Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

VELKOMMEN! Studiets Struktur, Mål & Innhold Anbefalt lesing: Lassen 2002: s.11-58, 157-167 LML/ISP Rådgivning og innovasjon 1. Fellesforelesning Høsten.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "VELKOMMEN! Studiets Struktur, Mål & Innhold Anbefalt lesing: Lassen 2002: s.11-58, 157-167 LML/ISP Rådgivning og innovasjon 1. Fellesforelesning Høsten."— Utskrift av presentasjonen:

1 VELKOMMEN! Studiets Struktur, Mål & Innhold Anbefalt lesing: Lassen 2002: s.11-58, 157-167 LML/ISP Rådgivning og innovasjon 1. Fellesforelesning Høsten 2006

2 Faglige mål: “Reflektiv rådgiver” Teoretisk oversikt Bevisste refleksjoner Tilstrekkelige ferdigheter i møte med rådsøker Formidling og faglig profilering Mål

3 Formelle mål: Masters Studiet 20 studiepoeng 1.Teoretisk fordypning & skriftlig grupperapport - (Arbiedskrav I) 2. Gruppetrening av rådgivningsferdigheter & individuell rapport- (Arbeidskrav II) 3. Praksis & praksisrapport- (Arbeidskrav III) 4. Skriftlig Hjemme Eksamen (Våren 2007) 5. WISC protokoller & rapport - 2007/ 2008

4 Hele Studiet Høst 2006: Rådgivnings & innovasjonsprosser Egenskaper & Ferdigheter Teoretisk oversikt Vår 2007: Innovasjon i praksis Tiltaksrettet arbeid Systemisk analyse & framgangsmåter Kartlegging- Innføring WISC, gjennomføring av protokoller & rapport Hele Studiet

5 Modul I Rådgivningsprosesser: definisjoner, begreper & modeller Grunnleggende egenskaper & sentrale kommunikative ferdigheter i rådgivning (Teoretisk oversikt og praktisk trening) Teoretiske retninger innen rådgivning: oversikt & fordypning & egen refleksjon. LML/ISP Høsten 2006

6 KULLET - et utvidet faglig nettverk deling av kunnsakap STUDIE GRUPPER- reflekterende team for diskusjon & trening INDIVIDUELT - egenutvikling, logg & literaturstudier LML/ISP 3 Fora ; 3 Funksjoner

7 Hva er rådgivning? ” Enhver situasjon der det foreligger gjensidighet om at et menneske skal gå inn i et samarbeid med et annet menneske(r), i et forsøk på å yte hjelp.” Davis 1995:16 –Mange former: Direkte rådgivning, veiledning, konsultasjon –Mange nivåer: individuelt, gruppe, system, organisasjon –Mange teorier

8 Rådgivning -- En prosess Fra en nåværende situasjon (som er vanskelig) Til en ønsket situasjon Gjennom å igangsette tiltak. Innebærer: klargjøring av situasjonene utløsning av ressurser igangsetting av tiltak (Egan,1994) LML/ISP

9 Modeller Carkhuff & Anthony - Skills of Helping Egan- The Skilled Helper Kokkersvold & Vedeler- Spesialped.Rådg. Lazarus & Folkman - Stress & Coping Problemløsningsmodell for Innovasjon

10 Rådgivers rolle Å tilrettelegge prosessen Å lede prosessen Å sørge for å fullføre prosessen + Å være “modell”

11 Hindringer av prosessen Naturlig problemløsning og vekst er hindret hindret at individet/instansen trenger Rådgivning en hjelp til selvhjelp for å overkomme hindringen. Caplan’s analyse (1970) av 4 hindringer: –mangel på tilstrekkelig kunnskap –mangel på ferdigheter –mangel på selvtillit –mangel på objektivitet LML/ISP

12 Prosessens resultat “For det bedre eller for det verre” (Carkhuff & Anthony, 1988) bedring- økt forståelse for problemet utvidet handlingsrepertoar høynet sikkerhet forverring- økt frustrasjon/forvirring forhastet avslutning/oppgitthet LML/ISP

13 Sikring av vekst Sakskompetanse - faglig spisskompetanse systemkompetanse etiske rammer Prosesskompetanse- prosess forståelse profesjonelle rådgivningsholdninger/ egenskaper kommunikative evner LML/ISP

14 Møtet Grunnleggende holdninger - legger en ramme for møtet mellom rådsøker og rådgiver slik at interaksjon kan skje “relasjonen kommer først” for at kommunikasjonen skal flyte - G. Bateson

15 Å skape de gode møtene Tre Grunnleggende Egenskaper: Empati- å forstå en annens perspektiv så godt som mulig. Kongruens- å være seg selv på en genuine måte. Positiv Aktelse- respekt og gjensidighet LML/ISP

16 Kommunikative ferdigheter og rådgivningsprosessen Rådgivers evner Fremmer rådsøkerens genuin oppmerksomhet involvering & kontakt anerkjennende respons utforskning (problem/ønske) personliggjøring innsikt & eierskap igangsetting av forsøk handling & bestyrking

17 “Communicare” Å gjøre felles Samhandling i en vid forstand De som inngår i en relasjon er begge ansvarlig for den Mennesker kan ikke la være å kommunisere. Å ikke kommunisere er også kommunikasjon (Bateson)

18 Den profesjonelle samtalen Davis 1995: Rådgivning er å lytte til og snakke med mennesker. Lassen 2000: Rådgivning er en kommunikativ prosess mellom to eller flere mennesker hvor samspillet er definert i klare rammer med hensyn til forholdets karakter, dets innhold og tidsbegrensning.

19 Spesielle utfordringer Flere økologiske nivåer å forholde seg til “flere klienter samtidig” Mange ledd i prosessen “lang vei til brukeren” Fra det ideelle til virkeligheten “ fagekspertise, utstyr, osv” Utredning/Informasjon ----//---- Oppfølging LML/ISP

20 Innovasjonsformer Problemsløsning som utganspunkt Research-development-diffusion som spredning av informasjon Sosial interaksjon som en nødvendig forutsetning for økologisk arbeid

21 Innovasjonsmuligheter innen en rådgivningsprosess At endringsprosessen kommer igang Utvidelse av perspektiv og forståelse Forløsning av krefter Å finne de “beste” strategier/tiltak Utvide handlingsrepetoire Vedlikeholde motivasjon for endring


Laste ned ppt "VELKOMMEN! Studiets Struktur, Mål & Innhold Anbefalt lesing: Lassen 2002: s.11-58, 157-167 LML/ISP Rådgivning og innovasjon 1. Fellesforelesning Høsten."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google