Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

H VOR ER FILENE MINE ? J OBBE EKSTERNT Seksjon for digital kompetanse 2010 1 Personalopplæring HiO 2010.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "H VOR ER FILENE MINE ? J OBBE EKSTERNT Seksjon for digital kompetanse 2010 1 Personalopplæring HiO 2010."— Utskrift av presentasjonen:

1 H VOR ER FILENE MINE ? J OBBE EKSTERNT Seksjon for digital kompetanse 2010 1 Personalopplæring HiO 2010

2 I NNHOLD Filbehandling Filtyper Rydde i eget filsystem; Flytte/kopiere/slette filer Brenne filer? Interne og eksterne lagringsenheter Minnepinne Kortleser Mer om HiOs nettverk Publisere på veven Koble seg til HiOs nettverksstasjoner VPN 2 Personalopplæring HiO 2010

3 3 F ILHIERARKI En introduksjon til hierarkisk filoppbygging Enheter/områder (C,D,E - privatområde-navngitt ved brukernavnet (H:/), fellesområde K:/, P:/ - kan kobles til, er en egen server (web-serveren) Åpne ”Utforsker” Mine dokumenter Min datamaskin Menyer og knappevalg - Visninger Aktiv enhet med og uten tilhørende mappestruktur (+ og -), undermapper, trestruktur Personalopplæring HiO 2010

4 4 H VA SER VI I WINDOWS UTFORSKER /M INE DOKUMENTER ? Alle filer uansett type som er lagret på C og D er knyttet til den aktuelle maskin,......H, K og også P hvis den er koblet opp Du skal lagre på H, K og P – Det blir kjørt backup av dette. Lagrer man på f.eks C eller D og maskinen går i stykker eller at vi sletter en fil - ingen backup. + Kan ikke komme inn på det hjemme ifra via VPN

5 Personalopplæring HiO 2010 5 H ØYREMENYEN Programmer som filene er tilordnet Egenskaper ved filene ADRESSEFELTET Sjekk adressefeltet – her ser du filens bane

6 Personalopplæring HiO 2010 6 SORTERING AV FILER Ulike måter å sortere innholdet ved å trykke på knappene med ledetekst - Navn, størrelse, type, endret (høyre vindu = innholdsvindu )

7 U LIKE FILTYPER doc docx xls xlsx ppt pptx html jpg wmv rtf 7 Personalopplæring HiO 2010

8 8 OPPGAVE – L AGE MAPPER Åpne privat-området (H:) Opprett mapper og undermapper; f. eks. seksjon og undermappene seksjonsmøter, regnskap, arbeidsforhold, diverse. Undervisning og undermappene prosjekt, filbehandling, word Slett undermappen filbehandling Åpne felles-området K:/

9 Personalopplæring HiO 2010 9 O PPGAVE - K OPIERE MELLOM LAGRINGSSTEDER Kopier (en Eduke fil) fra K:\ til undermappen word som du opprettet tidligere. Bruk høyre musetast Klipp ut og lim inn filen i en annen undermappe på H:\ Vis at den er flyttet Kopier filen til en tredje undermappe Slett alle filene bortsett fra én

10 Personalopplæring HiO 2010 10 O PPGAVE – S ØKE ETTER F IL I utforsker: Bruk høyre musetast og velg søk etter. Finn filen xxx, spesifiser søket kun ved bruk av mulighetene på den første fanen. Vis tidsbruk ved ulike spesifiseringer. Åpne og lukke

11 Personalopplæring HiO 2010 11 K OPIERING TIL M INNEPINNE Litt om minnepinner og eksterne lagringsenheter Minnepinnene har begrenset lagringskapasitet Sjekk hva som er på minnepinnen før du lagrer på den Fjerne minnepinne: Bruk utforsker til å kopiere en fil fra H: til minnepinnen F: (?)

12 L ESE INN FILER FRA KORTLESER Demonstreres…… 12 Personalopplæring HiO 2010

13 BRENNE FILER TIL CD? Skal vi ta med dette???? 13 Personalopplæring HiO 2010

14 14 S PESIELT OM PUBLISERING PÅ HOME. HIO. NO Alle som er ansatt (+ alle studenter) ved HiO har minst et eget område de kan publisere på - legge ut materiale på internett. Dette området kommer ikke automatisk opp i windows utforsker ved oppstart - må koble det til for å kunne publisere P:/ er ikke er tilgjengelig i Windows utforsker Tilkobling av home.hio.no: Start – BIT - Koble til nettverkstasjoner – Koble til Home URL’en til en index-side i mappa public_html - http://home.hio.no/~brukernavn

15 Personalopplæring HiO 2010 15 O VERFØRE FILER MELLOM HJEM OG KONTOR To muligheter – SAMBA og ftp – vi fokuserer på samba For begge må det opprettes en VPN forbindelse: For tilsatte – Felles tjenester - ……. Her finner du mer info om VPN-klienten og servere du kan koble deg opp til.

16 Personalopplæring HiO 2010 16 VPN (V IRTUAL P RIVATE N ETWORKS ) For å overføre filer mellom hjem og kontor trengs det: En internettforbindelse En VPN-forbindelse Hvordan lage VPN-forbindelse: (lenke til BITS oppskrifter)

17 Personalopplæring HiO 2010 17 SAMBA- TEKNOLOGI P-området koblet vi opp ved hjelp av samba-teknologi (IT-tjenesten laget en snarvei når vi sitter på HIO) Hjemme må vi selv sette opp disse forbindelsene: Start Utforsker/Mine dokumenter Verktøy – koble til verktøystasjoner… Velg en ledig stasjon(bokstav) Skriv inn adresse til område f.eks H-området: \\barbados\[brukernavn] - OK

18 Personalopplæring HiO 2010 18 T IPS ! V ED INTERNETT, SAMBA, FTP ETC Samme brukernavn og passord overalt Må være god i filbehandling Gjør det klart hvilke muligheter de har ved å være gode i filbehandling og samba/ftp! Må unngå: For eksempel for lange filnavn gjør at en ikke får brukt ftp fult ut. Ikke Æ, Ø og Å osv) Hvis mer tid la deltakerne strukturere eget H- område

19 Lokal PC på HIO Logget på av s123456 Hjemmeserver studgranitt.p52s.hio.no Fellesserver studfelles.p52s.hio.no Web-server www.stud.hio.no Internett- leverandør”ISP ” f.eks. Online.no Lokal PC Samba (krever VPN) ftp H: K: P: Hele verden kan lese via HTML Uten VPN Med VPN 19 Personalopplæring HiO 2010


Laste ned ppt "H VOR ER FILENE MINE ? J OBBE EKSTERNT Seksjon for digital kompetanse 2010 1 Personalopplæring HiO 2010."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google