Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvorfor skal vi lage den og hva skal den inneholde?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvorfor skal vi lage den og hva skal den inneholde?"— Utskrift av presentasjonen:

2 Hvorfor skal vi lage den og hva skal den inneholde?
Forretningsplanen Hvorfor skal vi lage den og hva skal den inneholde?

3 Hva er vitsen med en forretningsplan?
For å holde orden i sysakene dine og til kollegene dine Forretningsplanen hjelper til med å planlegge, strukturere og videreutvikle din nye virksomhet Ville du bygget et hus uten tegninger? Bedre å gjøre feilene på papiret og gjøre noe med dem enn å drite seg ut i markedet Viktig for å skaffe kapital og søke om stipender Praktisk for kommunikasjon, for eksempel ved rekruttering av nye medarbeidere, nå nye kunder

4 Hva skal en forretningsplan inneholde?
Sammendrag Forretningsideen Organisering og ansvar Markedsplanen Gjennomføringsplanen Lønnsomhetsvurdering og finansiering Risikoer

5 Sammendraget Ta med deg det viktigste fra din FP, for eksempel
Ideen deres Produktet deres Kundenytten til deres produkt Kundene deres Maks en side, spesielt dersom du skal bruke FP overfor ”eksterne” Skrives helt til slutt

6 Forretningsideen Først beskrives ideen din, før du
beskriver produktet ditt, d.v.s. produktifiser! Gi produktet ditt et navn! Timer, workshop, utredning, foredrag, coaching? Hvilket kundebehov (=smerte) dekker ditt produkt? Hva er unikt med ditt produkt? Hva skal det koste/hva slags prismodell? Pris per time, pris per enhet, royalty, no cure no pay, suksesshonorar, eierandeler, gjenkjøpsrabatter, prisdifferensiering

7 Organisering og ansvar
Hvem er du/dere og hva kan du/dere? (Legg ved en kort CV på nøkkelpersonen(e)) Hvis dere er flere; hva skal den enkelte ha ansvaret for? Eksterne finansiører er meget opptatt av ledergruppen, du/dere må skape tillitt hos dem til at dere faktisk klarer å gjennomføre FPen din/deres

8 Markedsplanen Hvem vil være kunder til deres produkt (type kunde)?
Hvem er deres drømmekunde (navngi en konkret kunde)? Hva er størrelsen på markedet deres? (NB! I NOK) Hvor stor andel av dette vil dere prøve å ta? Hvordan skal dere selge til disse kundene, d.v.s. hvilke salgstiltak planlegger dere?

9 Gjennomførings-planen
Hvordan, hvor og når skal dere lage produktet deres? Alene eller i samarbeid med andre? (Avtaler?) Hva slags selskapsform? Hvordan, hvor og når skal dere selge produktet deres? Sett opp en milepælsplan!

10 Lønnsomhets- vurdering og finansiering
Sannhetens time: Er det liv laga for firmaet/produktet? Dere må finne ut av hvor mye det vil koste å: lage administrere og det å selge produktene deres Husk skatter, moms og ikke minst at dere skal leve!!! Så må dere finne ut av hvor mye dere kan tjene på dem Da bør det helst komme ut et positivt tall, i alle fall etter noen år. Hvor lenge, må dere bestemme selv. Har dere råd til det? En rik ektefelle/partner eller familie er ofte en gründers beste håp!

11 Risiko Hva er de største hindrene for at dere skal få suksess?
Kartlegges gjennom en såkalt SWOT-analyse Strengths (deres styrker/fordeler) – for eksempel unik kompetanse(mix) Weaknesses (deres svakheter) – for eksempel ikke ferdig utviklet produkt, manglende salgskompetanse Opportunities (muligheter i markedet) – for eksempel udekket kundebehov Threats (trusler i markedet) – for eksempel konkurrenter, husk at det viktigste er hva deres kunder kan oppfatte som konkurrenter Avdekkes det risiki (ting dere er svake på eller trusler i markedet), så må dere aktivt ta tak i disse og planlegge hvordan disse kan minimeres!

12 Sørg for å få med deg sjekklista!


Laste ned ppt "Hvorfor skal vi lage den og hva skal den inneholde?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google