Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Medarbeiderundersøkelser

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Medarbeiderundersøkelser"— Utskrift av presentasjonen:

1 Medarbeiderundersøkelser
Firmapresentasjon

2 B2S Research skal gjennom å utføre gode og tilpassede undersøkelser blant ansatte bidra til å skape mer lønnsomme, effektive og hyggeligere arbeidsplasser Kombinasjonen av gode utprøvde standardspørsmål og skreddersøm for hver enkelt kunde gir meget høy kost-nytteverdi

3 Våre medarbeiderundersøkelser
Er en komplett leveranse som består av: Utforming og tilpasning av spørreskjema Informasjonsmateriell til organisasjonen Bistand til å sikre en høy svaroppslutning Datafangst på web, nettbrett, smarttelefoner eller papir Utforming og distribusjon av pedagogiske resultatrapporter Personlige tilganger til B2S Insight™ rapporteringsportal for hver enkelt leder Det er lagt stor vekt på at gjennomføringen skal være lett for kunden

4 Vår arbeidsprosess Avklaring av informasjonsbehov og omfang
1 Avklaring av informasjonsbehov og omfang 2 Utarbeide spørreskjema, endelig analysemodell og arbeidsprosess 3 Informere og forberede organisasjonen 4 Datainnsamling 5 Rapportering 6 Distribusjon av resultatrapporter 7 Arbeidsprosess og registrering av tiltak

5 1. Avklaring av informasjons-behov, omfang og fremdrift
Denne fasen består normalt av ett arbeidsmøte. Målet med møtet er å avklare alle forhold som er viktige for kunden samt hvilket omfang og innhold spørreskjemaet skal ha. Møtet er også en fin arena for å bli enige om endelig fremdrift og datoer for sentrale milepæler Et slikt møte varer normalt 1-2 timer

6 2.1 Utarbeide spørreskjema
Vår erfaring er at virksomheter oppnår høyere nytte av å benytte et spørreskjema som er tilpasset virksomhetens behov fremfor å benytte en generisk hyllevare For å oppnå høyere kost/nytte forhold har B2S et spørsmålsbibliotek bestående av ca.140 variabler Dekker ca. 20 sentrale tema Ferske norske benchmarkdata (jan 2014) Medarbeider-undersøkelsen består normalt av følgende elementer: Spørsmål/utsagn fra vårt spørsmålsbibliotek Spørsmål/utsagn fra eksisterende undersøkelse for å bevare kontinuitet og sammenliknbarhet med tidligere undersøkelser Spørsmål/utsagn utviklet for å kartlegge kundespesifikke områder eller dekke spesielle informasjonsbehov

7 2.2 Utarbeide analysemodell
Endelig analysemodell utvikles samtidig med spørreskjemaet og kan ses på som en og samme prosess I utgangspunktet anbefaler en modell hvor den enkelte evaluerer: Organisasjonen/Virksomheten Sin nærmeste leder Seg selv Både spørreskjema og analysemodell bør ha som mål å være: Engasjerende for den enkelte Handlingsorientert Lett forståelig og pedagogisk Prosessen med å utarbeide spørreskjema og analysemodell gjennomføres normalt i ett forberedt arbeidsmøte på 1-2 timer. Deretter utarbeider B2S forslag til endelig skjema og modell og sender til kunden for godkjenning og/eller korreksjoner

8 2.4 Eksempel på spørsmål

9 2.5 Eksempler på spørreskjemaer
Spørreskjemaet tilpasses kundens grafiske profil

10 3 Informere organisasjonen
Når spørreskjema og analysemodell er klar og datainnsamlingen nærmer seg anbefaler vi at organisasjonen informeres om undersøkelsen via en eller flere av følgende kanaler: Intranett eller andre relevante interne kanaler Epost med informasjonen som vedlegg SMS med lenke til informasjonen på nettet Informasjonen bør inneholde: Hvorfor dere gjennomfører undersøkelsen Hvordan sikrer vi at alle svar er konfidensielle Når undersøkelsen kommer Hva vi skal spørre om Hvordan dette blir rapportert Prosessen etter at resultatene foreligger Hva ledere /teamledere kan gjøre for å øke oppslutningen i sin avdeling/team/selskap Målet med denne prosessen er å skape trygghet rundt undersøkelsen samt å øke svaroppslutningen Øvelsen vil og fungere som en kvalitetskontroll av deltakerlister mht. epostadresser og telefonnummer

