Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Læring August September Oktober November Desember Januar Februar Mars

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Læring August September Oktober November Desember Januar Februar Mars"— Utskrift av presentasjonen:

1 Læring August September Oktober November Desember Januar Februar Mars
15.07 Inntak Nyansatt Kontaktlærerhefte Spes.ped.-hefte inntak 17.08 Skolestart 20.08 Produksjonstilskudd Foreldremøte VG1 Still. plan – funk.beskrivelser - Møteplan 03.09 Tillitsvalgt/vara klasser Oppmelding privatist 30.09 Vitnemålskontroll Generell IOP Fag IOP 1. MAS Eksamen/fag/dok. 1. utviklingssamtale Dialogmøte Fylkessjefen Skolevalg Årsmelding/utv.plan August September Oktober November Desember Januar Februar Mars April Mai Juni Juli 15.06 Halvårsrapport spes.ped. Evaluering 2.termin/standpunkt 3. MAS – Stillingsplan 01.10 Tilrettelegging eksamen og fritak Enkeltvedtak/IOP Elevrettigheter før denne datoen Refusjonskrav Generelle miljøtiltak Foreldremøte ALLE Budsjett - 1. MAS – Stillingsplan Observasjon av ansatte Føre IOP-elever SATS Oppstart risikovurderinger Uke 40 – VGO-dag 13.05 Eksamenstrekk og utover – eksamen Sluttevaluering 3. MAS – Stillingsplan – timeplan/øvingsplan 01.11 Innhente refusjoner Uke 48 – utprøving 10. klasseelever Budsjett – Eksamen/fag/dok. – Observasjon Læring 01.04 Utkast lokalgitte eksamensoppg Samordna opptak Sluttsamtale elever Stillingsplan Elevundersøkelsen Lærerundersøkelsen Undervisningsvurdering Evaluering 1.termin/halvårsrapport Budsjett – Eksamen/fag/dok. - Observasjon 01.03 Frist internkontroll – IK VIGO ordinært Uke 10 – utprøving 9. klasseelever Stillingsplan 15.01 Halvårsvurdering Eksamenstrekk 20.01 Produksjonstilskudd Evaluering 1.termin Karaktermøter (IV) Budsjett – 2. MAS – Eksamen/fag/dok. 01.02 Privatisteksamen VIGO - Særskiltsøkere 2. utviklingssamtale Dialogmøte Fylkesdirektøren Hyggekveld VG1/Infokveld VG2. 2. MAS – Innspill stillingsplan

2 August September Oktober November Desember Januar Februar Mars April
Mai Juni Juli Velkomstbrev til elever med plass + ansatte. Skjema kontaktinfo mobilskole. Karriere-veiledning Grupper og enkeltvis Elever slutter før bruker ikke retten sin. Budsjett - innspill Evaluering av 1. termin Underveis- vurdering Underveis- vurdering Karakter orden/atferd Hyggekveld elever og foresatte VG1. Infokveld VG2. Stillingsplan/ timeplan – innspill. Sluttsamtale med elever og evaluering. Samtale kjente elever. Opplegg neste skoleår. Evaluering 2.termin og standpunkt. Årsrapporter klare til karaktermøter. Helsesøster i alle klasser 1. utv.samtale med alle elever. Foreldremøte ALLE Utprøvingsdag 10. trinn ½-årsrapporter til kar. møter 2. utv.samtale med alle elever. Søke VIGO ordinært Utkast lokalgitte eksamens-oppgave 01.04 Dok. i forkant på IV. Still.plan/ timeplan/øving-plan tilrettelegging Valg tillitsvalgt og vara Frist IOP og enkeltvedtak Evt. ekstra elevsamtale Møte foresatte + HIPPT ang. søknad videre Yrkes- og utd.messe Lillestrøm Utprøving 9. trinn Avd.leder melder endringer stillingsplanen Inntaksmøte søkere ind. vurdering/spes.ped. Møter inntatte elever/ foresatte Elevmapper, elektronisk og i arkiv SATS og elever. Orientering på U-skoler og messer Innhold: lærere som er satt opp i øvingsplan. Meldingskjema elever som bytter skole. Møte med OLA-verter. Innlevering av bøker/lydbøker Gjøre klart kort og nøkler til skolestart Klargjøre Grøtbekklia VIP-prosjekt VG1. Kontaktlærer/ helsesøster psykiskhelseiskolen.no Orientere om høgskoler/ universitet/ yrkesorienter. Sluttevaluering, karakter, orden/atferd, årsrapport Frist årsrapport spes.ped 1. skoleuke: Verdidokument Skikk & bruk Skolereglement Bøker og PC Plan ferieavvikling Revidere hefte nyansatte, spes.ped og kontaktlærer-hefte Oppsummering Vurdering Planlegge neste skoleår 2. skoleuke Fotograf Foreldremøter Fordeling elever og kontaktlærer Spes.ped. budsjett Klargjøre PC, nøkler og kort til nyansatte


Laste ned ppt "Læring August September Oktober November Desember Januar Februar Mars"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google