriminalitet tross menneskelige kostnader

6 Mellomgruppen blir mål for hjelp Andersson ( ref Feeley og Simon): Innsatsen konsentreres om ”mellanriskgruppen” I Norge vil disse langt lettere enn de andre få utslusing og prøveløslatelse. Mens dette ville være fornuftige ordninger for alle, får noen dette ikke i det hele tatt, eller sent i soningen, og dermed en mer krevende løslatelse.

7 Nye mål på suksess (Feeley og Simon) Residiv tidligere sett som at kriminalomsorgen har mislykkes. Nå sees tilbakeføring til fengsel i prøveløslatelsesperioden som tegn på kontrollsuksess. Kriminalomsorgen måler sin suksess ut fra interne mål som grad av kapasitetsutnyttelse, produserte fangedøgn. Ikke reintegrering. Økonomistyring. Innsparing (Norge: Færre fremstillinger)

8 Løslatelse og ideologisk tilknytning Cohen og Taylor så på mestringsmåter under kriminell karriere og soning. Ideologi i USA i 1970- årene hos innsatte borgerrettsforkj og Vienamdesertører ble en støtte for noen innsatte. Norske eksempel: Innsatte motstandsfolk under andre verdenskrig. Innsatte som får en sterk religiøs- eller livssynsoverbevisning. Overordnet mening gir hjelp under soning, fører til ære og sosial tilknytning ved løslatelse, men hindrer ikke konsekvenser av soning, for eks psykisk og materielt.


Laste ned ppt "Tid før løslatelse fra varetekt og dom (Kriminalomsorgens årsstatistikk 2008) 44 % løslatt innen 30 dager 75 % løslatt innen 90 dager 85 % løslatt innen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google