Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Advokat Brynjar Østgård Norsk Havneforenings fagseminar 14. april 2015.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Advokat Brynjar Østgård Norsk Havneforenings fagseminar 14. april 2015."— Utskrift av presentasjonen:

1 Advokat Brynjar Østgård Norsk Havneforenings fagseminar 14. april 2015

2 ”Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares. Naturens ressurser skal disponeres ut fra en langsiktig og allsidig betraktning som ivaretar denne rett også for etterslekten.”

3 ”Statens myndigheter skal iverksette tiltak som gjennomfører disse grunnsetninger.”

4 … eller i våre farvann 

5

6  Bergen  Nidaros (Trondheim)

7  Avfall måtte ikke kastes fra bryggene og ut i havnebassenget

8  Trevirke, bark, stein osv. måtte ikke kastes fra bryggene langs Nidelven

9  Forordning om Havnenes Istandsættelse av 1735  Havnelovene av 1827 og 1894  Forurensningsloven av 1981  Naturmangfoldloven av 2009

10  Miljøhensyn er trukket inn i en rekke lover, forskrifter og traktater/konvensjoner  Marpol  Direkte og indirekte miljøhensyn

11 Oljeforurensning fra skip ”Torrey Canyon” 1967

12 - På anløpsavgiften? - På vederlagene? Prisdifferensiering

13 Stig Remøy, Olympic Ståle Rasmussen, Kleven Verft 9 av de 10 beste på skip i ESI eies av norske rederier

14  Formål § 1:  Miljøhensyn ikke nevnt direkte  …”allmenne hensyn”…?  …"konkurransedyktig sjøtransport”…?

15  Lovens § 25  2010-forskriftens § 5: ”Kommunen kan fastsette rabattordninger…”

16  Kystverket:  ”.. på ikke-diskriminerende grunnlag, og i tråd med EU/EØS-retten. ”  ”LNG-skip” (Trondheim)  ”ESI – miljøskipsindeksen” (Oslo)  (World Ports Climate Initiative)

17 Nr 1 i klassen ! Stavangerfjord/Bergensfjord

18 Nr. 3: ”Seven Viking” – bygget av Kleven

19 ”For skip registrert i ESI (Environmental Ship Index) med en totalscore på 50 poeng eller mer, settes satsene ned med 50 %. Rabatten gis kun for seilas innenfor ESI-sertifikatets gyldighetsperiode og der ESI-registreringen fremgår av meldingen om seilasen, jf. § 21.”

20  Visse minstekrav: - - Ikke-diskriminerende - - Etterprøvbare kriterier - - Miljøfaglig holdbare kriterier - - Se hen til Kystverkets kriterier?

21  Utgangspunkt: Privatrettslig grunnlag  Likebehandling  Saklighet  Monopolsituasjonen  Konkurransereglene (lovens §§ 10 og 11)

22  Mindre grunnlag for å ta bredere samfunnshensyn  Mer preget av konkret forretningstenkning

23  Det samlede rettskildebilde tilsier:  Rimelig adgang til miljørabatter  Større adgang ved anløpsavgift enn ved vederlag


Laste ned ppt "Advokat Brynjar Østgård Norsk Havneforenings fagseminar 14. april 2015."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google