Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Byggeklosser i UML klassediagram

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Byggeklosser i UML klassediagram"— Utskrift av presentasjonen:

1 Byggeklosser i UML klassediagram
Enkelt UML eksempel Byggeklosser i UML klassediagram Spesielt informasjonsmodellen for produktet har sterke forbindelser til begreper og objektkatalogen. En grafisk datamodell vil kunne anskueliggjøre objekttypene og deres innbyrdes forhold. I tillegg vil en tekstlig framstilling kunne presentere ytterligere detaljer i informasjonsmodellen. . Ut ifra de abstrakte datamodellene og beskrivelsene i objektkatalogen, vil dataprodusenter kunne: · Plukke ut ønskede objekttyper og deres ønskede egenskapsinnhold. · Legge til egne egenskaper, på en standardisert måte. · Legge til egne nye objekttyper. på en standardisert måte. · Beskrive hvilke avgrensninger i datainnsamlingen som er gjort. Kent Jonsrud, NGIS

2 Forbindelser mellom byggeklossene
Enkelt UML eksempel Forbindelser mellom byggeklossene Spesielt informasjonsmodellen for produktet har sterke forbindelser til begreper og objektkatalogen. En grafisk datamodell vil kunne anskueliggjøre objekttypene og deres innbyrdes forhold. I tillegg vil en tekstlig framstilling kunne presentere ytterligere detaljer i informasjonsmodellen. . Ut ifra de abstrakte datamodellene og beskrivelsene i objektkatalogen, vil dataprodusenter kunne: · Plukke ut ønskede objekttyper og deres ønskede egenskapsinnhold. · Legge til egne egenskaper, på en standardisert måte. · Legge til egne nye objekttyper. på en standardisert måte. · Beskrive hvilke avgrensninger i datainnsamlingen som er gjort. Kent Jonsrud, NGIS

3 Eksempel på bruk av UML klassediagram
Enkelt UML eksempel Eksempel på bruk av UML klassediagram Spesielt informasjonsmodellen for produktet har sterke forbindelser til begreper og objektkatalogen. En grafisk datamodell vil kunne anskueliggjøre objekttypene og deres innbyrdes forhold. I tillegg vil en tekstlig framstilling kunne presentere ytterligere detaljer i informasjonsmodellen. . Ut ifra de abstrakte datamodellene og beskrivelsene i objektkatalogen, vil dataprodusenter kunne: · Plukke ut ønskede objekttyper og deres ønskede egenskapsinnhold. · Legge til egne egenskaper, på en standardisert måte. · Legge til egne nye objekttyper. på en standardisert måte. · Beskrive hvilke avgrensninger i datainnsamlingen som er gjort. Kent Jonsrud, NGIS

4 Objekttypene tilhører "UML-pakker"
Enkelt UML eksempel Objekttypene tilhører "UML-pakker" Objekttypene i UML må defineres i en pakke, Alle aktuelle objekttyper for det aktuelle fagområdet skal men kan benyttes i flere andre pakker. definers i, eller refereres til fra en hoved-pakke. Objekttyper fra generelle eller assosierte fagområder kan Applikasjons- benyttes av hoved-pakken. modell NOTE: Bil, Hjul En kan i en NOTE angi presist hvilke objekttyper som benyttes fra en annen pakke. Samlinger av ofte benyttede objekttyper børlages som egne pakker, slik at de kan gjenbrukes som moduler. Personrelatert Samferdsel Spesielt informasjonsmodellen for produktet har sterke forbindelser til begreper og objektkatalogen. En grafisk datamodell vil kunne anskueliggjøre objekttypene og deres innbyrdes forhold. I tillegg vil en tekstlig framstilling kunne presentere ytterligere detaljer i informasjonsmodellen. . Ut ifra de abstrakte datamodellene og beskrivelsene i objektkatalogen, vil dataprodusenter kunne: · Plukke ut ønskede objekttyper og deres ønskede egenskapsinnhold. · Legge til egne egenskaper, på en standardisert måte. · Legge til egne nye objekttyper. på en standardisert måte. · Beskrive hvilke avgrensninger i datainnsamlingen som er gjort. Kent Jonsrud, NGIS

5 Beskrivelser er ikke del av UML
Enkelt UML eksempel Beskrivelser er ikke del av UML Spesielt informasjonsmodellen for produktet har sterke forbindelser til begreper og objektkatalogen. En grafisk datamodell vil kunne anskueliggjøre objekttypene og deres innbyrdes forhold. I tillegg vil en tekstlig framstilling kunne presentere ytterligere detaljer i informasjonsmodellen. . Ut ifra de abstrakte datamodellene og beskrivelsene i objektkatalogen, vil dataprodusenter kunne: · Plukke ut ønskede objekttyper og deres ønskede egenskapsinnhold. · Legge til egne egenskaper, på en standardisert måte. · Legge til egne nye objekttyper. på en standardisert måte. · Beskrive hvilke avgrensninger i datainnsamlingen som er gjort. Kent Jonsrud, NGIS

6 Eksempel på UML modell for et spesielt fagområde
Enkelt UML eksempel Eksempel på UML modell for et spesielt fagområde Spesielt informasjonsmodellen for produktet har sterke forbindelser til begreper og objektkatalogen. En grafisk datamodell vil kunne anskueliggjøre objekttypene og deres innbyrdes forhold. I tillegg vil en tekstlig framstilling kunne presentere ytterligere detaljer i informasjonsmodellen. . Ut ifra de abstrakte datamodellene og beskrivelsene i objektkatalogen, vil dataprodusenter kunne: · Plukke ut ønskede objekttyper og deres ønskede egenskapsinnhold. · Legge til egne egenskaper, på en standardisert måte. · Legge til egne nye objekttyper. på en standardisert måte. · Beskrive hvilke avgrensninger i datainnsamlingen som er gjort. Kent Jonsrud, NGIS


Laste ned ppt "Byggeklosser i UML klassediagram"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google