Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Konfrontasjon med det moderne Europa Reform, kolonisering, motstand

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Konfrontasjon med det moderne Europa Reform, kolonisering, motstand"— Utskrift av presentasjonen:

1 1800 - 1920 Konfrontasjon med det moderne Europa Reform, kolonisering, motstand

2 Midtøsten år 1800 Osmanske provinser, ulik grad av sentralstyre
85 prosent på landsbygda Analfabetisme: mer enn 90 % Jordeiendom, tre former: - mulk (privateid: marginal) - miri (statseid: %) - waqf (religiøs stiftelse: %) Langvarig økonomisk tilbakegang ifht. Europa Ingen moderne industri Lederskap: a’yan (“notables”): de som kontrollerte mye penger eller mange folk Identitet: lokal, religiøs, sultanens undersått i liten grad “nasjonal”

3 Reformer i Kairo og Istanbul

4 Bonaparte og Muhammad Ali
Napoleon invaderer Egypt Déscription de l’Égypte Muhammad Ali, guvernør og de facto hersker av Egypt

5 Muhammad Alis reformer
Målsetting: sterk, moderne hær og uavhengighet fra osmanene Militærvesen Administrasjon Utdanning Landbruk Industri Handel

6 Suksess og nederlag Bygde største militærmakt i regionen
Kontrollerte Syria, Hijaz og Sudan Truet ved to anledninger sultanens makt Knekket av britene 1840: Tilbaketrekking, nedrusting og påtvungen frihandelsavtale: Balta Liman (1838)

7 Muhammad Ali i historiens lys
Myten om et Midtøstens Japan som ble knust av britisk imperialisme MAs fall var langsiktig nederlag for uavhengig økonomisk utvikling: befestet regionen som råvareleverandør senere modernisering basert på lån, ledet til gjeldskrise 1870-årene Satte et mønster for autoritær reform fra toppen

8 Reformer i Istanbul: Tanzimat
Hærordning 1826 Janitsjarene oppløst 1831 Slutt på timarsystemet ca Utskriving av soldater Utdanning 1833 Oversettelsesbyrå/skole for byråkrater 1847 Utdanningsdepartement Lovverk og rettsvesen 1850 Handelslov 1858 Straffelov og Lov om jordeiendom 1858 Statlige sekulære domstoler 1876 Mecelle lovsamling basert på Sharia og europeisk lov Mahmut II

9 Reformenes følger Sentralisering, modernisering og de facto sekularisering (begynnende) Skapte en intervensjonsstat men under påtvungne frihandelsbetingelser Skapte to nye samfunnsklasser som kom til å prege 1900-tallet: - privat jordeierklasse (knyttet til råvareøkonomien) - ny sekulær utdanningselite

10 Midtøsten deles opp av europeiske stormakter

11 Kolonisering Koloni, protektorat, mandat Tre faser:
I Frihandelsimperialismen til ca. 1875 Algerie 1830 (Frankrike), Aden 1839 (Storbritannia) II Gjeldskrise og kappløpet om Afrika Tunisia 1881 (Frankrike), Egypt 1882 (Storbritannia), Libya 1911 (Italia), Marokko 1912 (Frankrike og Spania) I samme periode: britiske protektorater i Gulfen III 1. verdenskrig

12 Første verdenskrig Sprikende britiske løfter:
Husayn – McMahon korrespondansen Sykes-Picot avtalen 1916 Balfour-erklæringen 1917

13 Husayn – McMahon Emiren av Mekka lovet opprør mot osmanene
Britene lover uavhengig arabisk stat i arabisktalende provinser: unntatt områder i det sørlige Irak og ”vest for Damaskus”

14 Sykes-Picot Hemmelig avtale mellom Frankrike, Storbritannia og Russland 1916 Fruktbare halvmåne deles i soner av direkte og indirekte britisk og fransk kontroll Palestina under internasjonal kontroll (Russlands ønske) Bare ørkenen igjen til det arabiske riket

15 Balfour-erklæringen 1917 Foreign Office, November 2nd, 1917.
Dear Lord Rothschild, I have much pleasure in conveying to you, on behalf of His Majesty's Government, the following declaration of sympathy with Jewish Zionist aspirations which has been submitted to, and approved by, the Cabinet: "His Majesty's Government view with favour the establishment in Palestine of a national home for the Jewish people, and will use their best endeavours to facilitate the achievement of this object, it being clearly understood that nothing shall be done which may prejudice the civil and religious rights of existing non-Jewish communities in Palestine, or the rights and political status enjoyed by Jews in any other country". I should be grateful if you would bring this declaration to the knowledge of the Zionist Federation. Yours sincerely Arthur James Balfour

16 Mandatene etter 1. verdenskrig

17 Ideologisk forspill før 1914
Islamsk oppvåkning: Jamal al-Din al-Afghani Muhammad Abduh Arabisk (proto-)nasjonalisme Abd al-Rahman al-Kawakibi 1900: krever et arabisk kalifat

18 Hvem er en araber? Tradisjonelt: innbygger av den arabiske halvøy
(arabisktalende) nomade Ny idé: alle som har arabisk som morsmål disse utgjør en nasjon med rett til selvbestemmelse

19 Ulike typer nasjonalisme i den arabiske verden
Qawm (folk, etnisk gruppe) Den fruktbare halvmåne Watan (land, territorium) Egypt, Algerie Umma (fellesskap: ofte om fellesskapet av verdens muslimer)


Laste ned ppt "Konfrontasjon med det moderne Europa Reform, kolonisering, motstand"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google