Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Humanismen Liv M. Lassen 2005. Referanser Kirschenbaum, H., Henderson, V. (eds.) (1990), “ Carl Rogers, Dialoges”, London: Constable, p. 9-38 Schibbye,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Humanismen Liv M. Lassen 2005. Referanser Kirschenbaum, H., Henderson, V. (eds.) (1990), “ Carl Rogers, Dialoges”, London: Constable, p. 9-38 Schibbye,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Humanismen Liv M. Lassen 2005

2 Referanser Kirschenbaum, H., Henderson, V. (eds.) (1990), “ Carl Rogers, Dialoges”, London: Constable, p. 9-38 Schibbye, A-L. L. - “Annerkjennelse: En terapeutisk intervensjon?”, TNP(33), 1996, 530-537 Schibbye, A-L. L. - “Språk go endring. Om å bruke språket for å skape endringsøyeblikk i psykoterapi”, TNP (39), 2001, 629-639

3 Carl Rogers Fra klient sentrert til person sentrert Forandringsmulig, vekst mulig, utviklende teori basis Ikke rigid skole av tanker Viktig som prinsipp om vekst i skole & organisasjon

4 Selvaktualisering i sentrum Selvbevarelse unngå utslettelse av selvet (å miste seg selv) Selvavgrensing “en persons bevissthet blir til i eller via den andre bevissthet” Selvrefleksivitet Selvakseptering Selvaktualisering, valg & vekst - Mot en “ fylt fungerende person”

5 Anerkjennelse Gjensidighet & likeverdighet –partene opplever at den andre har indre affektive opplevelser som tilsvarer, men samtidig er forskjellig fra ens egne Subjekt - subjekt forhold –subjekt - agent siden: den som persiperer, føler, reflekterer, resonnerer, handler –objekt - den som svarer på agenten: mottakker for kunnskap, handling, osv.

6 Fenomenologisk verden Finne og respektere rådsøkers fen.verden - affektiv opplevelse av å bli ”fanget opp” i den andre Ved bekreftelse fanges rådsøkers opplevelse opp “utenfor” fra en annen person Han/ hun får en utenfra syn på eget selv “ å gi autoritet til” rådsøkers-opplevelsens plass & gyldighet ”autoritas” (latin) = forfatter rådsøker er selv sin egen historie forfatter

7 Skape riktig klima Kvalitet i forholdet Grunnleggende holdninger - To be real Prizing the client Understanding their inner world (meaning) ”Øyeblikket” - moment of meeting

8 Prosess - Bevegelse 1. Release of expression 2. Insight into the origin & nature of the difficulty 3. Making positive choices and decisions “From there and then to here and now”

9 Ferdigheter Aktiv Lytting Speiling Undring Oppsummering Konfrontasjon Bekreftelse


Laste ned ppt "Humanismen Liv M. Lassen 2005. Referanser Kirschenbaum, H., Henderson, V. (eds.) (1990), “ Carl Rogers, Dialoges”, London: Constable, p. 9-38 Schibbye,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google