11 4 Datainnsamling Datainnsamlingen foreslås gjennomført elektronisk.
For å redusere behovet for papirbasert datainnsamling anbefaler vi at invitasjoner til å svare i så stor grad som mulig distribueres via e-post og SMS Den enkelte medarbeider kan svare via: Egen PC/jobb PC Nettbrett Smarttelefon Papirskjema med frankert returkonvolutt vil være tilgjengelig for de som ber om det Under datainnsamlingsperioden gis det tilgang til å følge med på svaroppslutningen i sanntid Det kan sendes målrettede påminnelser til de som ikke svarer Vi oppnår normalt høy svaroppslutning Jeg svarte via iPhone på toget til jobb i dag, og det fungerte utmerket! J Monica L. Holmen HR-sjef NITO

12 5 Pedagogisk rapportering
Resultatrapportene gjøres tilgjengelig for den enkelte leder i vår rapport-portal B2S Insight Hver leder får tilsendt et login til portalen og vil ha alle sine tilganger samlet på ett sted Rapportering av de sterkeste og svakeste resultatene lar ledere raskt peke ut de viktigste styrkene og forbedringsområdene Resultatrapporter kan enkelt eksporteres som pdf-filer

13 5.1 Eksempler på rapportering
Eksempel på rapporteringsportalen, indeksoversikt og et typisk tema

14 5.2 Indeksoversikt Indeksoversikten gir et samlet bilde av resultatene et selskap, avdeling eller team

15 5.3 Interaktivt filter Enhet 1 Enhet 3 Enhet 4 Enhet 5 Enhet 6 Enhet 7 Enhet 2 En interaktiv filterfunksjon lar ledere sammenlikne resultater på tvers av selskaper, avdelinger og team, både på temanivå og for de enkelte spørsmålene

16 5.3 Motivasjonsmatrisen Motivasjonsmatrisen segmenterer medarbeiderne basert på trivsel og engasjement

17 5.4 Handlekraftanalyse Måler handlekraften (Empowerment) for ASKO totalt for hvert selskap og hver enhet i ASKO

18 5.5 Resultatmatrise Alle resultatene for hele organisasjonen i ett temperaturkart

19 5.6 Rapportering - utvikling
Systematisk måling gir langsiktige positive effekter og kan synliggjøres i rapporten

20 5.7 Konfidensialitets-filter
Vi benytter et to trinns konfidensialitetsfilter som baserer seg på faktisk antall avgitte svar

21 6 Distribusjon av resultatrapporter
Avdelingsleder, Avdeling 2 Divisjonsleder, Divisjon 1 Nivå 1 Divisjon 1 Avdeling 1 Avdeling 2 Avdeling 3 Divisjon 2 Divisjon 3 Staber Nivå 1 Divisjon 1 Avdeling 1 Avdeling 2 Avdeling 3 Divisjon 2 Divisjon 3 Staber Oversikt over hvilke ledere som skal ha tilgang til hvilke resultater og med hvilke nøkler, settes opp i Excel på en enkel måte

22 7 Arbeidsprosess og registrering av tiltak
Vi anbefaler en enkel og fokusert prosess i etterkant av undersøkelsen der hver enkelt leder ved hjelp av refleksjonsspørsmål, egne resultater og intern og ekstern benchmark skal komme frem til to forbedrings- og to bevaringstiltak Verktøy for å registrere tiltak og sette mål for tiltaket er integrert i resultatrapportene HR og andre sentrale personer har live oversikt over hva det jobbes med og hvor


Laste ned ppt "Medarbeiderundersøkelser"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google