Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Introduksjon IBE200 Integrerte informasjonssystemer Høgskolen i Molde Ola Bø.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Introduksjon IBE200 Integrerte informasjonssystemer Høgskolen i Molde Ola Bø."— Utskrift av presentasjonen:

1 Introduksjon IBE200 Integrerte informasjonssystemer Høgskolen i Molde Ola Bø

2 2 Hvorfor er dette kurset viktig Et hovedproblem ved bruk av IT i bedrifter er svak integrasjon Svak integrasjon fører til mye unødvendig ekstraarbeid og mange feil Hensikten med kurset er å sette deg i stand til å jobbe med integrasjon Kurset gir samtidig kompetanse i avansert bruk av kontorstøtteverktøy – kontorautomatisering

3 3 Hva er utfordringene? Nytt kurs Vi finner ikke gode og dekkende lærebøker Det kan bare læres ved å jobbe med oppgaver

4 4 Organisering av arbeidet 1 Forelesninger: mandager og torsdager 1015- 12 rom A283 Lab: torsdager 1415-1545, rom B350 Hva foregår på lab Likemannsvurdering Du må være til stede på lab når du har levert Forberedelse til neste oppgave Hands-on demonstrasjoner (så lite som mulig)

5 5 Din læringsaktivitet Kurset har 15 studiepoeng det vil si halv arbeidsuke dvs 18,5 timers arbeid per uke Forelesninger: 4 timer per uke Labtid: 2 timer per uke Rest til annen læringsaktivitet: 12,5 timer per uke Arbeid med oppgavene Lesing og research? Forberedelse til forelesninger? Læring i samarbeid med andre? Læring ved skriving? Arbeid med wiki?

6 6 Likemannsvurdering Tilbakemelding og godkjenning av oppgaver gjøres av to medstudenter Alle som har levert må også være med å vurdere Hensikten er å få vurdering/tilbakemelding på arbeidet med en gang det er levert Prinsippet kalles likemannsvurdering og har gitt gode resultater andre steder det har vært prøvd! Erfaringen er at man lærer mer av å gi enn av å motta tilbakemelding Det er lettere å kommunisere med likemenn enn med lærer om vansker man har møtt Tilbakemeldingen skal beskrive kvaliteter ved arbeidet og angi utfordringer studenten bør jobbe videre med Ved å vurdere blir du også klar over kravene i kurset

7 7 Regler for likemannsvurderingen Du må levere for å kunne gi tilbakemelding Øvelsen leveres via fronter innen 14 på labdagen Tilbakemelding samme dag fra andre studenter For sent innkomne besvarelser blir ikke godkjent Om tilbakemeldingen Føres på skjema med kvaliteter og utfordringer Konkluderer med bokstavkarakter A-F Karakter A-E vil si godkjent. F=forkastet Leveres på Fronter Studenten må få godkjent og gi tilbakemelding på 8 av 12 øvelser for å få gå opp til eksamen. Forkastet øvelse kan ankes til faglærer

8 8 Studentaktiviteter Vi må bli trygge på hverandre: Finn andre studenter du ikke kjenner fra før og presenter dere for hverandre For å tilpasse kurset bedre trenger jeg å bli kjent med deg, skriv på en lapp og lever navn kurs du har tatt her jobberfaring eventuelle interesser Svar på spørreundersøkelsen

9 9 Hvorfor forelesninger? Lærebøkene dekker langt fra hele pensum For noen deler av pensum har vi ikke tekst Da er foiler og notater pensum Ellers har forelesningene flere mål: Gi oversikt Problematisere og diskutere Gjøre øvelser Avveksling Sosial læringsarena

10 10 Eksamen Finner sted 20.5 fra 9-13 Nok obligatoriske oppgaver må være godkjent for å få gå opp til eksamen Fire timers skriftlig eksamen avgjør karakteren

11 11 Og så... begynner vi på fagstoffet

12 12 Innhold Definisjoner Integrasjonsteknikker for systemer ERP Standardisering Integrasjonsteknikker for organisasjoner Bruksmønstre

13 13 Informasjonssystemer Informasjonssystem: system for behandling av informasjon Hva mener vi med system? Hva mener vi med informasjon? Hva mener vi med behandling?

14 14 Integrerte informasjonssystemer En bedrift har vanligvis mange informasjonssystemer Ulemper? Hva menes med integrasjon? Fordeler med integrasjon? Ulemper med integrasjon?

