Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

- fra kjent kunnskap til praksis! ”Kornprogrammet 2015 – 2017 er et treårig prosjekt for å øke kornproduksjonen i Akershus og Østfold. Prosjektet rettes.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "- fra kjent kunnskap til praksis! ”Kornprogrammet 2015 – 2017 er et treårig prosjekt for å øke kornproduksjonen i Akershus og Østfold. Prosjektet rettes."— Utskrift av presentasjonen:

1 - fra kjent kunnskap til praksis! ”Kornprogrammet 2015 – 2017 er et treårig prosjekt for å øke kornproduksjonen i Akershus og Østfold. Prosjektet rettes mot alle som dyrker korn og er finansiert av Fylkesmannen og fylkeskommunen i begge fylker.”

2

3

4

5 Østfold og Akershus står for over 40 % av Norges kornareal Men vi har noen utfordringer –Både areal, avling og antall brukere går ned.. –Kort vei til landets største arbeidsmarked, gjør at stadig flere satser på en annen yrkesvei enn landbruket. Gir større enheter, og/eller mer deltid. Færre som tar seg formell utdannelse Verken større enheter eller mer deltid trenger å være bare negativt, men det gir noen utfordringer. Et viktig fokusområde for kornprogrammet er kompetanseheving hos flest mulig kornprodusenter. Alle skal ha et tilbud, fra de uten grunnkompetanse til faglig påfyll hos de mest kompetente.

6 Kristin Halvorsen, CICERO på Kornkonferansen 2015: ”Klimaendringene gjør at forutsetningene for matproduksjon i verden i snitt blir dårligere, men vi i nord kan kanskje få litt bedre forutsetninger. Det gir oss et ekstra ansvar for å bidra til verdens matforsyning”

7 -Bøndene i Akershus og Østfold tar utfordringen! -Kornprogrammet skal bli et viktig verktøy for kompetanseheving og inspirasjon

8 -Bøndene i Akershus og Østfold tar utfordringen! -Kornprogrammet skal bli et viktig verktøy for kompetanseheving og inspirasjon

9 -Bøndene i Akershus og Østfold tar utfordringen! -Kornprogrammet skal bli et viktig verktøy for kompetanseheving og inspirasjon

10 Kornprogrammet Fra kunnskap til praksis Målet er å få til et konkret og lokalt forankret prosjekt! Viktige aktører for å greie dette: Lokallaga i bondelagene Landbrukskontor

11 Kornprogrammet Organisering: Prosjektmedarbeidere fra –Akershus og Østfold bondelag –begge Fylkesmennene. Administrativ prosjektledelse er lagt til fylkeskontoret til Akershus Bondelag. Landbruskrådgivinga skal stå for det faglige innholdet. Felles korn- og miljøutvalg i Akershus og Østfold Bondelag er prosjektgruppe.

12 Planer for 2015 Kartlegge og lage en nettportal /brosjyre med oversikt over alle kompetansetilbud innen kornproduksjon i våre fylker –Det finnes mange forskjellige tilbud alt fra landbruksskolene og landbruksrådgivinga til forskjellige prosjekter. Fylkesmennene har en viktig rolle i denne delen av prosjektet og planen er at dette skal lanseres høsten 2015. Grunnleggende kornkurs –Høsten 2015 starter et grunnleggende kornkurs som skal gå over fem kvelder med ett nytt tema hver kveld. Om man ikke kan møte opp alle fem kveldene, så kan hvert tema tas hver for seg. –Landbruksrådgivinga er kursholdere. Temamøter/ temadager med konkret tema –Dette skal være møter med et noe høyere faglig nivå. Det skal arrangeres fire slike temamøter i 2015. To på Romerike og to i SørØst, et før sommeren og et etter sommeren på hvert sted. Det første på Romerike blir på Hvam 16. juni, med tema presisjonslandbruk og GPS.

13 Planer for 2015 forts.. Høsthvetekonkurranse –Vi skal arrangere en høsthvetekonkurranse etter modell av Havre NM. Endelige planer er ikke klare, men konkurransefeltene skal anlegges høsten 2015. –Konkurranse mellom fylkene og eller regioner?? Stille lag på Havre NM! –Prosjektgruppa stiller lag på Havre NM. Foredragsbase som lag og foreninger kan bestille fra (eks. lokallagssmøter i bondelaget, eller møter i regi av landbrukskontorene) –Landbruksrådgivinga stiller med et foredrag, kornprogrammet tar kostnaden. –Foreløpig har vi disse temaene, lista vil fylles på etter hvert: Høstkorndyrking Grøfting Presisjonsdyrking Korndyrking i et våtere og villere klima Korntørking – tørketyper og kostnader Miljøtiltak i landbruket

14 Planer for 2015 forts.. Anlegge noen enkle lokale demonstrasjonsfelt i samarbeid med lokallag i Bondelaget – spredt geografisk. I demonstrasjonsfeltene blir det arrangert markvandringer iløpet av vekstsesongen. –Det er flere lag som har meldt sin interesse, avgjørelse om hvor disse feltene blir vil bli tatt før våronna. Heldags fagseminar og korndyrking –Dette skal arrangeres høsten 2015. Målet er å få til ett større seminar med fokus på korndyrking. Seminaret skal være åpent for alle.

15 Planer for 2015 forts.. Jentesamling –Vi tror det er mange jenter og damer på gårdene som egentlig ønsker å bidra mer i drifta. Kanskje jentene tenker på en annen måte og med det gir et viktig bidrag for å øke avlingene? Det er for få jenter på arrangementer om korndyrking, kanskje det kan hjelpe å ha en egen samling? Det skal være en god sosial ramme rundt arrangementene!

16 2016 … 2017… Kom med innspill! Kjør debatt –Hva trengs for å øke kornproduksjonen? –Hvordan treffe alle? Hva ønsker du deg av aktiviteter og tiltak i prosjektet?

17 Høsten 2014 – drømmeåret? RUG 1000kg/daa hos Terje Hellesjø- Fossen, Sørum


Laste ned ppt "- fra kjent kunnskap til praksis! ”Kornprogrammet 2015 – 2017 er et treårig prosjekt for å øke kornproduksjonen i Akershus og Østfold. Prosjektet rettes."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google