Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Arbeidsrett – Den individuelle del Høst 2010 Universitetet i Oslo Etablering av arbeidsforhold Advokat (H) P.hD Jan Fougner.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Arbeidsrett – Den individuelle del Høst 2010 Universitetet i Oslo Etablering av arbeidsforhold Advokat (H) P.hD Jan Fougner."— Utskrift av presentasjonen:

1 Arbeidsrett – Den individuelle del Høst 2010 Universitetet i Oslo Etablering av arbeidsforhold Advokat (H) P.hD Jan Fougner

2 2 1. Innledning, ansettelsesprosesser Privat sektor: Intet utlysningskrav. Styringsrett Offentlig sektor: Tjenestemannslovens § 2 (Staten) forvaltningsloven (Staten og kommunene) Offentlig arbeidsformidling – rollefunksjon Ansettelsesprosessen – søknad – intervjuer Skranke mot opplysninger som kreves eller innhentes AML § 13-1, § 13-2, § 13-4 Advokat (H) P.hD Jan Fougner UiO 15. september 2010 Arbeidsrett – Den individuelle del

3 3 2.Ansettelsesbeslutning Tilbud for aksept ? (Rt s. 766, Rt s. 360) Valgfrihet – arbeidsgivers skjønn og deres grenser Kvalifikasjonsgrunnsetningen i forvaltningsretten Ikke-diskrimineringsreglene gjelder fullt ut Saklighetskrav i det private utover dette ? Ugyldighetsspørsmål. Rt s. 76) Når er arbeidsforhold etablert ? (Forholdet mellom ansettelse og tiltredelse (Rt s. 76) UiO 15. september 2010 Arbeidsrett – Den individuelle del Advokat (H) P.hD Jan Fougner

4 4 3.Ansettelsesformene Hel eller deltid Ikke skranker for deltid – om ikke på avtalebasis Likebehandlingsnorm – direktiv 97/81/EF – Rammeavtalen § 4 ”Tilsigelsesavtale” – Rt s. 826, Rt s Prøvetid – arbeidsmiljølovens § 15-6 Anvendelig ved alle ansettelsesformer Skranker ved videreføring og endringer, Rt s. 1026, Midlertidig ansettelse – arbeidsmiljølovens § 15-9 (Rt s. 129, Rt s. 578 Skranker for adgangen (”arbeidets karakter”, vikariater) Rettsvirkningsspørsmålet – fireårs-regelen (Rt s. 578) Arbeidsleie Regulering av utleievirksomhet – arbeidsmarkedslovens §§ AML §§ – Vikarbyrådirektivet – direktiv 2008/104/EF UiO 15. september 2010 Arbeidsrett – Den individuelle del Advokat (H) P.hD Jan Fougner

5 5 4.Skriftlig arbeidsavtale – arbeidsmiljølovens §§ 14-5 flg. Skriftlighetskrav – men ikke gyldighetsvilkår Innholdsspørsmål – særlig om tariffavtalerhenvisninger UiO 15. september 2010 Arbeidsrett – Den individuelle del Advokat (H) P.hD Jan Fougner


Laste ned ppt "Arbeidsrett – Den individuelle del Høst 2010 Universitetet i Oslo Etablering av arbeidsforhold Advokat (H) P.hD Jan Fougner."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google