Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Introduksjon Personlighetspsykologi - PSY 2600. PSY2600 Personality and abnormal psychology Ordinary lectures in Norwegian Literature in English Special.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Introduksjon Personlighetspsykologi - PSY 2600. PSY2600 Personality and abnormal psychology Ordinary lectures in Norwegian Literature in English Special."— Utskrift av presentasjonen:

1 Introduksjon Personlighetspsykologi - PSY 2600

2 PSY2600 Personality and abnormal psychology Ordinary lectures in Norwegian Literature in English Special seminar in English Starting September 1. Room to be announced birgitte.eikeset@psykologi.uio.no Phone: 22845117 espen.roysamb@psykologi.uio.no

3 PSY2600 forløp Larsen &Buss: 8 kapitler 18/8 – 22/9 Seligman et al. Kap. 1, 2, 5, 6, 7, 9,10 6/10 – 10/11 EKSAMEN 23/11!

4 Oversikt over tema – Personlighet PSY2600 TemaKapittel nr i 2002 utgave Kapittel nr i 2004 utgave Introduction 11 Personality assessment, measurement, and research design 22 Traits and trait taxonomies 93 Theoretical and measurement issues in trait psychology 104 Personality dispositions over time: Stability, change, and coherence 115 Genetics and personality 46 Cognitive approaches to personality 12 Emotion and personality 13 1 2 3 4 5 6

5 Eksamen 23. november 3 timer småspørsmål

6 Multiple Choice Quiz For something to be a part of personality it should A)always be evident. B)never change. C)be relatively stable over time. D)apply to all people. http://www.mhhe.com/larsen http://highered.mcgraw-hill.com/sites/0070366055/ Hjelpemidler - Internett

7 Personlighet i kontekst Personlighet Sosialpsyk Motivasjon Kognitiv Nevro Utvikling Abnormal

8 Personlighetspsykologi Hva? Hvorfor? Konse- kvenser?

9 Personlighet – hvordan definere?  Personlighet er  … et sett av psykologiske trekk, tendenser  … og mekanismer i individet  … som er organisert og er relativt stabile  … og som påvirker interaksjoner, og tilpasning,  … til miljøet (indre og ytre)

10 …lik alle andre “menneskets natur” …lik noen andre “gruppenivå” …ulik alle andre “individnivå” 3 nivå av personlighetsanalyse Hvert menneske er...

11 Personlighetens grunnleggende trekk og mekanismer er typiske for vår art, og finnes hos alle (eller nesten alle) individer Nivå 1 - Menneskets natur

12 Måter som noen personer kan være like på... Nivå 2 - Gruppeforskjeller Risikotaking Kultur

13 Hvert eneste individ har personlige og unike egenskaper og kjennetegn som ikke deles med noe annet individ   Nomotetisk tilnærming   Idiografisk tilnærming Nivå 3 - Individuelle forskjeller

14 De Store personlighetsteorier vs. Dagens personlighetsforskning En skillelinje i feltet

15   Fokuserer primært på nivå 1 - dvs menneskenaturen   Er ikke representative for dagens forskning innen personlighetspsykologi De store teorier

16   De fleste studier fokuserer på hvordan grupper og individer er forskjellige - dvs nivå 2 og 3 Dagens forskning

17   Kunnskapsdomener skaper spesialisering   Integrasjon av ulike kunnskapsdomener gir helheten i personlighet Brobygging Personlighet K.D. K.D. K.D. K.D. K.D. K.D.

18   Disposisjoner   Biologisk   Intrapsykisk   Kognitiv-affektiv   Sosial og Kulturell   Tilpasning Seks kunnskapsdomener

19 Fokuserer på individuelle forskjeller. Identifiserer dimensjoner som mennesker fordeler seg langs. Statistisk orientert.   Trekk, dimensjoner og typer   Måling   Stabilitet og endring Disposisjoner

20 Mennesket er en samling av biologiske systemer som utgjør byggestenene i atferd, tenkning og emosjoner   Nevrofysiologi   Genetikk   Evolusjon Biologisk domene

21 Personlighetens mentale mekanismer og dynamikk, som delvis opererer utenfor bevisstheten   Psykoanalyse   Motiver Intrapsykisk domene

22 Våre tanker, følelser, antakelser og ønsker som former og utgjør personligheten   Kognisjon   Emosjon   Selvfølelse Kognitiv-affektivt domene Er jeg en god eller ond person? Hva gjør meg redd? Hva kjennetegner mitt student-selvbilde? HendelseX X! X…?

23 Det sosiale og kulturelle domene Personligheten eksisterer ikke i et vakum i hjernen og nervesystemet, men er delvis relasjonell, og påvirker og blir påvirket av vår sosiale og kulturelle kontekst.   Interpersonlige aspekter   Kjønn og personlighet   Kultur

24   Personligheten kan ha konsekvenser for mestring av livshendelser, helse, jobbfungering, etc.   Visse personlighets-karakteristika er relatert til dårlig tilpasning   Studiet av personlighetsforstyrrelser og - lidelser bidrar til vår forståelse av “normal” personlighet Tilpasningsdomenet

25 Teorier...  Fungerer som en guide for forskning  Utvikler og benytter begreper som: Trekk, motiver, mekanismer, skjema, mål, prosjekter, disposisjoner, selvfølelse, konstruksjoner,…  Organiserer empiriske funn  Muliggjør prediksjoner  Er mer enn bare antakelser/’troer’  Teori og empirisk forskning er gjensidig knyttet sammen

26 Veien videre… TemaKapittel nr i 2002 utgave Kapittel nr i 2004 utgave Introduction11 Personality assessment, measurement, and research design 22 Traits and trait taxonomies93 Theoretical and measurement issues in trait psychology 104 Personality dispositions over time: Stability, change, and coherence 115 Genetics and personality46 Cognitive approaches to personality12 Emotion and personality13


Laste ned ppt "Introduksjon Personlighetspsykologi - PSY 2600. PSY2600 Personality and abnormal psychology Ordinary lectures in Norwegian Literature in English Special."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google