Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ICT Siste gruppetime INF5120 18. mai 2006. ICT Transformasjoner En transformasjon krever to metamodeller en kilde-modell (source) en mål-modell (target)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ICT Siste gruppetime INF5120 18. mai 2006. ICT Transformasjoner En transformasjon krever to metamodeller en kilde-modell (source) en mål-modell (target)"— Utskrift av presentasjonen:

1 ICT Siste gruppetime INF5120 18. mai 2006

2 ICT Transformasjoner En transformasjon krever to metamodeller en kilde-modell (source) en mål-modell (target) Det finnes mange teknologier for å realisere Web Services, WSDL er en av disse I en transformasjonsprosess vil reglene i for eksempel ATL mappe fra instanser av en UML metamodell til instanser av en WSDL metamodell

3 ICT WSDL WSDL er i hovedsak satt sammen av Types – abstrakte datatyper Message – meldingsstruktur PortType – grensesnittet til tjenesten Binding – hvordan tjenesten kan aksesseres Service – hvem som tilbyr en gitt tjeneste

4 ICT

5 UML Package til WSDL Definition Opprette en instans av WSDL!Definition med de samme egenskaper som UML!Package name blir en konkatenering av ’Service_’ og pack.name targetNamespace blir en konkatenering av ’urn://’, pack.name og ’.wsdl’ rule P2D{ from pack : UML!Package to def : WSDL!Definition( name <- ’Service_’ + pack.name, targetNameSpace <- ’urn://’ + pack.name + ’.wsdl’ ) }

6 ICT

7 UML DataType til WSDL Types Oppretter en instans av WSDL!Types fra UML!DataTypes type hentes fra dt.type rule Dt2T{ from dt : UML!DataType to t : WSDL!Types( type <- dt.name ) }

8 ICT

9 UML Class til WSDL Types Oppretter en instans av WSDL!Types fra UML!Class name hentes fra c.name rule C2T{ from c : UML!Class to t : WSDL!Types( name <- c.name ) }

10 ICT

11 UML Interface til WSDL PortType Oppretter en instans av WSDL!PortType name hentes fra verdien til itf.name operations fastsettes gjennom WSDL!PortTypeOperation (rule O2O) Oppretter en instans av WSDL!Binding rule I2Pt{ from itf : UML!Interface to pt : WSDL!PortType( name <- itf.name, operations <- [O2O.wsdlob] itf.feature -> select(e | e.oclIsKindOf( UML!Operation)) ),

12 ICT forts. UML Interface til WSDL PortType bd : WSDL!Binding( name <- itf.name + 'Binding', type <- pt, operations <- [O2O.wsdlob] itf.feature -> select(e | e.oclIsKindOf( UML!Operation)) ), sv : WSDL!Service( name <- 'Service' + itf.name, port <- pport ), pport : WSDL!Port( name <- itf.name+'Port', binding <- bd, soap <- ssoap ), ssoap : WSDL!SOAP( location <- 'http://host:port/' + context-path/url-pattern ) }

13 ICT

14 UML Operation til WSDL Operation Oppretter instanser av WSDL PortTypeOperation, WSDL BindingOperation og WSDL Message rule O2O{ from op : UML!Operation to wsdlop : WSDL!PortTypeOperation( name <- op.name, parameterOrder <-op.getOrder(), input <- inp, output <- out ), inp : WSDL!Input ( message <- inp_m ), out : WSDL!Output ( message <- outp_m ),

15 ICT forts. UML Operation til WSDL Operation inp_m : WSDL!Message( name <- op.owner.name + '_' + op.name ), outp_m : WSDL!Message( name <- op.owner.name + '_'+ op.name + 'Response’ ), wsdlob: WSDL!BindingOperation( name <- op.name, input <- inputb, output <- outputb ), inputb : WSDL!Input( encodingStyle <- 'http://' + 'schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/', use <- 'encoded', namespace <- 'urn://'+ op.feature.owner.name + '.wsdl' ), outputb : WSDL!Output( encodingStyle <- 'http://' + 'schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/’, use <- 'encoded', namespace <- 'urn://'+ op.feature.owner.name + '.wsdl' ) }

16 ICT forts. UML Operation til WSDL Operation helper context UML!Operation def: getOrder() : String = (self.parameter -> iterate(par ; order : String = ’ ’ | order + par.name + ' ' )

17 ICT

18 Fra UML Parameter til WSDL Part rule P2Pin{ from par : UML!Parameter (par.kind = #pdk_in or par.kind = #pdk_inout) to prt : WSDL!Part( name <- par.name, type <- par.type, owner <- [O2O.inp_m] par.owner ) } rule P2Pout{ from par : UML!Parameter (par.kind = #pdk_return) to prt : WSDL!Part( name <- par.name, type <- par.type, owner <-[O2O.outp_m] par.owner ) }


Laste ned ppt "ICT Siste gruppetime INF5120 18. mai 2006. ICT Transformasjoner En transformasjon krever to metamodeller en kilde-modell (source) en mål-modell (target)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google