15 15 Teknikker for integrasjon mellom systemer Utveksling av filer/dokumenter Ulike filformater (CSV, XML,CSF...) Utveksling av meldinger Web-tjenester Felles database – master data Kopling via API Skjermskraping Broker

16 16 ERP – en enkel løsning Hvorfor ikke lage ett system som dekker alle behov for alle?! Da slipper vi å integrere! Denne løsningen kalles ERP (Enterprise Resource Planning) Alle data i en felles database Omfattende system som dekker et helt multinasjonalt konsern Best practices Fordeler/Muligheter Ulemper/Begrensninger HiM har kurs i ERP på bach. og masternivå.

17 17 Hvorfor standardisering er viktig ved integrasjon Ved standardisering blir det mindre arbeid å integrere Det fins ofte ferdige løsninger for standardbasert integrasjon Standardisering er ikke uproblematisk Konkurrerende standarder Universalistiske standarder Kontroll over standarden

18 18 Bedriften som integrert informasjonssystem Hvorfor kan en bedrift kalles et integrert informasjonssystem? Hva mener vi med integrasjon da? Integrering med menneskene i organisasjonen Menneskene tilpasser seg systemet og gjør ekstra arbeid og omgår problemer, slik at systemet kan brukes (Les Gasser 1986) Vi kan tilpasse systemet til menneskene Konfigurering Makroprogrammering Programmering av tilpassede brukergrensesnitt Støtte ekstraarbeidet med kontorstøtteprogramvare

19 19 Bruksmønstre – et grunnlag for tilpasning til brukerne Bruksmønstre er nedskrevne historier som brukes for å oppdage og dokumentere hvordan en bruker anvender systemet for å nå sine mål Enkel løsning – lett for brukeren delta i spesifiseringen Legger vekt på brukerens mål og perspektiver Hvem bruker systemet Hva er deres typiske scenarier og mål Bruksmønstre er fleksible – De kan skrives lite detaljert først og så kan vi fylle inn flere detaljer/scenarier når vi trenger det.

20 20 Bruksmønstre som krav Bruksmønstre kan betraktes som en kontrakt om hvordan systemet skal oppføre seg (fungere) Bruksmønstrene spesifiserer derfor funksjonelle krav Bruksmønstre blir sett på som hovedmetoden for å definere krav i mange moderne SU- metoder

21 21 Retningslinjer Skriv kortfattet og utelat brukergrensesnitt Fokuser på aktøren og aktørens mål Skriv black-box UC. Beskriv ikke innmat, men ansvar Navnsetting Oppkall bruksmønsteret etter brukerens mål. Navnet skal starte med et verb. CRUD bruksmønstre skal slås sammen til ett Administrer bruksmønster. CRUD: Create, Retrieve, Update, Delete

22 22 Hva skal regnes som ett bruksmønster (Use Case)? Avvikle eksamen? Registrere eksamenskarakterer? Logge Inn? Alle kan være bruksmønstre, men hva er praktisk? Sjefsprøven: Sjefen spør: Hva har du holdt på med i dag? Rimelige svar på dette spørsmålet er trolig mulige navn på bruksmønstre Det viser seg at det er praktisk å la et use case svare til en EBP (Elementary Business Process): En oppgave gjennomført av én person på ett sted, på ett tidspunkt, som respons på en forretningshendelse. Oppgaven skal gi målbar verdi og etterlate data i en konsistent tilstand f. eks: Godkjenn kreditt eller beregn ordrepris.

23 23 Eksempel Skrive bruksmønster for ”Vurdere eksamensbesvarelser” Aktør Trigger Historie

24 24 Øvelse Skrive bruksmønster for å evaluere øvelse

25 25 Integrasjonsproblemets dimensjoner Hasselbring (2000)

26 26 Oppsummering Definisjoner – informasjon, system, integrasjon Integrasjonsteknikker for systemer – hvilke hadde vi? Figurer? ERP Standardisering – figur, fire poenger Integrasjonsteknikker for organisasjoner to muligheter fire teknikker Bruksmønstre

27 27 Referanser Gasser, Les (1986) The Integration of Computing and Routine Work, ACM Transactions on Office Automation Systems, Vol 4, No 3. July 1986, s. 205-225 Hasselbring, Wilhelm (2000), Information System Integration, Communications of the ACM June 2000, Vol 43 No6 Stoffet om bruksmønstre er hentet fra Craig Larman(2004) Applying UML and Patterns 3.ed


Laste ned ppt "Introduksjon IBE200 Integrerte informasjonssystemer Høgskolen i Molde Ola Bø."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google