Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forelesninger i Opphavsrett Disp. punkt 5.3-5.4 Professor dr. juris Ole-Andreas Rognstad.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forelesninger i Opphavsrett Disp. punkt 5.3-5.4 Professor dr. juris Ole-Andreas Rognstad."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Forelesninger i Opphavsrett Disp. punkt 5.3-5.4 Professor dr. juris Ole-Andreas Rognstad

3 Verkstypene; kategorisering Oppregningen i åvl. § 1 annet ledd – ikke uttømmende Betydningen av kategorisering –Mange av lovens regler gjelder alle verkstyper –Men flere regler har særregulering for spesifikke typer verk Eks.: Åvl. §§ 12, 19, 21, 23, 24, 39 f)-i) For øvrig: Verkshøydevurderingen kan være relativ til hvilken verkstype det er tale om

4 Språkverk Skrifter av alle slag, muntlige foredrag –en lang rekke forskjellige typer frembringelser Originalitetskravet: Rt 1997 s. 199, Cirrus: Ikke strengt Skjønnlitteratur, faglitteratur: Normalt uproblematisk Journalistikk: Grense mot fakta, Rt 1901 s. 877, Thinglæsningsbladet - intervjuer, NJA 1996 s. 712, JAS

5 Språkverk (forts.) Brev –NJA 1921 s. 579, Gustav Fröding - strenge krav –Kontrast: Stockholm Tingsrätt 1999, Ulf Lundell

6 ”Ren kunst” Tradisjonelt: Skille mellom ”ren” og ”anvendt” kunst –i dag: skillet mer diffust; utvikling fra funksjonell brukskunst til skulpturelt kunsthåndverk ”Ren kunst” og mye av dagens kunsthåndverk: Originalitetskravet uproblematisk –Eksperimentell kunst: Visse problemer

7 ”Ren kunst” (forts.) Grense nedad - figurative frembringelser - særlig leketøy mv –NIR 1968 s. 323, Lykketroll

8

9 Møbelkunst og annen brukskunst Funksjonell brukskunst: Begrensede variasjonsmuligheter - mer inngående originalitetsvurdering –Rt 1962 s. 964, Wegner –NIR 1968 s. 227, Smijernbeslag (Oslo)

10

11

12 Sceneverk Skapende sceneverk med beskyttelse (jf åvl § 1 nr 3): Skuespill, hørespill, operaer, operetter, musicals, ballett, revyoppsetninger mv. – HR-dom 21/9 2007 – ”Huldra i Kjosfossen” Skille sceneverk: Utøvende kunst –Utøvende kunstnere beskyttes av § 42; skuespillere, operasangere –Teaterregi: Utøvende kunst, jf. Ot. prp. nr. 26 (1959-60) s. 13 – diskutabelt i dag

13 Filmverk Film=levende bilder: ”moving pictures” Originalitetskravet –grense mot ren registrering av handlingsforløp –men redigering: fort verkshøyde Kategoriseringsspørsmål

14 Fotografiske verk Fotografi: Stillbilder - ”bilde som er blitt til ved lysbølgers naturlige innvirkning på lysfølsomt materiale” Fotografiske verk: Ny verkskategori (1995) Originalitet/verkshøyde: Vanlige krav Grense mot kunstverk

15 Musikkverk Lite rettspraksis, jf de kollektive organisasjonenes rolle Definisjon: ”Musikalske komposisjoner med og uten tekst” Toneforløp - grense nedad mot ren lyd Originalitetskravet - neppe strengt fsa første komposisjon –Se NJA 2002 s. 178 (”Tala om vart du skall resa”) Bearbeidelser (arrangementer) - skal nok mer til

16 Arkitektur Både todimensjonalt (tegninger) og tredimensjonalt (bygningen), jf § 1 nr 9 Originalitetskravet –Noe sprikende uttalelser i praksis –Rt 1940 s. 48, Etasjeplaner –NIR 1985 s. 452, Mesterhus –NIR 1985 s. 453, Tyrolerhus - ”relativt strenge krav” –kravet varierer nok avhengig av type område

17 Kart/tekniske tegninger Litterære verk pga beskrivende art Skille arkitekttegninger/tekniske tegninger Originalitetskravet vanskelig –Rt 1997 s. 199, Cirrus - ”vanlig” vurdering –NJA 1998 s. 563, Byggemoduler - ”vanlig” vurdering men ikke spesielt høy terskel –NJA 2004 s. 149, Välinge

18 Datamaskinprogrammer Definisjoner: Noe som ”gjør det mulig å styre en datamaskin i detalj”; ”et sett instruksjoner skrevet i et kunstig språk”, NOU 1986:18 Alternativt: ”Instruksjoner som i endelig form fremtrer som tallkoder og som er beregnet på å aktivere de regneoperasjoner som en datamaskin kan gjennomføre Hva vernes? - kildekode/forberedende designmateriale

19 Datamaskinprogrammer (forts) Originalitetskravet –Konkret vurdering –U 1993 s. 17, Tippesystemer - ”dobbeltfrembringelsessynspunkt” –RG 1999 s. 330, MOCS –dom av Sandfjord byrett, 13/4-00, Markus Data

20 Databaser (sammenstillinger) Databaser - definisjon Beskyttes som verk hvis originalitetskravet er oppfylt, ellers etter § 43 Rettspraksis –Eidsivating lagmannsrett 1955, Jernbanekalender - ikke verkshøyde –NJA 1995 s. 256, verkshøyde

21 Annet TV-formater –U 1999 s. 1572, Hvem vil bli millionær? Multimediefrembringelser –Sammensatte verk –Databaser/samleverk –Eller kategorisert som ett verk, jf. NJA 2000 s. 580, Nintendo (dataspill=dataprogram, ikke filmverk)

22 Ikke vernede verk (åvl § 9) Nærmere bestemte offentlige myndighetshandlinger Åndsverk, men ikke vern hvis kriteriene i § 9 er oppfylt Nærmere om tolkingen av § 9 Særlig om vernede sammenstillinger av ”§ 9-verk” Unntak i § 9 annet ledd; pre-eksisterende verk, lyrikk/musikk/kunstverk


Laste ned ppt "Forelesninger i Opphavsrett Disp. punkt 5.3-5.4 Professor dr. juris Ole-Andreas Rognstad."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google