Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Vi ønsker alle våre kunder en

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Vi ønsker alle våre kunder en"— Utskrift av presentasjonen:

1 Vi ønsker alle våre kunder en
KEMAX- nytt JULEN 2014 Vi ønsker alle våre kunder en riktig God jul og Godt Nytt År - A – ordningen s. 3 - 80/20 – regelen s. 4 - Hybridbilene blir avgifsvinner s. 6 - Praktisk håndbok innenfor strategi s. 7 - Scheel utvalgets forslag til skattereform s. 8

2 KEMAX- nytt VELKOMMEN Velkommen til årets siste utgave av Kemax nytt. Magasinet er preget delvis de endringer som skjer på våre områder. De fleste regnskapsførere er i dag opptatt av omlegging til den såkalte A – ordningen som trer i kraft fra nyttår. Les gjerne mer om dette på side 3. Utover dette er det noen få justeringer etter budsjettforliket i Statsbudsjettet. Endringen i forhold til ladbare hybridbiler gis også litt plass i denne utgaven på side 6. Våre kunder har foretatt et bevisst valg om å sette bort regnskapsførsel og lønnsadministrasjon. Det dere ikke har valgt bort er egen operativ og strategisk ledelse. Vi har derfor i denne utgave rådspurt oss litt fra våre bedriftsrådgivere om de har noen tips og råd å bidra med i magasinet. Både håndboken innen strategi samt bevisstgjøring om 80/20 regelen håper vi er gode tankevekkere for dere i en travel hverdag. Avslutningsvis vil jeg gjerne få takke for følge og den tillitt vi er gitt i året som snart ebber ut. Ønsker dere alle en riktig God Jul og et fremgangsrikt Nyttår. Vennlig hilsen Ove Strand

3 KEMAX Vi har behov for å få
Vi har behov for å få oppdatert personaldata om dine ansatte. Fra 1. januar 2015 trer a-ordningen i kraft, og dette får konsekvenser for deg som har ansatte. Dette er en ny måte å innrapportere opplysninger om lønn mv til skatteetaten, NAV og SSB. A-ordningen innebærer at det minst en gang pr. måned skal det sendes inn en a-melding. Denne meldingen vil vi sende inn fra vårt lønnssystem til det offentlige via Altinn. A-meldingen skal inneholde personalopplysninger pr. ansatt, i tillegg til lønn og andre ytelser. Den største endringen dette medfører for deg som arbeidsgiver gjelder personalopplysninger og innrapporteringen av disse. For at vi allerede nå skal få oppdatert og sjekket at vi har korrekt informasjon. Vi vil sende dere et skjema hvor alle opplysninger vi etterlyser er inkludert. Du skal fylle ut ett skjema pr ansatt. Du skal fylle ut arkfane 1 – a-melding. Du kan enten fylle den ut i elektronisk form, eller skrive den ut og fylle inn.Vi anbefaler at du leser denne. Send skjemaene i retur til oss så snart som mulig. Hvis du har spørsmål til utfylling eller a-ordningen generelt, er det bare å ta kontakt med oss. Du kan lese mer om a-ordningen ved å gå inn på Altinn.no. A-ordningen vil for øvrig innebære at vi må gjennomgå dagens oppdragsavtale og gjøre nødvendige tilpasninger. I tillegg må rutinene for lønnsadministrasjon gjennomgås.

