Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Responsferdigheter & Kartlegging

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Responsferdigheter & Kartlegging"— Utskrift av presentasjonen:

1 Responsferdigheter & Kartlegging
Mandag den 14.september 2009 Liv M. Lassen Lassen 2009

2 Anbefalt lesing: Lassen (2009) Rådgivning, s.94 -111
Schibbye, A-L.S: Om å bruke språket for å skape endringsøyeblikk i psykoterapi, Tidsskrift for Norsk Psykologiforening nr.38. s (11 s.).(Kompendium) Lassen 2009

3 Effekt av responser Rådgivers evner til å gi respons fremmer
Rådsøkers kartlegging av innhold, følelser & mening ved den nåværende situasjonen (Carkhuff) Lassen 2009

4 Kartlegging: Carkhuff : Her & nå situasjonen
Egan: Nåværende situasjon med utganspunkt i forhistorien, utvidelse av “blinde flekker” og vekting. “Comprehensibility” nødvendigheten for rådsøkeren å forstå sin situasjon (Antonovsky) Lassen 2009

5 RESPONS FORMER: Spørsmål: utvidelse av beskrivelsen
spesifikke spørsmål: (5 Wh sørsmål) hvem, hvor, når, hvordan, hvilke, hvorfor ? åpne vs. lukkede spørsmål : beskrivelser ut over ja/ nei bekreftelse beskrivelser ut over et ords utsagn opplevelser eksempler Lassen 2009

6 Generaliseringer: Innsnevringer:
Utfordrende “meta kommunikative” spørsmål: når noe mangler (Bandler & Grinder) Generaliseringer: allmenngyldige utsagn: aldri, alltid, alle, ingen, osv er : stemplinger (Han er urolig. Klassen er umulig) Innsnevringer: enkle utelatelser: jeg er redd; jeg vill ikke gå ut. manglende referanser: De tror meg aldri. Det spiller ingen rolle. sammenligningen utelates: Det er bedre å glemme alt. Per er flinkere. Alt synes verre. Lassen 2009

7 Fordreininger: Antagelser / forusetninger: Folk er sure. Det er umulig å lære. Ingen liker meg. Nødvendigheter: skulle, må, må ikke, får ikke lov,osv.. Likestillelse: Hun er taus = Hun liker meg ikke. Han ser på meg = Han er sint på meg. Årsak- virkning: Du gjør meg redd. Pratet gjør meg trett. Tankelesing: Per stoler aldri på meg. Tapt realitetsforankring: rett, galt, syk, sant,falsk, osv. brukt for å forklare sannheter (myter). Lassen 2009

8 Speiling: gi tilbake utsagn
Speiling av innhold: du sier……(Carkhuff) si på en annen måte (Geldard) Speiling av følelser: du føler….. (Carkhuff) viktig å være nøyaktig/ samme nivå spør seg selv empati spørsmål: Hvordan ville jeg føle det hvis jeg var ham? Hvordan kan jeg formidle dette tilbake? tørre å stå i den følelsesmessige spenningen samme med rådsøker - ikke avlede/ ikke trøste. Lassen 2009

9 Speile betydning situasjonen har for rådsøker.
Speiling av mening: Speile betydning situasjonen har for rådsøker. Hvilken virkning eller effekt har vansken på rådsøkers liv, familielivet, skole eller arbeid. Hvilken påvirkning har den på rådsøkers syn på seg selv. Du mener…. / Jeg fornemmer at dette betyr…. for deg. (Carkhuff) Undring høyt sammen. Du sier…… jeg lurer så på hva dette betyr for deg nå. / Kan vi stoppe litt her. Du sier……hva betyr dette for deg?. Lassen 2009

10 Positive rettet spørsmål
Hypotetiske spørsmål:Hva ville skje hvis..? Hvilke styrker/ ressurser gjør det mulig for rådsøker å “cope” så godt han kan nå? Fremmkalle de unike eller veldig skjeldne situasjoner når det går bra, når han er fornøyd, når han opplever mestring. Be om eksempler (seg selv, andre). Lassen 2009

11 Oppsummering Etter flere utsagn passer det å oppsummere for å speile prosessen gang og ståstedet. Oppsummering kan være en måte å komme fremm til “vekting”. Kan være en avrunding av samtalen. Muntlig; visuelt; skriftlig. Lassen 2009

12 Tilføring av informasjon:
Observasjoner Test resultater Innhenting av informasjon fra andre Lassen 2009

13 Systemisk Kartlegging:
Rammen -- etikk & nytteverdi Sikring av felles språk. Styring av kommunikasjonen Gjensidighet som plattform. Unngå maktkamp. Unngå alliansedannelse. Flere kan se mer. Hvert perspektiv kan gi ny informasjon. Lassen 2009

14 Hemming av kartlegging:
Formane, moralisere Gi råd, forslag Undervise/oppdra, argumentere Dømme Latterliggjøre, håne Tolke, analysere, stille diagnose Rose, være enig Berolige, trøste Undersøke, forhøre Trekke seg unna, avlede, være sarkastisk, spøke bort Befale, gi direktiv Advare, true Lassen 2009

15 1. Fase : rådgivers bruk av responsferdigheter fremmer rådsøkers kartlegging.
Spesifikke spørsmål Speiling av innhold, følelser, mening Utfordrende og undrende spørsmål Positiv rettede & ressurs spørsmål Tilføring av informasjon Oppsummeringer Lassen 2009


Laste ned ppt "Responsferdigheter & Kartlegging"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google