Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lassen 2009 Responsferdigheter & Kartlegging Mandag den 14.september 2009 Liv M. Lassen 1.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lassen 2009 Responsferdigheter & Kartlegging Mandag den 14.september 2009 Liv M. Lassen 1."— Utskrift av presentasjonen:

1 Lassen 2009 Responsferdigheter & Kartlegging Mandag den 14.september 2009 Liv M. Lassen 1

2 Lassen 2009 Anbefalt lesing:  Lassen (2009) Rådgivning, s.94 - 111  Schibbye, A-L.S: Om å bruke språket for å skape endringsøyeblikk i psykoterapi, 2001. Tidsskrift for Norsk Psykologiforening nr.38. s.629-639 (11 s.).(Kompendium) 2

3 Effekt av responser  Rådgivers evner til å gi respons fremmer  Rådsøkers kartlegging av innhold, følelser & mening ved den nåværende situasjonen (Carkhuff) Lassen 20093

4 Kartlegging:  Carkhuff : Her & nå situasjonen  Egan: Nåværende situasjon med utganspunkt i forhistorien, utvidelse av “blinde flekker” og vekting.  “Comprehensibility” nødvendigheten for rådsøkeren å forstå sin situasjon (Antonovsky ) 4

5 Lassen 2009 RESPONS FORMER:  Spørsmål: utvidelse av beskrivelsen spesifikke spørsmål: (5 Wh sørsmål)  hvem, hvor, når, hvordan, hvilke,  hvorfor ? åpne vs. lukkede spørsmål :  beskrivelser ut over ja/ nei bekreftelse  beskrivelser ut over et ords utsagn  opplevelser  eksempler 5

6 Lassen 2009 Utfordrende “meta kommunikative” spørsmål: når noe mangler (Bandler & Grinder)  Generaliseringer:  allmenngyldige utsagn: aldri, alltid, alle, ingen, osv  er : stemplinger (Han er urolig. Klassen er umulig)  Innsnevringer:  enkle utelatelser: jeg er redd; jeg vill ikke gå ut.  manglende referanser: De tror meg aldri. Det spiller ingen rolle.  sammenligningen utelates: Det er bedre å glemme alt. Per er flinkere. Alt synes verre. 6

7 Lassen 2009 Fordreininger :  Antagelser / forusetninger: Folk er sure. Det er umulig å lære. Ingen liker meg.  Nødvendigheter: skulle, må, må ikke, får ikke lov,osv..  Likestillelse: Hun er taus = Hun liker meg ikke. Han ser på meg = Han er sint på meg.  Årsak- virkning: Du gjør meg redd. Pratet gjør meg trett.  Tankelesing: Per stoler aldri på meg.  Tapt realitetsforankring: rett, galt, syk, sant,falsk, osv. brukt for å forklare sannheter (myter). 7

8 Lassen 2009 Speiling: gi tilbake utsagn  Speiling av innhold: du sier……(Carkhuff) si på en annen måte (Geldard)  Speiling av følelser: du føler….. (Carkhuff) viktig å være nøyaktig/ samme nivå spør seg selv empati spørsmål: Hvordan ville jeg føle det hvis jeg var ham? Hvordan kan jeg formidle dette tilbake? tørre å stå i den følelsesmessige spenningen samme med rådsøker - ikke avlede/ ikke trøste. 8

9 Lassen 2009 Speiling av mening:  Speile betydning situasjonen har for rådsøker.  Hvilken virkning eller effekt har vansken på rådsøkers liv, familielivet, skole eller arbeid.  Hvilken påvirkning har den på rådsøkers syn på seg selv.  Du mener…. / Jeg fornemmer at dette betyr…. for deg. (Carkhuff)  Undring høyt sammen. Du sier…… jeg lurer så på hva dette betyr for deg nå. / Kan vi stoppe litt her. Du sier……hva betyr dette for deg?. 9

10 Lassen 2009 Positive rettet spørsmål  Hypotetiske spørsmål:Hva ville skje hvis..?  Hvilke styrker/ ressurser gjør det mulig for rådsøker å “cope” så godt han kan nå?  Fremmkalle de unike eller veldig skjeldne situasjoner når det går bra, når han er fornøyd, når han opplever mestring.  Be om eksempler (seg selv, andre). 10

11 Lassen 2009 Oppsummering  Etter flere utsagn passer det å oppsummere for å speile prosessen gang og ståstedet.  Oppsummering kan være en måte å komme fremm til “vekting”.  Kan være en avrunding av samtalen.  Muntlig; visuelt; skriftlig. 11

12 Lassen 2009 Tilføring av informasjon:  Observasjoner  Test resultater  Innhenting av informasjon fra andre 12

13 Lassen 2009 Systemisk Kartlegging:  Rammen -- etikk & nytteverdi  Sikring av felles språk.  Styring av kommunikasjonen  Gjensidighet som plattform. Unngå maktkamp. Unngå alliansedannelse.  Flere kan se mer. Hvert perspektiv kan gi ny informasjon. 13

14 Lassen 2009 Hemming av kartlegging:  Formane, moralisere  Gi råd, forslag  Undervise/oppdra, argumentere  Dømme  Latterliggjøre, håne  Tolke, analysere, stille diagnose  Rose, være enig  Berolige, trøste  Undersøke, forhøre  Trekke seg unna, avlede, være sarkastisk, spøke bort  Befale, gi direktiv  Advare, true 14

15 Lassen 2009 1. Fase : rådgivers bruk av responsferdigheter fremmer rådsøkers kartlegging.  Spesifikke spørsmål  Speiling av innhold, følelser, mening  Utfordrende og undrende spørsmål  Positiv rettede & ressurs spørsmål  Tilføring av informasjon  Oppsummeringer 15


Laste ned ppt "Lassen 2009 Responsferdigheter & Kartlegging Mandag den 14.september 2009 Liv M. Lassen 1."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google