4 KEMAX Kan lønnsomheten i din bedrift forbedres gjennom aktiv bruk av 80/20-regelen? Gjennom min ledererfaring fra tradisjonelle og veletablerte industri – og handelsvirksomheter, er det spesielt på to områder at 80/20 – regelen har vært en god gjenganger og et godt verktøy for iverksettelse av resultatforbedrende tiltak. Disse er: Kundelønnsomhet varelinjelønnsomhet  Kundelønnsomhet De fleste av oss har fått med seg at det er høyst normalt at 20% av kundene står for 80% av omsetningen. Men er dette ensbetydende med lønnsomheten fra disse kundene ?  Med kundelønnsomhet mener jeg her det resultat ( nb i kroner og ikke %!) som kan sies å generes fra den aktuelle kunde når salgsinntekten også fratrekkes alle direkte henførbare kostnader til den aktuelle kunde – f.eks. rabatter, besøksintervaller, markedsstøtte , spesialtilbud , ekstrakostnader ved hurtiglevering, forlenget kredittid, kostnader til kundens sosiale arrangementer, Joint Marketing , spesialemballering osv., osv..  En kritisk gjennomgang av lønnsomheten på bedriftens ulike kunder, vil i mange tilfelle i seg selv gi en ”aha-opplevelse”. En blir overrasket over at kunder en i utgangspunktet ”trodde” var meget lønnsomme, viser seg å være mindre lønnsomme enn tidligere trodd- eller sågar ulønnsomme. Pareto-prinsippet – eller på folkemunne ”80/20-regelen – er et uttrykk som har relevans i svært mange sammenhenger i bedriftslivet, i samfunnet, men også på det personlige plan. Prinsippet stammer fra den italienske filosofen og økonomen Pareto som i 1906 beskrev at kun 20 % av befolkningen i Italia satt på hele 80% av landets ressurser. Siden den gang har denne ”skjevhetsformelen” vist å komme til anvendelse på de fleste områder i vårt samfunn, og da gjerne som omskrevet til ”forhold hvor ressursinnsatsen ikke alltid står i forhold til utkomme av den samme innsatsen”.   Eksempelvis har de fleste av oss en tendens til å bruke hele 80% av vår tid på oppgaver som bare gir 20% i resultateffekt, og kun 20% av tiden vier vi de oppgaver som faktisk betyr 80% av resultatene. Og slik kan vi fortsette: Kun 20 % av en leders tid brukes til de viktige strategiske oppgaver som å sikre bedriftens framtid og langsiktige levedyktighet, mens hele 80% av hennes/hans tid går med til helt trivielle, operasjonelle oppgaver i hverdagen! Hvordan kan så en mer aktiv bruk av 80/20 regelen også benyttes til resultatforbedringer og bedret lønnsomhet i din bedrift?

5 KEMAX Varvarelinjelønnsomhet/produktlønnsomhet
Så også når en samlet vurderer lønnsomheten i kundemassen: Med overveiende sannsynlighet vil en beskjeden andel av kundene (”20%”) stå for den overveiende del (”80%) av samlet kunderesultat. Brøken er gjerne 70/30 eller sågar 90/10. Poenget er at svært mange av kundene generer en forbløffende liten del av resultatet, mens et fåtall virkelig bidrar. Dette bør få konsekvenser. Bl.a. en bevisstgjøring av at en virkelig bruker 80% av egen tid og ressursinnsats mot de 20% av kundene som betyr noe for bedriftens lønnsomhet. Kanskje bør organisasjonen slankes slik at kun de viktigste oppgaver mot de viktigste og mest lønnsomme kunder utføres – og alt annet droppes?? Eller rett og slett redusere aktivt antall kunder en vil ha i sin portefølje. En annen spin–off av denne 80/20–eksersisen kan jo også være at de mindre viktige og til dels ulønnsomme kundene, fra nå av får endrete betingelser og endrete priser. Mister en dem som følge av de endrete betingelser, så betyr det mindre for totalresultatet. Alternativt så fortsetter de å handle på endrete betingelsene, og dette gjør dem svært så interessante for bedriften i fortsettelsen. Varvarelinjelønnsomhet/produktlønnsomhet Samme 80/20 innfallsvinkel kan en gjøre mot sitt antall varelinjer og produktvarianter. Min påstand er her at kun et fåtall (20%) av bedriftens mange varelinjer, står for hovedtyngden (80%) av inntjeningen.  Så her blir det enkle spørsmålet: Trenger vi virkelig alle produktvariantene i vår portefølje? En bevisstgjøring av dette faktum, og en analyse av de ulike produkt- / produktkategorienes lønnsomhet - vil avdekke spennende muligheter for resultatforbedringer: kutte antall produktvarianter kan redusere ”kompleksitetskostnader”, herunder omstillingstider, varelagerhold, svinn, utgått på dato-problemstilling, lagerareal, bedre omløpshastighet, feilleveranser, bedre produksjonseffektivitet, reduksjon i antall leverandører mv En skal heller ikke se bort fra at der vil avdekkes en sammenheng mellom antall varelinjer/produktlønnsomhet og kundelønnshetsvurderingen beskrevet i forrige avsnitt.   Konklusjon: En aktiv bruk av 80/20 – konseptet kan åpne for spennende muligheter for endring i etablerte tenkesett i alle deler av virksomheten. Analysen og tiltakene deretter må selvsagt gjøres med ”klokskap”, og hele tiden med sentrale kunders behov for øyet.  80/20-regelen er et særdeles velegnet verktøy for å bryte opp i inngrodde og ”vedtatte sannheter” i bedriften. Jan Gustav Andersen Siviløkonom  Ansatt som divisjonsdirektør i Rieberkonsernet Administrerende direktør i Kaffehuset Friele Partner i Kemax Consult

