Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sansning Christine Mohn PSY 1000 / PSYC 1200 Våren 2008.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sansning Christine Mohn PSY 1000 / PSYC 1200 Våren 2008."— Utskrift av presentasjonen:

1 Sansning Christine Mohn PSY 1000 / PSYC 1200 Våren 2008

2 Sansning Sansning: den prosess der stimuli oppdages, responderes på av sanseorganene og ”oversettes” til elektriske nerveimpulser som sendes til hjernen.  Passer & Smith (2008), s. 127 Deteksjon av stimuli Input Eksempel: ”Jeg hører lyder”

3 Persepsjon Fortolkning av sansestimulering slik at den gir mening Identifikasjon av objekter og fenomener Output Eksempel: ”Lydene jeg hører er musikk”

4 Sanser 5 viktigste sanser: Syn Hørsel Lukt Smak Berøring (smerte, temperatur) Store individuelle forskjeller

5 Sanser II Nærsanser / lavere ordens sanser smak, lukt, berøring Fjernsanser / høyere ordens sanser syn, hørsel Ved begrensninger i sansenes skarphet: Forsterkning av fysisk energi vi burde kunnet oppdage Omdannelse av fysisk energi vi ikke kan oppdage

6 Psykofysikk Sensorisk terskel (absolute threshold) subliminal persepsjon Forskjellsterskel (difference threshold) Webers lov Signaldeteksjonsteori Sensorisk adaptasjon Ved uforandret stimulering

7 Sansningsprosessen Stimulering Sanseorgan Reseptor Transduksjon Nervebane Thalamus (ikke luktstimuli!) Mottaksområder i cortex Primære mottaksområder Det limbiske system: affektcortex

8 Syn Stimulus: elektromagnetiske bølger / lysbølger Måleenhet: nanometer (nm) Sanseorgan: øyet Cornea (hornhinnen) Pupillen Iris Linsen Retina (netthinnen)

9 Syn II Transduksjon: i fotoreseptorer i retina Staver (rods) Tapper (cones) Fotopigmenter Synsnerven Omkobling: i thalamus Synscortex i occipitallappen

10 Hørsel Stimulus: lydbølger / trykkbølger Sanseorgan: øret Pinna Ørekanalen Mellomøret Trommehinnen, hammer, ambolt, stigbøyle Det ovale vindu: porten til indre øre Transduksjon: i sneglehuset i indre øre

11 Hørsel II Sneglehuset (cochlea): væskefylt membran med hårceller Hørselsnerven Omkobling i thalamus Hørselscortex i temporallappene

12 Hørsel III Frekvens: antall lydbølger pr. sekund Måleenhet: Hertz (Hz) Pitch = tonehøyde Place theory of pitch perception (von Bekesy)

13 Hørsel og sinnsstemning Emosjonsaktiverende sans Evolusjonelt gammel sans – medfødt? Musikkpsykologi og -terapi Setninger / melodier: oppbygning av spenning, utløsning av spenning Rytmisk aspekt

14 Smak Kjemisk sans Stimuli: spyttløselige molekyler Sanseorgan: smaksløkene i munnhulen 4 grunnsmaker: søtt, salt, surt, bittert Transduksjon: i smaksløkene Smaksnerven Omkobling i thalamus Smakscortex parietalt og frontalt

15 Lukt Kjemisk sans Stimuli: flyktige, fettløselige molekyler Sanseorgan: luktepitelet i nesehulen Unikt: reseptorene direkte eksponert for stimulering Transduksjon: hårceller Nervebane: luktnerven Luktcortex: nederst i frontallappen

16 Berøring Også kalt hudsansen Stimuli: trykk, temperatur, kjemiske stoffer Sanseorgan: huden Transduksjon: i mekanoreseptorer Perifere nervebaner: svært mange Sentral nervebane: somatosensorisk bane Omkobling i thalamus Somatosensorisk cortex: parietallappen

17 Smerte Svært spesiell sans Livsviktig sans Fysiologiske og psykologiske aspekter Primært somatisk årsak Primært psykologisk årsak Stimuli: det individet opplever som smertefullt Finnes ingen standardisert måleenhet Sanseorgan: hele organismen

18 Smerte II Transduksjon: i mekanoreseptorer? Sentral nervebane: spinothalamiske bane (del av somatosensoriske bane) Omkobling i thalamus Somatosensorisk cortex Nedadgående hemning Portteorien (Melzack & Wall)


Laste ned ppt "Sansning Christine Mohn PSY 1000 / PSYC 1200 Våren 2008."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google