Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Krise, vekst og systemskifte (1920 – 1940). Konjunkturforløpet i norsk økonomi Dårlige tider 1920-23 Etterkrigskrise 1926-27 Parikrisen 1931-1933 Verdenskrise.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Krise, vekst og systemskifte (1920 – 1940). Konjunkturforløpet i norsk økonomi Dårlige tider 1920-23 Etterkrigskrise 1926-27 Parikrisen 1931-1933 Verdenskrise."— Utskrift av presentasjonen:

1 Krise, vekst og systemskifte (1920 – 1940)

2 Konjunkturforløpet i norsk økonomi Dårlige tider 1920-23 Etterkrigskrise 1926-27 Parikrisen 1931-1933 Verdenskrise Gode tider 1923-25 Inflasjon 1928-30 Oppgangstid Gradvis bedring fra 1933

3 Hva var paripolitikk? Formulert i 1920 av Nicolai Rygg Målsetting  Føre kronas verdi tilbake til pari (høyere pengeverdi)  Gjeninnføre gullstandarden (stabil pengeverdi) Virkemidler  Redusere pengemengden  Begrense utlån  Heve rentenivået

4 Paripolitikkens gjennomføring En begynnende paripolitikk fra 1921 Oppgitt i 1923 Iverksatt for fullt i 1925-1927 Krona festes til gullet i mai 1928 Endelig oppgitt i 1931

5 Paripolitikkens virkninger Industrisektoren  Eksportindustrien hemmes  Hjemmemarkedsindustrien møter hardere konkurranse fra utlandet Jordbruket  Gjeldskrise  Tvangsauksjoner Offentlig sektor  Gjeldskrise  Reduserte ytelser

6 Krisetiltak Industrisektoren  Rasjonalisering  Organisering  Omstilling Jordbruket  Økt produksjon  Organisering  Tvungen smørinnblanding Offentlig sektor  Budsjettkutt  Kommuner under administrasjon  Vareanvisninger til fattigunderstøttede

7 Sosiale kriser Massearbeidsløshet  Kom voldsomt og brått høsten 1921  Et varig fenomen fram til annen verdenskrig  I liten grad redusert i perioder med høy industriproduksjon Fattigdom  Fattigbefolkningen vokste kraftig  … og endret sammensetning: fra gamle til arbeidsløse

8 Partipolitikk 1920-1927 De borgerlige partiene  Synkende velgeroppslutning Arbeiderpartiet  Manglende samarbeid på borgerlig side styrker partiet  Fanger i økende grad opp misnøyen i samfunnet  Valgets seierherre 1927

9 Partipolitikk 1928-1935 Hornsrud-regjeringen (1928) Nytt politisk hovedskille Den borgerlige fronten rakner Mot regjeringskrise Arbeiderpartiet erobrer regjeringsmakten

10 Utdypende om regjeringsskiftet i 1935 Hvorfor raknet den borgerlige fronten?  Et splittet og ustabilt politisk system  Et mer sammensatt konfliktmønster  Samarbeidsproblemer Hvorfor ville Arbeiderpartiet styre?  Fra klasseparti til folkeparti  Tilpasning til samarbeidslinjen i arbeidslivet

11 Konflikt og samarbeid i arbeidslivet Et første kompromiss mellom arbeid og kapital (1907) Stadfestes i 1911 1920-årene: En svekket arbeiderbevegelse... men fortsatt åpne kamper og konflikter Kursendring: fra klassekamp til samarbeid Storkonflikten 1931 Hovedavtalen 1935


Laste ned ppt "Krise, vekst og systemskifte (1920 – 1940). Konjunkturforløpet i norsk økonomi Dårlige tider 1920-23 Etterkrigskrise 1926-27 Parikrisen 1931-1933 Verdenskrise."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google