6 KEMAX Nå blir disse billigere
Flere av de ladbare hybridbilene blir avgiftsfrie.  Mange i norsk bilbransje syntes det var underlig at det ikke skjedde stort med bilavgiftene da regjeringen la frem sitt budsjettforslag tidligere i høst. Nå er det enighet om budsjettet i Stortinget, og de ladbare hybridene blir noe billigere. -Budsjettforliket kan være første steg i gjennombrudd for ladbare hybridbiler i Norge. En «supermiljøbil» som Golf GTE kan bli kroner billigere, og få en ny pris på kroner, sier administrerende direktør Terje Male i Harald A. Møller, Norges største bilimportør. Effektavgiften røres ikke i budsjettet, men fratrekket i vektkomponenten i engangsavgiften økes fra 15 til 26 prosent for ladbare hybrider, noe som innebærer et avgiftstap på 340 millioner kroner. I tillegg fjernes minstesatsen for engangsavgiften, og CO2-fradraget fra null til 105 gram pr kilometer øker med 50 kroner. -Vi kommer ned på null i avgift for vår ladbare hybrid, sier Espen Olsen, informasjonssjef i Toyota.  Toyota Prius i ladbar versjon hadde ikke spesielt mye i engangsavgift fra før, med relativt beskjeden effekt og lavt CO2-utslipp. Men det har betydning for andre biler også. -Det har vært mye snakk om ladbare hybrider, men det mest overraskende, og gledelige er at andre lavutslippsbiler får lavere avgift. For våre mest populære småbiler betyr det fra 400 til 1200 kroner i redusert avgift, sier Olsen. Kommende modeller, som Audi A3 e-tron og Volkswagen Golf GTE ser ut til å gå ned mot null i avgift med budsjettforliket. I det fremlagte statsbudsjettet ble det også foreslått å senke omregistreringsavgiften betydelig. Dette ble beholdt i budsjettenigheten. Fremdeles heter det i avtalen at regjeringen skal ha en helhetlig gjennomgang av bil- og drivstoffavgiftene, og Venstre og KrF skal også inngå i arbeidsgruppen som skal gjennomgå avgiftene.

7 KEMAX

8 Autorisert regnskapsfører ARS
KEMAX Scheel utvalgets forslag til skattereform Bla Bla…… Vi ønsker alle våre kunder og lesere en riktig God jul og Godt Nytt År Kemax Økonomi Regnskap AS Seiersbjerget Bergen Tlf: Fax: Vårt kontornett: Bergen – Sentrum, Seiersbjerget 17 Bergen – Vest, Leirvikåsen 43 B Bergen – Nord, Åsamyrane 90 Bergen – Sør, Fanavn. 13 Nordhordaland – Kvassnesvegen 11 Oslo – Rådhusplassen 28 Autorisert regnskapsfører ARS Org .nr MVA

9 KEMAX

10 KEMAX

11 KEMAX

12 KEMAX


Laste ned ppt "Vi ønsker alle våre kunder en"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google