Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

August September Oktober November Desember Januar Februar Mars April Mai Juni Juli 10.08 2. inntak 17.08 Skolestart 20.08 Produksjonstilskudd Foreldremøte.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "August September Oktober November Desember Januar Februar Mars April Mai Juni Juli 10.08 2. inntak 17.08 Skolestart 20.08 Produksjonstilskudd Foreldremøte."— Utskrift av presentasjonen:

1 August September Oktober November Desember Januar Februar Mars April Mai Juni Juli 10.08 2. inntak 17.08 Skolestart 20.08 Produksjonstilskudd Foreldremøte VG1Produksjonstilskudd Still. plan – funk.beskrivelser - MøteplanMøteplan 03.09 Tillitsvalgt/vara klasser 15.09 Oppmelding privatistOppmelding privatist 30.09 Vitnemålskontroll Generell IOP Fag IOP Generell IOP Fag IOP 1. MAS 1. MAS Eksamen/fag/dok. 01.10 Tilrettelegging eksamen og fritak 01.10 Enkeltvedtak/IOP 01.10 Elevrettigheter før denne datoen 01.10 Refusjonskrav 01.10 Generelle miljøtiltak Foreldremøte ALLEmiljøtiltak Budsjett - 1. MAS – Stillingsplan Observasjon av ansatte 01.11 Innhente refusjoner Uke 48 – utprøving 10. klasseelever Budsjett – Eksamen/fag/dok. – Observasjon Elevundersøkelsen Lærerundersøkelsen Undervisningsvurdering Elevundersøkelsen Lærerundersøkelsen Undervisningsvurdering Evaluering 1.termin/halvårsrapport Budsjett – Eksamen/fag/dok. - Observasjon 15.01 Halvårsvurdering 19.01 EksamenstrekkHalvårsvurdering 20.01 Produksjonstilskudd Evaluering 1.termin Karaktermøter (IV)Produksjonstilskudd Karaktermøter(IV) Budsjett – 2. MAS – Eksamen/fag/dok. 01.02 Privatisteksamen 01.02 VIGO - Særskiltsøkere 2. utviklingssamtale Dialogmøte Fylkesdirektøren Hyggekveld VG1/Infokveld VG2. 2. MAS – Innspill stillingsplanPrivatisteksamen 2. utviklingssamtale 2. MAS 01.03 Frist internkontroll – IK 2015 01.03 VIGO ordinært Uke 10 – utprøving 9. klasseeleverIK 2015VIGO Stillingsplan 01.04 Utkast lokalgitte eksamensoppg. 15.04 Samordna opptak Sluttsamtale eleverSamordna opptak Stillingsplan 13.05 Eksamenstrekk 20.05 og utover – eksamen Sluttevaluering 3. MAS – Stillingsplan – timeplan/øvingsplan 15.06 Halvårsrapport spes.ped. Evaluering 2.termin/standpunktHalvårsrapport spes.ped 3. MAS – Stillingsplan 15.07 Inntak Nyansatt Nyansatt Kontaktlærerhefte Spes.ped.-hefte 1. utviklingssamtale 1. utviklingssamtale Dialogmøte Fylkessjefen 07.-08.09 Skolevalg Årsmelding/utv.plan Læring 01.10 Føre IOP-elever SATS Oppstart risikovurderinger Uke 40 – VGO-dag

2 AugustSeptemberOktoberNovemberDesemberJanuarFebruarMarsAprilMaiJuniJuli Velkomstbrev til elever med plass + ansatte. Skjema kontaktinfo mobilskole. mobilskole Karriere- veiledning Grupper og enkeltvis Elever slutter før 01.10 bruker ikke retten sin. Budsjett - innspill Evaluering av 1. termin Underveis- vurdering Evaluering av 1. termin Underveis- vurdering Karakter orden/atferd Hyggekveld elever og foresatte VG1. Infokveld VG2. Stillingsplan/ timeplan – innspill. Sluttsamtale med elever og evaluering. Samtale kjente elever. Opplegg neste skoleår. Evaluering 2.termin og standpunkt. Årsrapporter klare til karaktermøter. Helsesøster i alle klasser 1. utv.samtale med alle elever. Foreldremøte ALLE Utprøvingsdag 10. trinn ½-årsrapporter til kar. møter 2. utv.samtale med alle elever. Søke VIGO ordinært 01.03.VIGO Utkast lokalgitte eksamens- oppgave 01.04 Dok. i forkant på IV. Still.plan/ timeplan/øving- plan tilrettelegging Valg tillitsvalgt og vara 03.09. Frist IOP og enkeltvedtak 01.10.IOP Evt. ekstra elevsamtale Møte foresatte + HIPPT ang. søknad videreHIPPT Yrkes- og utd.messe Lillestrøm Utprøving 9. trinn Avd.leder melder endringer stillingsplanen Inntaksmøte søkere ind. vurdering/spes. ped. Møter inntatte elever/ foresatte Elevmapper, elektronisk og i arkiv SATS og elever.Orientering på U-skoler og messer Dok. i forkant på IV. Innhold: lærere som er satt opp i øvingsplan. Meldingskjema elever som bytter skole. Møte med OLA- verter.OLA- Innlevering av bøker/lydbøker Gjøre klart kort og nøkler til skolestart Klargjøre Grøtbekklia VIP-prosjekt VG1. Kontaktlærer/ helsesøster psykiskhelseisk olen.no Kontaktlærer psykiskhelseisk olen.no Orientere om høgskoler/ universitet/ yrkesorienter. Sluttevaluering, karakter, orden/atferd, årsrapport orden/atferd Frist årsrapport spes.ped 1. skoleuke: Verdidokument Skikk & bruk Skolereglement Bøker og PC Verdidokument Skolereglement Bøker og PC Plan ferieavvikling Revidere hefte nyansatte, spes.ped og kontaktlærer- hefte nyansatte spes.ped kontaktlærer- hefte Oppsummering Vurdering Planlegge neste skoleår 2. skoleuke Fotograf Foreldremøter Fordeling elever og kontaktlærer Plan ferieavvikling Spes.ped. budsjett Klargjøre PC, nøkler og kort til nyansatte


Laste ned ppt "August September Oktober November Desember Januar Februar Mars April Mai Juni Juli 10.08 2. inntak 17.08 Skolestart 20.08 Produksjonstilskudd Foreldremøte."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google