Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Krise, vekst og systemskifte (1920 – 1940)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Krise, vekst og systemskifte (1920 – 1940)"— Utskrift av presentasjonen:

1 Krise, vekst og systemskifte (1920 – 1940)

2 Konjunkturforløpet i norsk økonomi
Dårlige tider Etterkrigskrise Parikrisen Verdenskrise Gode tider Inflasjon Oppgangstid Gradvis bedring fra 1933

3 Hva var paripolitikk? Formulert i 1920 av Nicolai Rygg Målsetting
Føre kronas verdi tilbake til pari (høyere pengeverdi) Gjeninnføre gullstandarden (stabil pengeverdi) Virkemidler Redusere pengemengden Begrense utlån Heve rentenivået

4 Paripolitikkens gjennomføring
En begynnende paripolitikk fra 1921 Oppgitt i 1923 Iverksatt for fullt i Krona festes til gullet i mai 1928 Endelig oppgitt i 1931

5 Paripolitikkens virkninger
Industrisektoren Eksportindustrien hemmes Hjemmemarkedsindustrien møter hardere konkurranse fra utlandet Jordbruket Gjeldskrise Tvangsauksjoner Offentlig sektor Reduserte ytelser

6 Krisetiltak Industrisektoren Jordbruket Offentlig sektor
Rasjonalisering Organisering Omstilling Jordbruket Økt produksjon Tvungen smørinnblanding Offentlig sektor Budsjettkutt Kommuner under administrasjon Vareanvisninger til fattigunderstøttede

7 Sosiale kriser Massearbeidsløshet Fattigdom
Kom voldsomt og brått høsten 1921 Et varig fenomen fram til annen verdenskrig I liten grad redusert i perioder med høy industriproduksjon Fattigdom Fattigbefolkningen vokste kraftig … og endret sammensetning: fra gamle til arbeidsløse

8 Partipolitikk 1920-1927 De borgerlige partiene Arbeiderpartiet
Synkende velgeroppslutning Arbeiderpartiet Manglende samarbeid på borgerlig side styrker partiet Fanger i økende grad opp misnøyen i samfunnet Valgets seierherre 1927

9 Partipolitikk 1928-1935 Hornsrud-regjeringen (1928)
Nytt politisk hovedskille Den borgerlige fronten rakner Mot regjeringskrise Arbeiderpartiet erobrer regjeringsmakten

10 Utdypende om regjeringsskiftet i 1935
Hvorfor raknet den borgerlige fronten? Et splittet og ustabilt politisk system Et mer sammensatt konfliktmønster Samarbeidsproblemer Hvorfor ville Arbeiderpartiet styre? Fra klasseparti til folkeparti Tilpasning til samarbeidslinjen i arbeidslivet

11 Konflikt og samarbeid i arbeidslivet
Et første kompromiss mellom arbeid og kapital (1907) Stadfestes i 1911 1920-årene: En svekket arbeiderbevegelse ... men fortsatt åpne kamper og konflikter Kursendring: fra klassekamp til samarbeid Storkonflikten 1931 Hovedavtalen 1935


Laste ned ppt "Krise, vekst og systemskifte (1920 – 1940)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google